zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

17.09.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 17. září 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1100/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5.  
Navýšení garance na odstranění staré ekologické zátěže k ekologické smlouvě č. 185/97 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Třinecké železárny, a.s.  
č.j. 1394/08  
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

7.  
Poskytnutí dobrovolných příspěvků k finančnímu zajištění navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva využívaného ve výzkumných reaktorech z Republiky Srbsko do Ruské federace v letech 2008-2010 v rámci Iniciativy ke snížení globální hrozby zneužití jaderných a radioaktivních materiálů  
č.j. 1401/08  
Předkládají: ministr zahraničních věcí a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

11.  
Žádost Obce Stožec o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu na kolečkových bruslích s názvem „Inlineová sobota“ na trase Nová Pec – Stožec dne 20. 9. 2008.  
č.j. 1388/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

12.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence, a to v souvislosti s realizací výměny stávajícího příhradového stožáru (bod č. 88) venkovního vedení vysokého napětí 22 kV v katastrálním území Rokytná na pozemku p. č. 228/1  
č.j. 1389/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

13.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty pro stavbu "Žítková - plynofikace obce"  
č.j. 1390/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

14.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Týnecké Mokřiny, a to v souvislosti s rekonstrukcí základových patek stožárů číslo 17, 18 a 19 stávajícího vedení linky V471/472 TR Chvaletice – TR Týnec nad Labem  
č.j. 1395/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

15.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro společnost Havel - plyn a.s., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP a uspořádání hromadných sportovních akcí  
č.j. 1396/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

16.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, a to za účelem zajištění provozu a technického zázemí lanové dráhy u Punkevních jeskyní a chaty Macocha  
č.j. 1397/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

17.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, a to pro stavbu V 480 Chotějovice - Vyškov, vedení 400/400 kV, k.ú. Štěpánov u Lukova, v I. zóně CHKO  
č.j. 1398/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

18.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu na Lysou horu  
č.j. 1399/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

19.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43 a § 26, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Jiřinu a Josefa Týřovy, a to pro záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin na území CHKO za účelem pěstování topolu japonského v k.ú. Soběnice  
č.j. 1400/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí