zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklohraní aneb nový ekologický program pro školy

03.09.2008
Odpady
Recyklohraní aneb nový ekologický program pro školy
Organizátoři očekávají zapojení nejméně tisícovky škol

Neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které organizují zpětný odběr elektrozařízení, baterií a obalů, připravily pro české školáky dlouhodobou ekologickou hru pod názvem Recyklohraní. Projekt začíná 1. září a je zaměřen na základní a střední školy, zapojit se mohou i mateřské školy. Jeho cílem je intenzivněji zapojit do sběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů a dalších využitelných odpadů mladou generaci a současně žáky v nakládání s odpady vzdělávat. Nad projektem Recyklohraní převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.  

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část. Školy zapojené do projektu budou za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky. ASEKOL a ECOBAT poskytnou zdarma sběrné nádoby, zatímco EKO-KOM se postará především o vědomostní soutěže. „Společným cílem organizátorů je rozšířit ekologickou výchovu na školách a naučit děti hravou formou, jak správně nakládat s odpady. Recyklohraní není pojato jako soutěž, ale jako dlouhodobý recyklační program, ve kterém vyhrává každá škola,“ říká manažerka projektu Michala Kubalová.

Kolektivní systémy ASEKOL a ECOBAT si od instalace slibují také zvýšení objemu zpětně odebraných elektrozařízení, baterií a akumulátorů. „Z hlediska elektrozařízení jde především o drobné spotřebiče, které nejčastěji končí tam, kde nemají – tedy ve směsném odpadu. Podle našeho průzkumu například lidé ze všech elektrozařízení nejčastěji nakupují elektronické hračky, které si ročně pořídí každý druhý Čech. Bohužel právě elektrohračky lidé do směsného odpadu hází téměř v polovině případů. Tento stav chceme změnit,“ říká Jan Vrba z kolektivního systému ASEKOL. „Loni každý z nás průměrně odevzdal jednu baterii. To však na kvóty Evropské unie nestačí a v roce 2012 by na každého obyvatele České republiky měly připadnout minimálně tři baterie ročně,“ doplňuje Petr Kratochvíl z kolektivního systému ECOBAT.

ASEKOL a ECOBAT tímto počinem také zvýší počet sběrných míst, což je jedna z nejdůležitějších podmínek ke zvýšení objemu recyklovaných odpadů. Oproti tomu EKO-KOM podobný problém řešit nemusí. „Sběrná síť nádob na plasty, sklo, papír a kartónové obaly je už dnes v obcích velmi hustá. Také většina škol své odpady třídí. Výsledky tříděného sběru zmíněných odpadů jsou velmi dobré a každoročně se zvyšuje množství recyklovaných odpadů. V projektu Recyklohraní se tedy zaměřujeme spíše na vzdělávací stránku. Čím dříve člověk začne získávat povědomí o nutnosti recyklace odpadů, tím lépe pro životní prostředí a pro nás všechny,“ vysvětluje Martina Vrbová z autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Do projektu se může přihlásit každá mateřská, základní a střední škola na území ČR. Za body získané sběrem elektrozařízení, baterií a akumulátorů, správným zodpovězením vědomostních kvízů a splněním dalších úkolů školy získají například praktickou elektroniku, školní pomůcky, vstupenky do ZOO, kin a divadel, sportovní potřeby či drobné individuální potřeby pro žáky a studenty. Více informací o projektu a registrační formulář jsou k dispozici na www.recyklohrani.cz či na lince 844 100 101.

Společnost ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 2960 městy a obcemi a 1270 servisy, opravnami a prodejnami elektro. ASEKOL v roce 2007 vybral 9182 tun elektroodpadu, což je 0,89 kg na osobu a rok.

Společnost ECOBAT s.r.o., zajišťuje pro 135 výrobců a dovozců baterií jejich sběr a recyklaci od roku 2003. V současné době provozuje na území ČR cca 7500 sběrných míst. Loni ECOBAT zpětně odebral 264 tun vysloužilých baterií, což činí zhruba 10 milionů kusů. Sběr probíhá v prodejnách elektro, v supermarketech i jednotách, od zaměstnanců ve firmách a podnicích. Zvláště je rozvíjen školní sběr, do kterého je zapojeno přes 800 základních škol z ČR. Všechny vrácené baterie jsou sváženy do Kladna na moderní třídicí linku, kde probíhá nezbytné roztřídění baterií tak, aby mohly být dále recyklovány a zpracovávány.  

Společnost EKO-KOM a.s., působí v ČR od roku 1997. Jako autorizovaná obalová společnost zajišťuje pro 21 tisíc plničů, výrobců a distributorů obalů a balených výrobků zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Systém je založen na aktivní spolupráci s obcemi, svozovými firmami, dotřiďovacími linkami a zpracovateli odpadů. Letos již 11. rokem EKO-KOM, a.s. systematicky podporuje třídění a recyklaci papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů v 5.800 obcích, kde má možnost třídit odpady 10,140 mil. obyvatel v celé ČR. Kromě podpory tříděného sběru a využití odpadů zajišťuje systém dlouhodobě informování a vzdělávání obyvatel v oblasti nakládání s odpady. Součástí vzdělávání jsou informační kampaně a školní program, který patří k nejstarším aktivitám systému EKO-KOM Systém EKO-KOM od roku 1997 do současné doby zajistil za své klienty využití a recyklaci pro více než 3,5 milionu tun odpadů z nevratných obalů.

Za rok 2007 byla celková výtěžnost vytříděného odpadu na občana 48,7 kg.

Kontakty

Ondřej Tesař, AMI Communications, e-mail: ondrej.tesar@amic.cz, tel.: 234 124 112, 602 698 854, tiskové středisko press.amic.cz

ASEKOL s. r. o.: Dobrušská 1, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

ECOBAT s.r.o.: Soborská 1302, Praha 6, jednatel: Petr Kratochvíl, e-mail: petr.kratochvil@ecobat.cz,

tel.: 233 332 787, www.ecobat.cz

EKO-KOM, a.s.: Na Pankráci 1685/19, Praha 4, tisková mluvčí: Šárka Nováková, e-mail: novakova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí