zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní projekt MODEL mění přístup k místní energetice

14.10.2008
Energie
Mezinárodní projekt MODEL mění přístup k místní energetice
Česká města se mohou zapojit do projektu MODEL, který jim pomůže systematicky sledovat a následně snižovat spotřebu energie pomocí energetického managementu.
Mezinárodní projekt MODEL (Management Of Domains related to Energy in Local authorities, ve volném překladu Energetický management municipalit), garantuje evropská asociace měst a regionů se zájmem o udržitelnou energetiku Energie-Cités. Účastní se ho Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko. Z 50 % je spolufinancován z programu Inteligentní energie pro Evropu.

Projekt se začal uskutečňovat 1. 9. 2007 a potrvá do konce února 2010. V ČR je jeho koordinátorem obecně prospěšná společnost PORSENNA.

O projekt mají zájem především města a obce, které uplatňují strategický přístup k úsporám energie a současně vážně uvažují o využívání místních obnovitelných zdrojů energie. V současnosti již běží naplno v Kopřivnici, Hlinsku a Městské části Praha-Libuš, o zapojení dalších měst se jedná. Nejlépe připravena na vstup do projektu byla členská města Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která již před časem mohla v jiném projektu vyhodnotit své strategické dokumenty s ohledem na udržitelnost svého dalšího rozvoje.

POSTUP V SOUČINNOSTI S RADNICÍ

V současné době je zpracování energetické koncepce - podle § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - závazné pouze pro Prahu a statutární města a kraje. Navíc se v praxi často nevyužívají ani již zpracované energetické koncepce. Města se s jejich závěry buď neztotožnila, nebo nenašla jejich další uplatnění například při stanovování konkrétních cílů v energetických akčních plánech, které by měly být aktualizovány alespoň každé tři roky. I když z metodiky zpracování územní energetické koncepce vyplývá, že její součástí je zavedení energetického managementu a zpracování akčního plánu, děje se tak jen v omezené míře.

Projekt MODEL však usiluje o zavádění energetického managementu s podmínkou, že pozici energetického manažera, respektive energetického týmu si zajistí samo město. Po skončení projektu by řízení úspor a šetrného využívání energií mělo být již plně v pracovní náplni proškoleného energetického manažera nebo ještě lépe jeho týmu. To umožní městu dlouhodobě plánovat hospodaření s energiemi a následně snižovat vlastní provozní výdaje.

Postup zavádění a tvorby energetického managementu v pilotních městech znázorňuje schéma. Žadatel v každém z těchto měst bude analyzovat dostupná data z oblasti energetiky ve vlastnictví měst. Současná běžná praxe je taková, že údaje nejsou sledovány s dostatečnou periodicitou, či nejsou k dispozici na jednom místě úřadu (energetický manažer, investiční odbor, odbor správy majetku, účetní firmy příspěvkových organizací), kde by se s nimi mohlo dál pracovat.

Definovat priority a dlouhodobé cíle v oblasti energetického hospodaření města umožní expertní systém energetického managementu - jednoduchý software. Poté bude ve spolupráci s daným městem zpracován dlouhodobý Energetický plán (obdoba energetické koncepce v jednodušším provedení). S ohledem na dostupný rozpočet, rozpočtový výhled a externí zdroje financování bude vytvořen finanční výhled, na jehož základě bude sestaven Akční energetický plán na 1-3 roky. Tento energetický plán bude na konci roku 2009 vyhodnocen a budou dána doporučení pro případnou aktualizaci cílů v oblasti energetického hospodaření.

Průběžnou aktivitou projektu MODEL je školení energetického manažera, respektive celého energetického týmu všech pilotních měst. Na základě tohoto školení a vytvořené příručky energetického manažera bude energetický manažer či energetický tým pilotních měst schopen řídit celý proces energetického managementu i po skončení projektu. Předpokladem úspěchu ale bude další vzdělávání v tomto oboru a výměna zkušeností mezi energetickými manažery různých měst.

STAROSTOVÉ EU PŘEBÍRAJÍ INICIATIVU

V průběhu Týdne udržitelné energetiky, který se uskutečnil letos v Bruselu (od 28. 1. do 1. 2.), byl mj. představen tzv. Pakt starostů. Je to iniciativa asi 100 evropských municipalit (z toho je 15 hlavních měst), která se nesoustřeďuje jen na spolupráci v oblasti snižování energetické náročnosti, ale hlásí se zodpovědně i k závazku snížit svoje emise CO2 do roku 2020 o více než 20 %, a to především pomocí úspor energie. Otázka lokální (municipální) energetiky se tak v současné době dostává do popředí zájmu celé EU.

Z podnětu NSZM ČR vyhlásila Rada vlády pro udržitelný rozvoj ČR rok 2008 rokem Udržitelné energetiky. Města a obce se mohou přihlásit k této celonárodní osvětové kampani a uskutečňovat projekty, které pomohou snižovat spotřebu energie na lokální úrovni. I k tomu je mj. zapotřebí strategický přístup v podobě energetického managementu na místní úrovni. Města, která se již zapojila do pilotního projektu MODEL, mohou být svými zkušenostmi ukázkovými příklady pro další municipality v ČR.

AUTOR: JAROSLAV KLUSÁK
PORSENNA, o. p. s.


Projekt MODEL a kontakty

Evropská komise v průběhu letošního Týdne udržitelné energetiky ocenila projekt MODEL jako nejslibnější projekt - viz http://www.sustenergy.org/Userfiles/Media/EUSEW/seeaward08clip06.wax,

podrobnější informace o projektu poskytne Jaroslav Klusák, PORSENNA, o. p. s., <tel.: 241 730 336, e-mail: klusak@porsenna.cz,

Důležité odkazy:

www.energymodel.eu - stránky projektu MODEL (dostupná i česká verze),

www.energie-cites.eu - Energie-Cités - evropská asociace měst a regionů se zájmem o udržitelnou energetiku,

www.porsennaops.cz - národní koordinátor projektu,

www.udrzitelna-energetika.cz - rozcestník informací z oblasti komunální udržitelné energetiky.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí