zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anotace časopisu Alternativní energie 4/2008

04.09.2008
Energie
Anotace časopisu Alternativní energie 4/2008
Rozšířené obory: solární energie – fotovoltaika, alternativní paliva pro dopravu – stlačený zemní plyn CNG, vodík

Aktivity Československé společnosti pro sluneční energii ČSSE

Od dubna 2008 výrazně zaktivizovala svou činnost Československá společnost pro sluneční energii.  Zásadním úkolem je seznámení odborné i laické veřejnosti s aktualizovaným programem společnosti, jejími plány a cíli, možnostmi členství a výhodami z něho plynoucími. ČSSE je národní sekcí Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES) a sdružuje individuální profesionální i amatérské zájemce a organizace z České a Slovenské republiky. ČSSE je kontaktním a koordinačním centrem pro své členy a aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie pramenící ze slunečního záření. První významnou akcí Československé společnosti pro sluneční energii je seminář  „Využití sluneční energie v budovách“, který se koná v rámci letošního 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH  26. září 2008  v areálu PVA Letňany v Praze.

Nad zprávou Nezávislé energetické komise
Zdeněk Kučera

Na počátku léta předložila Nezávislá energetická komise vedená předsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem zprávu o doporučení trendů rozvoje energetiky České republiky. Komise vycházela ze současného energetického potenciálu státu, který je dlouhodobě postaven na výrobě elektřiny z uhelných tepelných a jaderných elektráren. Analýzu si vyžádala česká vláda. Česká republika je v současné době z těchto zdrojů soběstačná, ale někteří experti upozorňují, že tento trend pomine už v příštím desetiletí. Hlavní doporučení vládě od nezávislé energetické komise je podpora prohlubování konkurence na energetických trzích, podpora energetických úspor a označení jaderné energie za jednu z přijatelných variant výroby elektřiny. Premiér Mirek Topolánek doporučení převzal a řekl, že nyní k závěrům komise nechá vypracovat oponenturu. Na té začala pracovat nově jmenovaná oponentní komise ve složení: Ing. Pavel Stehlík, Ing. Petr Kalaš, Ing. Miroslav Vrba, Ing. Milan Kajman, prof. Dr. František Janouch. Poté se s výsledkem seznámí vláda. Podrobnou informaci se zakomponovanými oponenturami by měla předložit odborné veřejnosti v průběhu září.

Přednost v jízdě mají vozy CNG
Zdeněk Kučera, CPU, RWE

Už čtvrtým rokem představujeme na stránkách Alternativní energie výhody pohonu vozidel a stlačený zemní plyn. Zavádění těchto vozů probíhá v celé Evropské unii s výraznou podporou států a také v České republice byl schválen Státní program rozvoje alternativních paliv ve veřejné dopravě už v roce 2005. Zemní plyn je nejbližším vhodným palivem jak čelit rostoucím emisím znečišťujícím životní prostředí. Koncepce motorů zůstává téměř stejná jako je u klasických spalovacích motorů a zásoby zemního plynu jsou podle světových údajů na 200 let. Také technologie stlačování či zkapalňování zemního plynu je jakousi branou k vodíkovému hospodářství. Automobily s pohonem CNG mají z hlediska emisí nižší hodnoty, než automobily naftové splňující emisní normu EURO V. Podle studie Centra dopravního výzkumu produkuje pohon CNG dokonce o více než 50 % méně prachových částic než stanovuje norma EURO V. Přitom nedochází ani ke snížení výkonu.
V řadě českých měst jezdí na městských a příměstských linkách už několik desítek CNG autobusů.  V České republice jsou také tři významní výrobci, kteří mají ve svém výrobním programu několik modelů používajících výlučně stlačený zemní plyn: Iveco Czech Republic,  Vysoké Mýto, Tedom Třebíč a SOR Libchavy.

Irisbus Iveco nabízí škálu od malých minibusů až po velké autobusy
Iveco Czech Republic, a. s.

Irisbus Iveco již několik let potvrzuje své vůdčí postavení na evropském trhu ekologických městských vozidel jako hlavní evropský výrobce CNG autobusů. Od roku 1991 prodal více než 4000 plynových autobusů, navíc má k dispozici kompletní výrobkovou řadu s pohonem na CNG – od nejmenších minibusů Iveco Daily přes 9-metrový midibus Europolis až po 12 a 18 metrů dlouhý nízkopodlažní autobus Citelis. Zatímco v roce 2000 prodal Irisbus Iveco necelých 300 plynových autobusů, od roku 2006 už prodeje atakují hranici 1000 autobusů s pohonem CNG ročně. Klíčem k těmto prodejním úspěchům je  nízkopodlažní městský autobus Irisbus Citelis.

TEDOM – specialista na CNG
Vlado Murár, TEDOM
 TEDOM je poměrně mladou značkou na automobilovém trhu. Využívá svých sedmnáctiletých zkušeností s výrobou plynových motorů určených pro kogenerační jednotky, které z organického odpadu vyrábějí elektřinu a teplo. Na letošním brněnském Autotecu se é představil facelift autobusu CNG s označením  TEDOM C12 G s homologací pro emisní limity EURO 5 a EEV. V současné době jezdí 46 autobusů CNG se značkou TEDOM  po silnicích v Česku, Slovensku, Bulharsku a Polsku.
Nové koncepce v automobilovém průmyslu
Americká společnost Sunmotor Company, zabývající se vývojem ekologických automobilů, představila svůj nový elektromobil. Nový dvoumístný model Coupe DX je postaven na platformě Smartu ForTwo a pohání jej elektromotor o výkonu 7,4 kW / 10 koní napájený jak ze solárních kolektorů umístněných na střeše, tak ze záložní baterie s kapacitou 1600 Ah. Maximální rychlost elektromobilu je přibližně 70 km/h.
Novinkou společnosti Ricardo je projekt 2/4SIGHT. Jedná se o vůz s vidlicovým šestiválcem s objemem 2,1 litru, který je schopen plynule a automaticky přecházet střídavě mezi dvoudobým a čtyřdobým cyklem. V podstatě je to „čtyřtakt“, jenž disponuje variabilním ventilovým rozvodem EHV, přímým vstřikováním benzínu, dvoustupňovým přeplňováním s dmychadlem a kompresorem Rotrex.

Vodík palivem XXI. století
Zdeněk Kučera, ICE Corporation

Národní laboratoř pro obnovitelné zdroje energie (NREL) nedávno zveřejnila třetí zprávu o svém hodnocení vodíkových vozidel a palivových článků pro autobusy SunLine v provozu.
Poslední test probíhal v chladném počasí kanadském státě Manitoba.  První "HHICE" autobus absolvoval dvouměsíční turné startem v hlavním městě státu Manitoba Winipegu. Tvrdým křestem prošla také plnicí stanice, která byla testována v teplotách až -300C.   Ukázalo se, že vodíkový hybridní systém dokáže odolávat i extremně nízkým teplotám, při kterých mají klasické dieselové autobusy značné potíže. Trasa dále pokračovala přes Cleveland, Buffalo, Albany, Montclair a Newark NJ, a nakonec byla ukončena ve Washingtonu DC. 

Rostlinné oleje jako motorová paliva      
Josef  Laurin, Technická univerzita v Liberci

Ve státech Evropské unie jsou paliva vyráběná z ropy částečně nahrazována zemním plynem,  vodíkem a biopalivy. Koncem roku 2010 by měl energetický podíl biopaliv pro dopravu v každém z členských států  Evropské unie činit 5,75 % z energie dodané pro dopravu v benzinu a naftě.  V současné době jsou rostlinné oleje jako motorová paliva využívány téměř výhradně ve formě směsných motorových naft - směsí  motorové nafty s metylestery mastných kyselin rostlinných olejů. Výhodou je  netoxičnost a dobrá biologická odbouratelnost olejů,  jejich  nesnadná zápalnost z hlediska požární bezpečnosti a technicky i energeticky málo náročná výroba. Produkce oxidu uhličitého je kompenzována jeho spotřebou při fotosyntéze probíhající v rostlinách, ze kterých  jsou  oleje vyrobeny.
Nevýhodami provozu motorů na rostlinné oleje je nutnost provedení potřebných úprav palivového příslušenství naftového motoru, tvorba úsad v palivovém systému i v motoru  a znehodnocování motorového oleje polymerací rostlinného oleje, vyžadující  kratší výměnné lhůty motorového oleje, než při provozu na naftu.

Deset dobrých důvodů pro fotovoltaiku
Petr Klimek, Czech RE Agency

Za poslední rok vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR více než sedmkrát a v letošním roce se očekává další významný nárůst. Zdá se, že je tato technologie mezi investory čím dál populárnější a jejich plány zahrnují instalace solárních parků v řádech miliard Kč. Fotovoltaika se dostala do hledáčku nejen malých a středních investorů, ale také velkých developerských firem, které počítají s fotovoltaikou na střechy průmyslových hal, hotelů nebo nové bytové výstavby. Významně k tomu přispívají výkupní ceny energie po dobu 20 let, silná koruna znamenající dočasný pokles cen fotovoltaických komponent a také zlepšení legislativního prostředí pro podnikání v této oblasti.

Sluneční elektrárny mají místo na slunci
Vítězslav Jančík,  HiTechSolar

Česká republika zaznamenává v letošním roce enormní nárůst zájmu o fotovoltaické systémy všech velikostí a výkonů. Společnost HiTech Solar uvedla do provozu celkem 127 solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 2670 kWp. Ročně tyto zdroje přispějí aktivně ke snížení emisí zatěžující ovzduší celkem o úctyhodných 3027 tun CO2.Velikost fotovoltaických zdrojů je rozptýlena v celém spektru výkonů od 2 kWp až po 1 MWp. Před třemi měsíci rozšířila solární elektrárnu, která do té doby disponovala výkonem 702 kWp o druhý blok s výkonem 920 kWp. Celkem dosáhl instalovaný výkon solárního parku v Ostrožské Lhotě 1,6 MWp. Plánovaná budoucí roční dodávka zelené energie do distribuční soustavy je cca 1600 MWp.

Příslib laciné solární energie
Milan Tomeš,  TETOM

Na počátku letošního roku se objevila novinka „XCPV“ - Xtreme Concentrated PhotoVoltaic americké společnosti SUNRGI /1/. Dalším vývojem techniky XCPV se vytváří reálná šance získávání laciné elektrické energie, jejíž cena bude srovnatelná s cenou energie z fosilních zdrojů, malých vodních elektráren a z biomasy. Reálným cílem je podle představitelů společnosti SUNRGI cena 5 US centů (cca 0,75 Kč) za 1 vyrobenou kWh. XCPV technika koncentruje světlo pomocí čoček na úroveň až 1500 Sluncí  na povrch vysoce účinných solárních fotovoltaických článků se třemi přechody, které jsou namontovány na patentovaný SUNRGI chladicí systém.

Vyhřívání venkovních plaveckých bazénů v souladu s environmentálními a ekonomickými požadavky
 Bronislav Bechník,  SOLPOOL

Provozovatelé a vlastníci venkovních plaveckých bazénů – v Evropě nejčastěji obce – platí miliony EUR ročně, aby zajistili příjemnou teplotu vody. Rostoucí ceny fosilních paliv a ekologické důsledky jejich používání vedou vlastníky bazénů k hledání jiných řešení. Vhodnou alternativou je využití slunečního záření, které se stává i ekonomicky stále výhodnější. Czech RE Agency a ostatní partneři projektu SOLPOOL v celkem osmi státech EU podporují rozšiřování solárně termálních systémů.
Hlavním důvodem pomalého rozšiřování solárně-termálních aplikací je nedostatek hodnověrných informací. To se snaží změnit partneři projektu SOLPOOL tím, že na bezplatných seminářích poskytují informace o potenciálu solárního ohřevu, ekonomických aspektech a možnostech dotací.

Problematické spoluspalování
Břetislav Koč

Na půdě Západočeské univerzity v Plzni se  uskutečnil společný workshop věnovaný problematice technických, environmentálních a ekonomických aspektů spoluspalování biomasy při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách.  Workshop připomenul i historii spoluspalování, na níž se výrazně podepsala i iniciativa a propagace spoluspalování Českým sdružením pro využití biomasy Biom.   Výroba elektřiny z biomasy se zvyšovala z 560 GWh roku 2005, přes 731 GWh roku 2006 po 930 GWh roku 2007. Logiku má využití biomasy v podnicích, kde vznikají vlastní spalitelné odpady biomasy (papírny, zpracování dřeva), případně v regionálním teplárenství na úrovni obcí či měst. Tomuto využití však bylo „velké“ spoluspalování konkurencí na poli zdrojů odpadní biomasy. Velcí spoluspalovatelé mohou své malé konkurenty citelně přeplácet při získávání zdrojů paliva. Doplatil na to nejeden projekt obecní výtopny.

Vodní řasy pro energetiku – zkušenosti z Nizozemska
Martin van Buuren

Vodní řasy mají výborný energetický potenciál a v blízké budoucnosti mohou být významnou složkou z oblasti obnovitelných zdrojů energie. A tak se  velmi pravděpodobně za několik let v Nizozemí budou mnohem vice využívat.  Fakt, že biopaliva z vodních řas mohou být přímo používána  v autech s dieselovým motorem bez výrazné technické úpravy motoru,  je považováno za jednu z největších výhod energetického využití vodních řas. V přírodě jich existuje přibližně 80 000 druhů a odrůd, k pěstování jich bude využíváno jen pár druhů.. 

Větrníky na Slovensku: cesta zarúbaná…
Břetislav Koč 

V Bratislavě se uskutečnila odborná konference „Veterná energia SR – Využije Slovensko potenciál, ktorý mu vietor ponúka?“  Paleta přednášejících slibovala všestranný pohled na problematiku využívání větrné energie na Slovensku – a logicky by měla směřovat k překonání stagnace tohoto oboru, jehož realitou je v zemi zatím jen necelá desítka větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem kolem 5 MW.

Větrné elektrárny a ochrana přírody II.
Mgr. Radim Kočvara
Pokračování z předchozího čísla

K současnému posuzování VE z pohledu řešené problematiky lze říci několik faktů. Především jsou důležitá stanoviska České společnosti ornitologické (ČSO) a Českého svazu na ochranu netopýrů (ČESON), které specifikují podmínku průzkumu, který by měl být proveden před výstavbou každého záměru VE a to v délce minimálně jednoho roku. Většina lidí se ráda přiznává k podpoře obnovitelných zdrojů, praxe je poněkud jiná. Kromě legislativních překážek a především nejednoznačnému výkladu mnoha právních norem je realizace VE na území ČR velmi obtížná a je často zamítaná. Nejčastějšími důvody jsou obavy lidí z vlivů VE, ovlivnění krajinného rázu a dopady na ptáky a netopýry. Přitom lze jednoduše konstatovat, že obavy vycházejí především ze špatné informovanosti o VE a nedostatečném seznámení veřejnosti s jejím fungováním. Smutná je pak skutečnost, že „obavy o vlivy na ptáky a netopýry“ jsou pak pouze zástupným argumentem majícím cíl záměr zmařit, přičemž skutečné důvody pak bývají jiné.

Zdroj: Alternativní energie - www.alen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí