zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodu EPC využívá první kraj

18.09.2008
Energie
Metodu EPC využívá první kraj
Pardubický kraj se stal prvním krajem v České republice, který se rozhodl využít projektu EPC (Energy Performance Contracting).

Vypracování programů podpor energetických úspor a příslušných legislativních a regulačních opatření i jejich následné dodržování. K tomu se ČR zavázala již před rokem 2000 podpisem Protokolu k energetické chartě o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích. Navíc rozvoj energetických služeb ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném i soukromém sektoru podpořila příslušná směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/32/ES ze dne 5. 4. 2006. Veřejný sektor má být příkladem. Krajům tak připadly nemalé úkoly. Jak zdůrazňuje vedoucí odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Bc. Michal Votřel, nejinak je tomu v Pardubickém kraji. Rostoucí energetické náklady a technický stav budov, které kraj převzal od státu, ho vedly k hledání způsobů, jak docílit snížení provozních nákladů a současně zajistit zhodnocení tohoto majetku.

Pardubický kraj se stal prvním krajem v České republice, který se rozhodl k dosažení zmíněného cíle využít projektu EPC (Energy Performance Contracting). Smyslem této metody jsou co nejvyšší úspory s nejlepším poměrem investice/úspora. Proto byly jednotlivé objekty namíchány do tzv. balíčků, a to tak, aby v každém byly objekty s vysokým potenciálem úspor, tj. krátkou dobou návratnosti investice. Tím napomohly uskutečnit opatření také v objektech, kde dosažené úspory mají dlouhodobou návratnost, a individuálně by tudíž do projektu nemohly být zařazeny.

JAK SE POSTUPOVALO

Pro výběr objektů byly využity dostupné energetické audity, dále informace z jednotlivých odborů i poznatky z výzvy Pardubického kraje na organizaci a přípravu soutěží. Osvědčilo se rovněž osobní šetření ve vybraných objektech apod. Na základě získaných údajů byly poté sestaveny souhrnné tabulky výchozích nákladů na energii a předpokládaná výše investice do těchto objektů podle jednotlivých jejich skupin. Ty byly zadány jako předmět veřejné zakázky. Uchazeči mohli nicméně podávat nabídky pouze pro vybrané objekty. Celkem měla soutěž organizovaná formou jednacího řízení s uveřejněním podle zákona o veřejných zakázkách pět samostatných kol. Výzva I: školská, zdravotnická a sociální zařízení - celkem 11 objektů; Výzva II: 12 objektů; Výzva III: 10 objektů; Výzva IV: 4 objekty a Výzva V: 16 objektů. Vítěznými uchazeči se staly společnosti ENESA, a. s., EVČ, s. r. o., Pardubice a Siemens, s. r. o.

NA CO JDOU UŠETŘENÉ PENÍZE

Dosažené úspory v nákladech za paliva a energii se používají na:

splátku investice do energeticky úsporných opatření,

splátku dluhové služby,

energetický management a služby, které provádí poskytovatel energetických služeb v průběhu přípravy a výstavby energeticky úsporných opatření a při dohledu nad provozováním energetického hospodářství v objektech v majetku kraje po dobu trvání smluvního vztahu na poskytování služeb,

zaplacení služeb odborné společnosti při organizaci výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem, výběru objektů do zadávacího řízení a přípravě všech potřebných technických a ekonomických dat.

Zadavateli, respektive Pardubickému kraji nevznikají s realizací projektu EPC žádné nároky na vlastní rozpočet, neboť se celý financuje ze zdrojů poskytovatele. Avšak s tím, že "vysoutěžená" cena projektu se splácí z dosažených úspor v nákladech na paliva a energii. V případě, že by daná úspora byla nižší než stanovená splátka, deficitní úsporu hradí poskytovatel. Jak ovšem také připomíná Michal Votřel, při nedodržení garantované úspory ve prospěch Pardubického kraje je poskytovatel dále povinen zaplatit i smluvní sankci.

AUTOR: MILOŠ CHARBUSKÝ

AUTOR: JAN STEJSKAL

Přínosy a náklady energeticky úsporných opatření typu EPC v ob-jektech příspěvkových organizací PK po ukončení výběrového řízení

Výzva - Investice (v Kč) Roční úspora Dosažené úspory

zadávací řízení do objektů provozních nákladů energie v GJ

Pardubického kraje celkem (Kč/rok)

I 12 327 329 2 337 000 8 275

II 47 093 156 9 100 000 16 073

III 39 237 542 5 965 324 10 780

IV 24 405 000 3 641 000 7 708

V 9 995 048 1 500 000 4 181

Celkem 133 058 075 22 543 324 47 017

ZDROJ: PARDUBICKÝ KRAJ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí