zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond pomáha miliónovými dotáciami udržiavať čistotu Tatier

28.08.2008
Odpady
Příroda
Recyklačný fond pomáha miliónovými dotáciami udržiavať čistotu Tatier

Na dve etapy projektu „Realizácia separovaného zberu v meste Vysoké Tatry“  poskytol Recyklačný fond spolu dotácie vo výške 6,2 milióna Sk. Celkovo si projekt v rokoch 2005 - 2007 vyžiadal investície vo výške 6,7 milióna Sk. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Vysoké Tatry pre 5 000 trvalých obyvateľov a predpokladaných 12 000 návštevníkov denne (ročne cca 4 mil.). Pre Vysoké Tatry, vzhľadom na ich rozlohu, sprísnené požiadavky na ochranu prírody a krajiny a vysokú návštevnosť turistov a rekreantov, bolo pomerne náročné zabezpečiť technické podmienky na realizáciu separovaného zberu. Informoval o tom primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.

            ,,Na prvú etapu bola na zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov z Recyklačného fondu pridelená v roku 2005 dotácia 2,97 milióna Sk zo sektorov plastov, papiera a skla. Podľa zmluvných záväzkov je mesto Vysoké Tatry povinné vykonávať separovaný zber do konca roka 2011 a za toto obdobie vyseparovať z komunálneho odpadu 646 ton papiera, 205 ton plastov a 805 ton skla. Druhá etapa dostala názov “Tatranský separovaný zber komunálnych odpadov - TASEZ“  a bola určená na intenzifikáciu už separovaných zložiek z komunálneho odpadu - papiera, plastov, skla a začiatok separovaného zberu komodít, ktoré dovtedy separované neboli, ako batérie, oleje, viacvrstvové kombinované materiály, pneumatiky a kovové obaly. Vyseparované odpady sa zvážajú do areálu  Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry, s. r. o., v Starom Smokovci, kde sú dotrieďované a ďalej upravované lisovaním a drvením a  odvážané na zhodnotenie zmluvným odberateľom“, konštatoval J. Mokoš.

Upresnil, že účelová dotácia na druhú etapu v celkovej výške 3,27 milióna Sk bola využitá na zakúpenie 1100 litrových kontajnerov na papier, plasty, sklo, kovové obaly a kombinované materiály, ďalej vriec na separovaný zber papiera, zberných nádrží na oleje, vaní pod nádrže na oleje, mobilného ekoskladu nebezpečného odpadu, kontajnerov na batérie, big-bagov na kovové obaly, špeciálneho vozidla, vozidla UNC, lisovacieho zariadenia a informačných a propagačných materiálov.

Okrem dotácií dostalo mesto Vysoké Tatry doteraz z Recyklačného fondu aj obligatórne príspevky za vyseparované suroviny a to spolu vo výške 663 387,50 Sk.

Štrba

         Obec Štrba dostala z Recyklačného fondu spolu dve dotácie v celkovej výške
2,2 milióna Sk  na projekt „Rozšírenie separovaného zberu odpadov rekreačných oblastí obce Štrba“. Finančné prostriedky boli použité na intenzifikáciu separovaného zberu v chatových oblastiach obce Štrba prostredníctvom zaobstarania kontajnerov na separovaný zber, propagáciu zberu a generálnu opravu zberného vozidla. Celkové investície obce Štrba do zavedenia separovaného zberu dosiahli za posledné roky sumu 5 miliónov Sk. Informoval o tom starosta obce Štrba Michal Sýkora.

,,Dotácia z Recyklačného fondu na prvú etapu spomínaného projektu v celkovej výške 1,42 milióna Sk bola poskytnutá zo sektorov viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových obalov a všeobecného sektora. Podľa zmluvných záväzkov je obec Štrba povinná vykonávať separovaný zber do konca roka 2009 a za toto obdobie vyseparovať z komunálneho odpadu 57 ton papiera, 28 ton plastov, 48 ton skla, 2,2 tony kovových obalov a 3 tony VKM. Na rozšírenie separovaného zberu v druhej etape poskytol v tomto roku Recyklačný fond takmer 800 tisíc Sk. Obec  za ne nakúpi 69 ks  1100 litrových kontajnerov  v členení: 3 ks na VKM, 30 ks na plasty, 13 ks na papier, 15 ks na sklo, 8 ks na kovové obaly. Zriadi aj 8 prístreškov pre zberné miesta, označí kontajnery samolepiacimi fóliami v 5 jazykoch a vydá aj propagačný materiál o separovanom zbere“, konštatoval
M. Sýkora.

Dodal, že obligatórne príspevky za vyseparovaný odpad dostáva obec Štrba prostredníctvom splnomocneného žiadateľa - mesta Svit.

Zdroj: Tlačová informácia Recyklačného fondu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí