zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Globální výzvy – regionální odpovědi

06.10.2008
Energie
Globální výzvy – regionální odpovědi
Druhé regionální energetické fórum

Pouze účast všech klíčových skupin a celoregionální spolupráce může pomoci nalézt řešení, která odpoví na aktuální problémy v energetice. Tak zní hlavní vzkaz Druhého regionálního energetického fóra, které se koná 7. až 8. října v Budapešti. Iniciovala ho společnost General Electric.

Krátkodobou i dlouhodobou ekonomickou prosperitu a udržitelnost zemí střední a východní Evropy, které se snaží posílit pozici na globálním trhu, ohrožují celosvětové problémy s nedostatkem energie. Na tyto výzvy může středo a východoevropský region reagovat především užší spoluprácí. A také společným postupem ve strategických otázkách, kdy budou přesně identifikovány a rozvíjeny jednotlivé schopnosti i technologie a osloví se regionální i mezinárodní investoři.

Regionální energetické fórum inicioval hlavní investor v regionu společnost General Electric. Podporují ho dva největší hráči na regionálním energetickém trhu - GE Energy a MOL. Akci organizují americké obchodní komory (AmCham) v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajině ve spolupráci s Americkou obchodní komorou pro EU.  Obchodní komory zastupují přes 2 900 společností a region s více než 170 miliony obyvatel.

Fóra se zúčastní čelní představitelé soukromého i veřejného sektoru, státní správy, občanských iniciativ i médií. Všichni budou usilovat o navázání dialogu, který má umožnit výměnu zkušeností a pojmenovat klíčové regionální energetické strategie pro další rozvoj spolupráce při řešení kritických energetických výzev. Spolupráce by v konečném důsledku měla přinést střední a východní Evropě podstatně vyšší konkurenceschopnost na globálním trhu.

Zásadním problémem, kterému v současné době středo a východoevropský region čelí v oblasti energie, je potřeba zvýšit energetickou produkci. A to tak, aby uspokojila rostoucí požadavky daných ekonomik a zároveň byla kompatibilní se stále přísnějšími nařízeními a omezeními Evropské unie na ochranu životního prostředí. První regionální energetické fórum, které se konalo před rokem, došlo k hlavnímu závěru, že navzdory stávajícímu ekonomickému postavení zemí střední a východní Evropy je třeba urychleně hledat a přijímat udržitelné a ekologicky efektivní technologie pro výrobu energie. Jen to může v dlouhodobé perspektivě zajistit regionu a jeho zemím trvale udržitelný rozvoj.

My v GE jsme přesvědčeni, že jedinou odpovědí na současné energetické a ekologické problémy světa je technologie. Proto investujeme tolik prostředků a úsilí do vývoje nových technologií. Naše portfolio, které zahrnuje jadernou energii, biomasu, větrnou a solární energii a energii čistšího uhlí, dodává našim zákazníkům vyšší konkurenceschopnost. Snižuje totiž jejich provozní náklady, zvyšuje jejich spolehlivost a flexibilitu a umožňuje jim splňovat ekologické a legislativní požadavky, v jejichž rámci musí fungovat,“ prohlásil regionální manažer GE Energy Rod Christie.

V souvislosti s energetickými problémy v regionu je třeba vyřešit fragmentární a zastaralé energetické infrastruktury. Bude to prospěšné nejen pro členské státy, ale díky mezinárodní spolupráci se může střední a východní Evropa stát příkladem pro další země Evropské unie.   

„Evropa by z geologických, ekonomických a politických důvodů měla dosáhnout bezpečné, dostupné a ekologicky udržitelné dodávky energie. My v MOL jsme přesvědčeni, že je třeba pokračovat v rozvoji integrovaného plynovodu v rámci projektu NETS, který vytvoří infrastrukturní platformu pro efektivní regionální trh ”, řekl generální ředitel MOL Group György Mosonyi.

Jedním z klíčových témat letošního fóra bude i financování projektů, které vzejdou ze společné energetické strategie. Spolupracující země by měly maximálně využít dostupné místní i evropské fondy a spojit síly tak, aby do regionu přilákaly mezinárodní investory.

„GKI Energy Co. podporuje hlubší integraci a spolupráci v rámci regionu. Dokáže zvýšit efektivitu energetického sektoru i celého hospodářství. Druhé regionální energetické fórum je tvůrčí setkání, kde se účastníci mohou společně zapojit do boje proti globálním změnám klimatu ”, dodala Judit Bartová, výkonná ředitelka GKI Energy Co.

Poznámka pro novináře:

První regionální energetické fórum s názvem „Dnešní potřeby – odpovědi na požadavky udržitelného rozvoje“ se konalo 11.-12. října 2007. Zúčastnilo se ho 230 významných představitelů klíčových hráčů na středo a východoevropském energetickém trhu, včetně zástupců firem, státních orgánů, nevládních organizací i 65 médií z 8 zemí o celkové populaci 140 milionů lidé. Na fóru bylo zastoupeno všech pět nových členských zemí EU – Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko – a vedle nich též Ukrajina, která požívá u EU zvláštního statutu.

Druhé regionální energetické fórum s názvem „Globální výzvy – regionální odpovědi“ se bude konat               7.- 8. října 2008 v Budapešti. Organizuje ho šest amerických obchodních komor (AmCham) působících v zemích střední a východní Evropy, s podporou Regionálního centra pro životní prostředí a GKI Energy Research and Consulting. Platformu, na které si setkají představitelé různých sektorů, iniciovala společnost General Electric jako jeden z nejvýznamnějších mezinárodních hráčů na regionálním trhu. Cílem fóra je nastolit společný dialog, který pomůže zvýšit konkurenceschopnost středo a východoevropského regionu na globálním trhu s energií a nabídne nejlepší možná řešení pro budoucí energetické výzvy. Americké obchodní komory v Maďarsku, Bulharsku, České republice, Polsku, Rumunsku a na Ukrajině reprezentují kolem 170 milionů občanů a více než 2 900 firem.

Druhé regionální energetické fórum iniciovala společnost GE, která patří k hlavním globálním investorům v regionu. Podporují ho dva klíčoví hráči na energetickém trhu – GE Energy a MOL. Cílem fóra je vytvořit platformu pro dialog čelních představitelů firem, státní správy i médií ohledně kritických energetických výzev. Rovněž jde o podporut přeshraniční spolupráce jako nástroje pro řešení těchto problémů. Konečným cílem je pak zajistit větší konkurenceschopnost regionu střední a východní Evropy na globálním trhu.

Letošního Fora se zúčastní téměř 300 účastníků; nejvýznamnější hráči na regionálním trhu s energií, představitelé globálních společností, významní politici ze střední a východní Evropy a Evropské unie, představitelé akademického a nevládního sektoru, stejně jako mezinárodních a místních médií. Několik zemí bude zastoupeno na ministerské úrovni, což dále posiluje rostoucí význam Regionálního energetického fóra. V tematických diskusích, přednáškách a rozhovorech bude zdůrazněno, že jediným řešení pro střední a východní Evropu je společný přístup a mezinárodní spolupráce – jen tak bude možné vytvořit a uvést do praxe jednotnou energetickou strategii.

Druhé regionální energetické fórum sponzorují společnosti GE Energy, MOL, KPMG, Erős Ügyvédi Iroda / Squire, Sanders & Dempsey, MAVIR, Budapesti Elektromos Művek, U.S. Steel Košice a AES-Tisza Erőmű.

Více informací najdete na internetových stránkách www.energycee.org

Brožura je k dispozici na adrese: www.amcham.hu

 

Máte-li zájem o více informací, laskavě kontaktujte:

Petra Sejpalová  

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

Phone: 420 224 251
E-mail: petra.sejpalova@mmdcee.com

Štěpánka Filipová

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

Mobile: ( 420) 724 302 802

e-mail: stepanka.filipova@mmdcee.com
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí