zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Povinnosti podniku vyplývající z legislativy ochrany životního prostředí

10.10.2008
Obecné
Legislativa
Pozvánka na seminář Povinnosti podniku vyplývající z legislativy ochrany životního prostředí
Seminář je zaměřen na připomenutí všech povinností podniků vyplývajících z legislativy ochrany všech složek životního prostředí, jejichž nedodržení vede k pokutám a sankcím.

Pořádá
Dům techniky Pardubice
- Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
- Akreditovaná vzdělávací zařízení MŠMT, MPSV ČR a MV ČR
- Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
- Agentura práce

a Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí

ČTVRTEK 4. PROSINCE 2008

800 – 900   Prezence
900 –1500   Odborný program

- Povinnosti  podniků vyplývající z legislativy ochrany vod /dodržení emisních limitů u vod vypouštěných do vod povrchových, dodržení imisních limitů v tocích atd./. Sankce
JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR Hr. Králové

- Povinnost podniků vyplývající z legislativy nakládání s odpady a obaly a její očekávaný vývoj v roce 2009
JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR Hr. Králové

- Legislativa ochrany ovzduší se zřetelem na aktuální stav/emisní limity, kategorizace zdrojů, vedení evidence, protokoly o měření, bilance, provozní řády/
Ing. Zbyněk Krayzel, odborný poradce

- Zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti ochrany ovzduší – rozbor příčin uložených pokut
Ing. Jarmila Černá, ČIŽP Hr. Králové

- Zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady a obaly
Ing. Jana Samková, ČIŽP Hr. Králové
                              
 Změna programu vyhrazena.

P ř e d n á š í :

JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR Hr. Králové
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Jana Samková, ČIŽP Hr. Králové
Ing. Jarmila Černá, ČIŽP Hr. Králové

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová

Informace: Martina Buchtová

Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky  2686
532 27  Pardubice
Tel.: 466 614 320
Fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
 www: dtpce.cz

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: čtvrtek 4.prosince 2008
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 min.chůze od Domu techniky(30,-/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. 12. 2008 na adresu:
Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice
tel.: 46 66 14 320,  fax: 466612100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
5. Účastnický poplatek činí ……  1 785,- Kč a obsahuje vložné   ………... 1 500,- Kč 19% DPH  ………….… 285,- Kč                                                     
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u GE Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020674. Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí