zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Opěrné a protihlukové systémy v terénu

26.09.2008
Protihlukové bariéry
Hluk
Opěrné a protihlukové systémy v terénu
Na našem trhu dnes existuje dostatek firem, které se na tyto konstrukce specializují.
Každá stavební konstrukce má svá specifika a účel využití. Patří sem samozřejmě také opěrné zdi a zpevňující prvky, své opodstatnění mají protihlukové stěny.

Na našem trhu dnes existuje dostatek firem, které se na tyto konstrukce specializují. Také v tomto případě však do značné míry záleží na architektech a projektantech, jak dokáží s podobnými stavebními prvky pracovat a účelně je zasazovat do okolního prostředí.

PRO MNOHO ÚČELŮ

Opěrné stěny tvaru "L" a "T" ve výškách 250, 300, 350 a 400 cm vyrábí například MABA Prefa spol. s r.o. Mohou být přisypány v celé své výšce buď z jedné, nebo z obou stran. V případě horizontálního přisypání lze počítat i s lehkým přitížením - například při pojezdu osobním vozidlem. Z konstrukčního hlediska se jedná o ucelený systém s řešením vnějších a vnitřních pravoúhlých rohů.

Nejčastější uplatnění nacházejí tyto opěrné stěny při zamezení sesuvu půdy (u silnic, železnic, obytných domů a budov a dalších pozemních objektů), u stavby silážních jam, hnojišť a dalších zemědělských projektů, pro regulaci vodních toků, k oddělení sypkých frakcí (lomy, štěrkovny apod.).

Konkrétní použití jednotlivých výrobků je však nutno ověřit statickým výpočtem, což uživatelům nabízí MABA Prefa jako službu.

Dále má firma ve svém výrobním sortimentu základové desky protihlukových stěn. Jednak jde o jejich spodní stupeň, který slouží jako zvukoodrazivý, jednak o nosný panel pro horní - zvukopohltivý stupeň protihlukové stěny. Základové neboli soklové desky vyrábí MABA Prefa nejčastěji v tloušťkách 120 a 150 mm a v rozměrech dle požadavku zákazníka. Tyto výrobky se uplatňují jak v blízkosti silnic, tak i železnic a jinak zvukově exponovaných oblastí (průmyslové objekty a zóny, staveniště apod.).

UPLATNĚNÍ NACHÁZEJÍ GABIONY

Gabiony, gabionové zdi jsou drátěné konstrukce, které tvoří vnější obal drátokamenných prvků ve tvaru mohutných hranolů, prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Dno, boční stěny a vrch gabionů jsou zhotoveny z kompaktního panelu, vyztuženého po okrajích drátem hrubšího průměru. Panely, boční stěny a vyztužené mezistěny jsou zhotovené z dvojzávitového hexagonálního pletiva z měkkého žíhaného drátu s hrubým nánosem zinku. Pro vyšší životnost se častěji předsazují gabiony z pletiva s diferencovanou protikorozní ochranou.

Vlastní montáži gabionů předchází nezbytná úprava terénu - zhutnění podloží a srovnání základové spáry do předepsaného sklonu (zde se snadno přizpůsobí reliéfu podloží především gabionové matrace).

Gabiony se rozmísťují na určené místo ještě před naplněním. Poté se plní kamenivem, zeminou, drceným betonem, jiným, příp. recyklovaným materiálem (směs betonu a kamení, odpad z lomů apod.). S ohledem na projektovou dokumentaci je možno použít vzájemnou kombinaci těchto materiálů. Dle potřeby se na sebe navršuje až několik řad bez nutnosti použití jakéhokoliv stavebního pojiva. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát.

Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce, ale jen za předpokladu, že je dodržen následující postup: Dvě středové spony zpevňují přední podélně svislou síť kotvením k zadní podélně svislé síti; čtyři rohové spony zpevňují přední podélně svislou síť kotvením k příčně svislým sítím a dvě rohové spony zpevňují zadní podélně svislou síť kotvením k příčně svislým sítím.

Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.

Rozměr konstrukce je možné přizpůsobit ustřižením modulové sítě o počet řad podle potřeby. Samozřejmě, že není problém vyřešit pravoúhlé lomení gabionů jedním ze tří způsobů: buď natočením košů kolem styčné hrany, vložením speciálního prvku nepravidelného tvaru, nebo zasunutím košů do sebe. Pokud je projektem navržena pohledová strana hladká, obvyklý sklon proti zajišťovanému svahu je jedna desetina výšky gabionu.

Nespornou předností gabionů je suchá montáž, přírodní vzhled, variabilnost použití, vysoká zvuková pohltivost, vodopropustnost a finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím. Vyznačují se stabilitou, technickou variabilitou, obejdou se bez dilatačních spár. Umožňují dodatečné napojení bez pracovních spár, mají schopnost dotvarování. Jejich předností je mělké zakládání, suchá montáž - možno provádět i v zimních podmínkách, recyklovatelnost, vynikající zvukový útlum, krátká doba realizace. Stávají se přirozenou součástí terénu (možnost ozelenit, nechat prorůst kořenovým systémem), nenarušují přírodní vodní režim (absorbují energii vody, propouští vodu).

AKUSTICKÉ STĚNY S ABSORPČNÍ SCHOPNOSTÍ

Obecně platí, že čím je větší aktivní povrch protihlukových stěn, tím je vyšší stupeň absorpce hluku, kterého lze dosáhnout různými kombinacemi tloušťky žeber, popř. osovými vzdálenostmi žeber z lehkého mezerovitého betonu.

Protihlukovou stěnu LiaDur tvoří velkoformátové betonové prefabrikované panely, které se vyrábějí se staticky nosnou železobetonovou deskou. Na straně zdroje hluku je absorpční vrstva z lehkého mezerovitého betonu, jejímž základem je kamenivo Liapor zrnitosti 2 - 4 mm. Právě mezerovitý povrch pohltivé vrstvy na straně vozovky vybavený vlnovou, resp. trapézovou strukturou, zajišťuje vysoký absorpční účinek. Odvrácená strana může být hladká, příp. ji lze opatřit lamelovou strukturou či " koštětovanou nebo hrabanou" úpravou povrchu. Jak u lehké mezerovité vrstvy, tak u nosné vrstvy je možno dosáhnout optického zvýraznění probarvením pomocí barvy pro betonové směsi. Dají se optimálně sladit s architektonickými požadavky.

Protihlukové stěny LiaDur se vyrábějí metodou "čerstvý na čerstvý", tj. bezprostředně po dodání mezerovitého lehkého betonu a jeho zhutnění se nanese beton nosné vrstvy (minimálně C 30/37 XF4) s vysokou mrazuvzdorností a odolností proti posypovým solím. Tím dojde k optimálnímu propojení obou materiálů v monolitický celek. Spojení mezi lehkým betonem absorpční vrstvy a betonem nosné vrstvy je natolik pevné, že již není potřeba provádět jejich vzájemné kotvení. To bylo dokumentováno mnohými odtrhovými zkouškami, které prokázaly, že odtržení v oblasti spoje je téměř vyloučeno. Díky zkušenostem, které byly doposud získány při vývoji a výzkumu, došlo k optimalizaci technologie výroby a montážní techniky.

Protože se kamenivo Liapor vyznačuje minimální nasákavostí, nemohou se na stěnách plně projevit škodlivé vlivy vlhkosti, zatímco volné pronikání srážkové vlhkosti do mezer mezi zrny umožňuje efekt samočištění. Z tohoto důvodu nemusí být systém LiaDur shora zakryt a je tedy plně bezúdržbový.

Liapor vzniká z čistě přírodních surovin, tudíž je ekologický a recyklovatelný. Vyznačuje se odolností vůči mechanickým, ale i chemickým vlivům. Je mrazuvzdorný, tvrzený plamenem a sám chrání před ohněm. Patří k nehořlavým stavebním materiálům nejnáročnější třídy požární odolnosti A 1. Právě tyto vlastnosti jsou hlavním předpokladem při výrobě protihlukových stěn a společnost Liadur s.r.o. s nimi uspěla i v řadě evropských zemí poskytnutím vlastního know-how prostřednictvím licence.


Využití gabionů

Gabiony se používají v mnoha oblastech stavebnictví, od "běžných zdí" po architektonické ztvárnění. Především jde o vodohospodářské stavby (lícové zpevňování svahů, revitalizace břehů vodních toků, v podobě plošných gabionových matrací např. budování dna umělých vodních nádrží, přehrad, jezů apod.).

Dále sem patří inženýrské stavby (portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů, propustků, podjezdů či zpevnění nájezdů mostů, železniční náspy, zpevnění krajnic, ochrana pat sloupů mostů proti vodě). V pozemních stavbách se využívají pro bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce na popínavé rostliny, hlukotěsné zdi, hrazení skládek různých materiálů, protierozní stavby, rampy. A konečně se jim dává prostor také v interiérech a exteriérech bytových a nebytových objektů (obklady, sloupy, květníky pro stromy, výplně otvorů, sítě pro popínavé rostliny, volné objemové prostorové prvky a objekty apod.).


Výhody akustických panelů LIADUR

> Dlouhá životnost - deklarovaná trvanlivost 50 let (dle ČSN EN 14388)

> Statické výpočty umožňují jednotlivá pole délky 6 m a více (průhyb je při silné povětrnosti minimální). Pole délky 6 m přinášejí úsporu v množství sloupků a zemních prací o třetinu.

> Ohleduplnost systému k životnímu prostředí, možnost recyklace.

> Vysoká vzduchová neprůzvučnost DLR > 45 dB.

> Libovolný stupeň zvukové absorpce v závislosti na tloušťce pohltivé vrstvy a tvaru vlny, dosažené hodnoty řadí protihlukové dílce do kategorie A2, A3, A4.

> Požární odolnost betonových dílců.

> Široká variabilita architektonického řešení, použitá formovací technika umožňuje prakticky libovolné tvary a profily dílců (trapézový, trojúhelníkový, obloukový).

> Barevná pestrost (probarvováním dílců při výrobě nebo nástřiky na místě stavby lze docílit nejrůznější barevné odstíny).

> Hrubý povrch dílců je vhodným předpokladem snadného pěstování popínavých rotlin a zeleně.

> Snadná údržba a montáž stěn bez použití spojovacího materiálu (šrouby, hřebíky atd.).

> Systém nabízí i oboustranně absorpční stěny.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí