zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Startují přípravy WATENVI 2009

08.10.2008
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Chemické látky
Havárie
Hluk
EIA
IPPC
EMS
Startují přípravy WATENVI 2009
Nový název vznikl spojením slov water and environment a symbolizuje úzké sepjetí těchto oborů.

Novým souhrnným názvem pro Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VOD-KA, kterou pořádá SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO je Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI. Nový název vznikl spojením slov water and environment a symbolizuje úzkou souvislost těchto oborů.

„Věřím, že pod novým společným názvem bude veletrh stejně zajímavý a přitažlivý pro všechny společnosti a zájemce, kteří patří do oboru vodovodů a kanalizací a přispějí ke zlepšení úrovně životního prostředí nejen v ČR, ale i v okolních zemích,“ uvedl František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

WATENVI se uskuteční v obvyklém jarním termínu od 26. do 28. května a bude se konat již popatnácté. Zvýrazněnými tématy pro nadcházející ročník budou obory „Vodohospodářství“, „Zpracování a využití odpadu“ a „Environmentální technologie“.

Příští rok s velkou účastí odborníků z Evropy

Doprovodný program bude jako každý rok sestavován ve spolupráci a za garance prestižních českých i zahraničních oborových svazů, asociací a ministerstev. Odborné diskuse a semináře budou opět zaměřené na řešení aktuálních problémů a témat z oblastí vodohospodářství a ostatních složek ochrany životního prostředí. Nebudou chybět ani praktické ukázky protipovodňových opatření. Již nyní víme, že se v rámci WATENVI v Brně bude pořádat také setkání Vodních ředitelů EU. Zachována bude nejen prestižní soutěž Zlaté medaile, ale i soutěž o nejefektivnější výstavní expozici.

Nadcházející ročník nabídne vystavovatelům opět vysoký standard služeb, v podobě moderního veletržního areálu, komplexního výstavářského servisu, každoročně vysoké návštěvnosti a garantované odborné úrovně doprovodných programů, stejně  jako mediální komunikace nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zachován bude program START určený pro nové vystavovatele, aktivita směrem k zahraničím zastoupením v jednotlivých zemích, oborovým svazům a asociacím, ale také on-line registrace vstupu na veletrh, která nabídne zvýhodněné vstupné.

Jak se připravit na veletrh

Přestože do zahájení dalšího ročníku zbývá ještě řada měsíců, organizátoři projektu WATENVI už naplno zahájili přípravy. Nejen pro nové vystavovatele, ale i pravidelným účastníkům je určena „kuchařka“ pod názvem Jak se připravit na WATENVI, kterou najdete na www.watenvi.cz. Obsahuje užitečné informace pro vystavovatele nejen o samotném veletrhu, ale i soubor kroků souvisejících s přípravou firmy na veletrh. Jedním z nich, pokud se rozhodujete o účasti na tomto projektu, je vědět proč a čeho chcete vaší prezentací na veletrhu dosáhnout a tomu uzpůsobit velikost a rozměry vašeho stánku.Pokud srovnáme využití internetu a veletrhu jako komunikačního média, veletrh stále zůstává jediným komunikačním kanálem, na kterém si mohou návštěvníci vystavované exponáty přímo odzkoušet a získat i podrobné informace od kvalifikovaného personálu.

Malé ohlédnutí za posledním ročníkem

Veletrhu WATENVI se pravidelně účastní většina lídrů trhu z tuzemska i zahraničí. Na brněnském výstavišti se na jaře 2008  prezentovalo 317 vystavovatelů ze 12 zemí, přičemž většina zahraničních vystavovatelů přijela z vyspělých zemí západní Evropy. Veletrhy navštívilo více než 9200 lidí z 27 zemí čtyř kontinentů. Mezi zahraničními návštěvníky převládali odborníci z postsovětských zemí, Balkánu, Blízkého Východu a severní Afriky, tedy států, které ještě čekají významné investice do vodního hospodářství, vodní a odpadové infrastruktury a ochrany životního prostředí. Brno je pro obě skupiny již tradičním a oblíbeným místem setkávání.

WATENVI patří k největším výstavním projektům ve střední a východní Evropě zaměřeným na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu všech složek životního prostředí. Na brněnském výstavišti se setkávají producenti ekologických systémů, čističek odpadních vod a řada dalších moderních technologií s jejich uživateli, kterými jsou z velké části průmyslové podniky, ale i města, obce a státní správa.

Jana Tyrichová

manažer PR a reklamy WATENVI

Tel. 420 541 152 890, Fax: 420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí