zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

27.08.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 27. srpna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

 8.  
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 58/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností PARAMO a.s., č.107/95/02 se společností Polygon BC s.r.o. a č.20/98-PF ČR se společností Rašelina a.s.  
č.j. 1265/08  
Předkládá: ministr financí  

 9.  
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu  
č.j. 1288/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

10.  
Srovnávací analýza jízdních dob a kvalitativních parametrů existující a plánované silniční a železniční infrastruktury a analýza naléhavosti odstraňování průtahů silnic I. třídy obcemi  
č.j. 1143/08 - bod 21 schůze vlády 20.8.2008  
Předkládá: ministr dopravy  

 11.  
Návrh systémových opatření k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady  
č.j. 1266/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu 

 13.  
Návrh na sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním  
č.j. 1255/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

18.  
Informace o průběhu a výsledcích 60. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Santiago, Chile, 29. května - 27. června 2008)  
č.j. 1267/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

19.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro paní Klaudii Bartovou, bytem Doubická 11, 184 00 Praha 8, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1279/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost Ing. Ivana Kaliny, jednatele společnosti ŠUMAVA BUS s.r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem za účelem zajištění běžné údržby interiéru kaple sv. Kříže a jejího okolí  
č.j. 1280/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Žádost Českého svazu tělesné výchovy, Lyžařský areál Zadov, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění údržby lyžařských tras na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava  
č.j. 1281/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost pana Josefa Grohmana o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu trvalého užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1282/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost paní Jaroslavy Hamplové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování zásobování provozoven na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1283/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a to za účelem provádění zoologických inventarizačních průzkumů  
č.j. 1284/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

31.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. g) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro občanské sdružení Off road 4x4, Ohrada 1878, Vsetín, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a pořádání automobilové soutěže na území CHKO Bílé Karpaty  
č.j. 1309/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
CHKO Moravský kras - vstup a vjezd do Národní přírodní rezervace (NPR) Vývěry Punkvy a NPR Býčí skála za účelem natáčení televizního dětského příběhu ze současnosti ve dnech 8.9. - 5.10.2008, žadatel Česká televize TS Brno, Pavlína Hobzová, šéfproducent, Běhounská 18, 658 88 Brno  
č.j. 1310/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 5.  
Zpráva o splnění bodu č. 01.10 Programových cílů vlády ČR - Podpořit investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií  
č.j. 1256/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí