zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Měření kvality ovzduší v Hranicích se dalo do pohybu

19.09.2008
Ovzduší
Měření kvality ovzduší v Hranicích se dalo do pohybu

Měření kvality ovzduší v Hranicích se po dvou letech výmluv dalo pomalu do pohybu. Bohužel zatím město nebude mít vlastní měřící stanici, jak ji doporučuje zpracovaný "Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic" a jak její zřízení před dvěma lety bez připomínek schválilo zastupitelstvo města Hranic. Protože rada města neplní nehodící se usnesení zastupitelstva, přišla Strana zelených letos na jaře s iniciativou a ujištěním, že přes svého ministra pro životní prostředí prosadí vybudování stanice ve městě, a to nejpozději do září 2008 na Struhlovsku. Sliby chyby.


Odbor životního prostředí asi této iniciativě Strany zelených moc nevěřil a svolal na základě usnesení rady města Hranic na červen jednání za přítomnosti Zdravotního ústavu Ostrava a firmy Ekoltes Hranice. Na jednání bylo vytipováno 10 měřících bodů v Hranicích. Rada města Hranic svým usnesením ze dne 17. června rozhodla o konečném umístění měřících bodů.


Měření ovzduší má probíhat na základě smlouvy mezi městem Hranice a Zdravotním ústavem Ostrava od 1. srpna 2008 do 15. listopadu 2008. Měření bude prováděno na všech deseti bodech, vždy bude aparatura 9 kalendářních dnů na jednom bodě. Měření začne na prvním měřícím bodě, na ulici Přísady.


Měřenímáobsahovat imise těchto znečišťujících látek: oxidu siřičitého, oxidů dusíku, tuhé znečišťující suspendované částice PM10, tuhé znečišťující suspendované částice PM2,5, oxidu uhelnatého, benzen, ozón a doprovodné meteorologické prvky - rychlost a směr větru, teplotu, tlak a vlhkost.


Minulé měření kvality ovzduší proběhlo v Hranicích v období srpen 2003 až srpen 2004 na 48 měřících bodech a ukázalo na místa s velmi znečištěným ovzduším.
Rada města Hranic schválila rozpočtové opatření v květnu 2008 na měření ovzduší ve výši 312 tisíc korun.


Kdyby rada města řešila celou problematiku monitorovací stanice ovzduší pružněji, mohly být peníze ušetřeny a použity na jiné potřebné akce.
Bohužel, na radnici v Hranicích trvá vše strašně moc dlouho, a protože tyto finanční prostředky jdou z kapes daňových poplatníků a ne z kapes radních, tak není kam spěchat. Kdyby byli radní na špatných rozhodnutích finančně a morálně zainteresováni, tak by určitě jednali rozvážně, kvalitně a hlavně rychle.

Antonín Honysz, Hranice

---
Umístění 10 měřících bodů v Hranicích:

1. měřící bod - ulice Přísady - veřejné osvětlení naproti domu č. p. 190 u domu č. p. 985
2. měřící bod - ulice Komenského - veřejné osvětlení naproti domu č. p. 652 u Letního kina
3. měřící bod - ulice Purgešova
4. měřící bod - tř. 1. máje - veřejné osvětlení naproti domu č. p. 366 a domu Zelená lékárna
5. měřící bod - tř. 1. máje - veřejné osvětlení u domu č. p. 1666 a 1665 před kruhovou křižovatkou
6. měřící bod - tř. 1. máje - veřejné osvětlení před domem č. p. 1321 u hotelu "Slávia"
7. měřící bod - ulice Potštátská - umístění v zahradě u domu č. p. 809
8. měřící bod - sídliště Struhlovsko
9. měřící bod - sídliště Cementářské
10. měřící bod - ulice Nová - veřejné osvětlení u garáží za rybníkem

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí