zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Černošíně se otevírá naučné středisko odpadů

26.08.2008
Odpady
V Černošíně se otevírá naučné středisko odpadů

V Černošíně se zítra otevírá školicí a instruktážní středisko environmentální výchovy a také naučná stezka odpadů. Bude sloužit nejen pro žáky základních a středních škol, ale také pro děti MŠ. Současně by středisko mělo sloužit jako školicí zařízení pro představitele státní správy a samosprávy v kraji Plzeňském i Karlovarském.
Jedná se přitom o ojedinělý projekt v republice, neboť je zde na jednom místě soustředěno více zařízení pro využívání a odstraňování odpadů.
Účastníci exkurzí, kteří se vydají po krátké naučné stezce odpadů shlédnou nejprve na informačních tabulích informace o třídění a recyklaci odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízeních v rámci tzv. zpětného odběru, dále uvidí zařízení pro kompostování biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna), kogenerační stanici, kde se z bioplynu jímaného ze skládky komunálních odpadů vyrábí elektrická energie a dále vlastní skládku – zařízení pro odstraňování odpadů. Dalším zastavením při exkurzi je prohlídka třídící linky na papír a plast, kde se dotřiďují odpady vytříděné z komunálních odpadů.
V interiéru školicího střediska jsou praktické ukázky surovin vyrobených jak z papíru, plastů, kovů, tak i suroviny vyrobené z recyklace vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Školicí zařízení je perfektně vybaveno veškerou audiovideotechnikou a je zde možno, jak promítat filmy, tak i dělat prezentace lektorů.
Dále je zde vybudováno sociální zařízení a zámezí pro podávání občerstvení – kompletně zařízená kuchyně s vařícími i chladícími přístroji. Kapacita školicího zařízení je 50 lidí. Exkurze dětí provádí odborně vyškolený zaměstnanec zařízení
Exkurze, školení a semináře pro ostatní cílové skupiny provádí odborní lektoři jednotlivých společností, popřípadě akreditovaní lektoři pro účely školení pracovníků veřejné správy.

Celková hodnota celého díla je 2 mil. 300 tis. Kč a na jeho financování se podílely tyto subjekty:
· Plzeňský kraj – to jak z finanční podporou z Programu obnovy a stabilizace venkova, tak i z prostředků odboru životního prostředí
· Společnost Alcoa Foundation Czech, s.r.o jejíž nadace trvale podporuje ekologické projekty v Plzeňském kraji
· Společnost Ekokom, a.s.
· Kolektivní systémy Elektrowin, Asekol, Ekolamp a Ekobat.

Ukázky vzorků výrobků a surovin z recyklovaných materiálů poskytly bezplatně společnosti, které mají svoje provozy na území Plzeňského kraje nebo i v zahraničí, kam je dodávána kvalitní surovina produkovaná třídičkou odpadů.

http://www.regionplzen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí