zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Školení v normativních systémech managementu podniků (QMS, EMS, OHSAS, SPZH1) a základní povinnosti vyplývající z REACH

24.09.2008
Chemické látky
Havárie
EMS
Pozvánka na Školení v normativních systémech managementu podniků (QMS, EMS, OHSAS, SPZH1) a základní povinnosti vyplývající z REACH
5. listopadu 2008 ve Spořitelní akademii Brno

Jste firma, která má zaveden nebo se připravuje na certifikaci systému managementu podle normy ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS) příp. OHSAS 18001 a potřebujete informace o plánovaných změnách v těchto systémech? Nemáte zavedeny tyto systémy a zvažujete jaké výhody bude mít jejich zavedení? Týká se Vás legislativa REACH? Spadáte pod zákon o prevenci závažných havárií?

Pak právě pro Vás je určeno toto jednodenní odborné školení, na kterém Vám budou sděleny všechny důležité informace o systémech ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, systému prevence závažných havárií.
Jako doplněk (s ohledem na blížící se termín ukončení přeregistrace) budou uvedeny informace k legislativě REACH, především k povinnosti předregistrace.

TBO Group s.r.o.
EKOPROCES Brno (www.ekoproces.cz) a EQL KONZULT (WWW.EQL-KONZULT.CZ)

Vás zve na jednodenní odborné školení
5. listopadu 2008 (9:30 – 15:30)
Spořitelní akademie Brno
Tř. Generála Píky 7
613 00 Brno
„Školení v normativních systémech managementu podniků (QMS, EMS, OHSAS, SPZH1) a základní povinnosti vyplývající z REACH“

Program:
9:00 – 9:30 Prezence účastníků, předání pracovních materiálů
9:30 – 12:00 Dopolední přednáškový blok
· Základní informace o požadavcích ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
· Výhody a nevýhody zavedení systémů
· Náročnost zavedení systémů, náklady na zavedení a udržování systémů
· Aktuální poznatky z interních, certifikačních a dozorových auditů
· Možnost propojení systémů formou integrovaného managementu
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:00 Odpolední přednáškový blok
· BOZP a jeho vazba na OHSAS 18001
· Systém prevence závažných havárií
· Změny environmentální legislativy ve vazbě na systémy EMS/QMS – zákon o ekologické újmě a REACH
15:00 – 15:30 Diskuze, předání osvědčení o účasti na školení, závěr
Osvědčení je dokladem o zvyšování Vaší odborné kvalifikace v uvedené oblasti a doporučujeme Vám jej uložit do Vaší personální složky. Složitější dotazy k problematice prosím zasílejte v předstihu e-mailovou poštou.

Lektorský tým:
Ing. Martin Zdralek, EQL KONZULT, vedoucí poradce pro EMS, QMS a environmentální legislativu, držitel personálního certifikátu, externí vedoucí auditor a legislativní expert u třech certifikačních společností
Mgr. Monika Postbieglová, Ing. Dagmar Rychlíková Ph.D., EKOPROCES, ekologické poradenství v oblasti průmyslové činnosti, hodnocení vlivů na životní prostředí
Ing. Andrea Lásková, TBO Group s.r.o., poradenství v oblasti průmyslové činnosti a oblasti systému prevence závažných havárií

VŠEOBECNÉ POKYNY KE ŠKOLENÍ:
Termín školení: 5. listopadu 2008
Místo školení: Spořitelní akademie Brno, tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
Do Spořitelní akademie je z centra Brna spojení městskou hromadnou dopravou –z hlavního nádraží tramvaj č. 9, směr Lesná (délka cesty cca 15 minut) – vystoupit na zastávce „Bieblova“ (ze zástavky Bieblova je již vidět budova České spořitelny).
Účastnický poplatek: 1 750 Kč
Každý 2. účastník ze stejné firmy má účastnický poplatek ve výši 1 650 Kč.
V ceně účastnického poplatku je občerstvení (včetně oběda) a sborník. Každý účastník získá certifikát o absolvování školení.
Účastnický poplatek s uvedením variabilního symbolu č. 05102008 uhraďte nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce ve prospěch č.ú. 186783866/0600
Pozn.: nejsme plátci DPH.
Jak se na školení přihlásit:
Uvedením základních údajů do e-mailové zprávy a jejich zasláním na adresu: ekoproces@centrum.cz
V e-mailové zprávě uveďte tyto identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, název a adresu firmy, IČ, DIČ, informaci o způsobu platby (na účet nebo v hotovosti u prezence), při platbě z účtu pak číslo příslušného účtu, kontakt (telefon, e-mail). Obratem Vám bude sděleno potvrzení o Vašem přihlášení na školení.
Přihlášky zasílejte prosím nejpozději do 30.10.2008.

Další informace ke školení:
Ing. Andrea Lásková, tel.: 776 084 349
Ing. Dagmar Rychlíková Ph.D., tel.: 608 720 792

E-mail: ekoproces@centrum.cz
www.ekoproces.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí