zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikace dodavatelů staveb je nezbytná

29.09.2008
Obecné
Energie
Certifikace dodavatelů staveb je nezbytná
Podle názorů odborníků jsou dřevostavby historicky nejekologičtějším způsobem stavění.
Na výrobu je třeba nejméně energie, převážně jde o uplatnění recyklovaných materiálů, o to tedy efektivnějších.

Jisté však je, že i když v České republice je velká rozloha lesů a zásob dřeva, jeho využitím se řadíme na jedno z posledních míst v Evropě. Není divu, že se u nás aktivizují různá sdružení, která usilují o podporu dřeva pro výrobky a stavění. Patří k nim i nezávislé sdružení Dřevostavby-CZ, s jehož zástupcem Zdeňkem Kaňou jsme hovořili o úkolech, které si v této souvislosti stanovili.


Jaké důvody vedly ke vzniku sdružení Dřevostavby-CZ?

Po vstupu ČR do EU bylo ovšem jasné, že také v případě dřevostaveb obstojí jen certifikované konstrukce podle evropských norem. To byl také v roce 2004 impuls pro vznik sdružení Dřevostavby-CZ, které mělo zaštítit zejména malé výrobce dřevostaveb, aby se pro ně zapojení do certifikačního procesu stalo dostupnější.

Dřevostavba je totiž velmi složitý útvar, kdy se do stavby zabudují materiály, které k sobě běžně nepatří. Proto musí umět výrobce vše dobře spočítat, co je možné použít s ohledem na statiku, tepelné parametry, odolnost proti požáru, akustiku apod.

Sdružení svým členům umožňuje kvalifikovanou přípravu na certifikaci organizováním zkoušek podle EN na veškeré materiály používané pro dřevostavby. Podobné služby, ale jen pokud jde o vlastní výrobky, nabízí např. společnost Xella a Rigips, ale jen na sádrovláknité desky.

Naše sdružení však poskytuje výsledky zkoušek na většinu materiálů nejčastěji uplatňovaných u dřevostaveb, což je velmi důležité. Malé firmy tak získávají doklad o kvalitě skladeb konstrukcí. Nemusím zdůrazňovat, že získání certifikátu je pro výrobce konkurenční výhodou a garancí ve vztahu k zákazníkovi. Smyslem našeho snažení bylo, aby i malé firmy, které nemají takový přístup k informacím či dokumentaci, ani dost prostředků, se na trhu udržely.


Jak vypadá konkrétní pomoc výrobcům dřevostaveb?

Spolupracujeme s Asociací dodavatelů montovaných domů, která zastupuje všechny výrobce z tohoto oboru. Jelikož jejím členem se může stát jen firma s platnou certifikací, funguje zde naše sdružení jako technická příprava pro její získání a tím i splnění příslušných podmínek. V praxi to znamená, že adept na certifikaci získá technické dokumenty stanovující určitá kritéria kvality, které zapracuje do podkladů pro certifikaci. Garantem se stávají certifikační orgány, jako jsou VVÚD, TZÚS či CSI a.s., které posoudí kvalitu skladeb. Když se totiž zkombinují materiály a skladby difuzně otevřené a uzavřené v nevhodném pořadí, může toto složení vést k poruchám staveb.

Proto musí výrobce doložit certifikačnímu orgánu výpočty vlastností užívané konstrukce. Naše sdružení ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně k tomu účelu provádí měření 12 druhů stěnových skladeb, které je dlouhodobé s ohledem na měnící se vnitřní a vnější podmínky, jejichž vlivu jsou konstrukce v průběhu užívaní vystaveny. Tím se má zjistit skutečná kvalita konstrukcí, protože se ukazuje, že často i ekologické materiály, které se na trhu nově objeví, nemusí mít všechny požadované vlastnosti pro zabudování do dřevostaveb.


Které další aktivity jsou spojeny s činností sdružení?

K dalším našim aktivitám patří různé osvětové akce propagující dřevo a dřevostavby v širších souvislostech s ekologií, zdravým bydlením a moderním stavitelstvím. V tomto případě spolupracujeme s dalšími partnery, jako jsou Nadace Dřevo pro život nebo Centrum pasivního domu. Výsledkem je pořádání akce na téma Dřevo v životě člověka a energeticky úsporné bydlení, která se konala letos v květnu v Dubňanech. Spojila kulturně zábavný program s vysloveně odborným, který reprezentovaly výstavy a konference s přednáškami či prezentacemi týkajícími se významu dřeva jako přírodního materiálu v životě člověka a ekologického bydlení.

Za důležitý počin považuji také to, že zhruba ve čtvrtletních intervalech iniciujeme schůzky našich členů u vybrané firmy dodávající dřevostavby, kde se hodnotí úroveň výrobků a předávají zkušenosti z optimálních technologických postupů v zájmu co nejvyšší kvality díla.


Stavby ze dřeva zatěžují životní prostředí podstatně méně než stavby z cihel a betonu. Co ještě hovoří v jejich prospěch?

Pokud vezmeme cenu stavby podle obestavěného prostoru, jak je to běžným zvykem v České republice, pak vyjde dřevostavba o něco dráž. Ale podle zkušeností zemí západní Evropy, kde se posuzuje cena na metr čtvereční užitné plochy, je na tom dřevostavba ekonomicky lépe. Například při podlahové ploše 10 x 10 m získává dřevostavba 8 až 10 m2 navíc, tj. zhruba plus deset procent.

Důležitým momentem je také otázka nízkoenergetického bydlení, které u dřevostaveb lze dotáhnout až na úroveň pasivního domu. Navíc tu hraje významnou roli hygiena prostředí. Podle mě není správné zaměřit se na energetické úspory jen tak, že vše v konstrukci důkladně utěsníme a zateplíme, ale opomineme, zda se v takovém domě i zdravě bydlí.

To je právě rovněž výhoda dřevostaveb, že jejich výrobci na hygienu prostředí nezapomínají. Navíc kromě ekologických materiálů a kvality skladeb nabízejí jako bonus i optimální způsob vytápění, rekuperaci apod.

AUTOR: Jitka Korčeková


Zdeněk Kaňa (1960)

Po absolvování SPŠ Vyškov pracoval jako technický dozor investora na stavbách se zahraniční účastí. Od roku 1990 vede vlastní soukromou firmu. V roce 1994 se stal společníkem firmy zabývající se dřevostavbami, H.L.C. Hodonín, a do roku 2000 pracoval hlavně na německém trhu. V roce 2004 zakládá sdružení malých firem Dřevostavby-CZ a navazuje spolupráci s ČVUT Praha a MZLU Brno v rámci výzkumu a certifikace konstrukcí dřevostaveb. Mezi nejúspěšnější realizace patří lokalita přibližně 200 nízkoenergetických dřevostaveb.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí