zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OPŽP: V běhu je několik výzev

09.10.2008
Obecné
OPŽP: V běhu je několik výzev
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) přijímá od 17. 9. do 13. 11. 2008 žádosti do dalších prioritních os Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Otevřeny jsou prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Do obou os mohou předkládat projekty kraje, města a obce, příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace a právnické osoby.

V první prioritní ose je možné získat dotace například pro projekty na úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu, na rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi apod. Žádosti přijímají krajská pracoviště SFŽP ČR podle místa uskutečnění projektu. V šesté ose budou podpořeny projekty na implementaci soustavy Natura 2000, obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, na realizaci a obnovu vegetačních prvků v krajině, na zvyšování retence vody v krajině a protierozní opatření a další. Žádosti pro tuto osu lze podávat na krajských střediscích Agentury ochrany přírody ČR. Kontakty jsou k dispozici na www.nature.cz.

V současné době lze žádat o dotace i na tzv. velké projekty v prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí kontinuální výzvě skončí 19. 12. Žádosti o podporu velkých projektů v rámci prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie přijímá pracoviště SFŽP v Praze kontinuálně od 1. 8. 2008 do 18. 12. 2009. Pro vysvětlení: Velký projekt v oblasti životního prostředí je ten, jehož celkové náklady přesahují částku 25 milionů eur včetně DPH - článek 39 nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu.

Fond rovněž přijímá žádosti v páté vlně, a to v prioritní ose 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní ose 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Projekty lze předkládat ještě do 10. 10. 2008 na krajských pracovištích SFŽP ČR.

Podrobné informace k OPŽP najdete na www.opzp.cz, informace vám poskytnou i na lince 800 260 500.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí