zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

02.09.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 3. září 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1098/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

15.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Oskovec, a to v souvislosti s realizací pokusu "Role drobných hlodavců při šíření bakterií rezistentních k účinku antibiotik" pro účely řešení výzkumného záměru Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno "Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin"  
č.j. 1293/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - realizace projektu "Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici", žadatel Ing. Jan Vybíral, ředitel, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav  
č.j. 1294/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 17.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou sportoviště v obci Kameničky  
č.j. 1295/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 18.  
Žádost pana Petra Hromátky o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku za účelem zajišťování přepravy osob a jejich zavazadel prostřednictvím taxislužby  
č.j. 1296/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem revitalizace Zvěřínského potoka  
č.j. 1297/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1298/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Lesy Tábor, a.s., za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko  
č.j. 1299/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1300/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení výjezdu autobusu na Lysou horu  
č.j. 1305/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 41. ročníku závodu v běhu do vrchu Jilemnice – Žalý dne 20.9.2008 na území KRNAP  
č.j. 1306/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se záměrem obnovy MVE na řece Úhlavě v k.ú. Hojsova Stráž a Hamry na Šumavě  
č.j. 1307/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost Ing. Martina Kmínka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1312/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1313/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1314/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost Římskokatolické farnosti České Žleby o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání pouti ke Stožecké kapli na území Národního parku Šumava  
.j. 1320/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provedení taktického cvičení v prostoru lokality „Pravčická brána“  
č.j. 1321/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost Regionální rozvojové agentury Šumava, o.p.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem dopravy účastníků konference „Karel Klostermann – krajina Šumavy a její spisovatel“ do lokality Březník v rámci plánované exkurze  
č.j. 1322/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Stanislava Radoně, bytem Lipová 1, 503 21 Stěžery, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1323/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43, 26 odst. 1 písm. c) a 29 písm. h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k výkonu práva myslivosti a údržbě chaty č.p. 473 ležící na pozemku p.č.st. 499 v k. ú. Kněždub  
č.j. 1324/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost společnosti JIP východočeská, a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel do I. a II. zón z důvodu zásobování následujících objektů: Výrovka, Petrova bouda, Bouda pod Sněžkou, Bouda v Obřím dole, Lyžařská bouda, Zadní Rennerovky a chata Vatra  
č.j. 1325/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1326/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro realizaci akce "Srážka vody v toku Malé Vody a v toku Muzejní vody“  
č.j. 1327/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro výjezd na Lysou horu  
č.j. 1328/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - realizace projektu "Stavba lesních oplocenek na majetku AOPK ČR v NPR Božídarské rašeliniště", žadatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4  
č.j. 1329/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro výjezd na Lysou horu  
č.j. 1330/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost pana Karla Kouly o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Jelení louky z důvodu zajištění péče o pozemky na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1331/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Žádost Ing. Pavla Randáka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1332/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 3.  
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 a celkově od počátku velké privatizace  
č.j. 1290/08  
Předkládá: ministr financí 

 5.  
Informace o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti  
č.j. 1342/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí