zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Problematika nakládání se sedimenty III

16.10.2008
Odpady
Zemědělství
Geologie
Pozvánka na konferenci Problematika nakládání se sedimenty III
Konference je určena: zástupcům obcí, krajských úřadů, české inspekce životního prostředí, správcům vodních toků (ZVHS, Povodí, Lesy ČR, obce), ÚKZÚZ, projektovým inženýrům atd.

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

a

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sekce úřední kontroly

si Vás dovolují pozvat na třetí ročník konference
Problematika nakládání se sedimenty III

středa 5. listopadu 2008, Úřad práce v Hradci Králové

Problematika nakládání se sedimenty a zeminami v českém právním řádu není popsána zřetelně a jasně. Existují rozpory ve výkladech, které měla vyřešit připravovaná vyhláška. Ta je však zaměřena na využití sedimentů zejména
na orné půdě. Případné neoprávněné nakládání se sedimenty, jako s odpady,
je zákonem o odpadech velmi přísně sankciováno. Vyřeší nová vyhláška nakládání
se sedimenty? Bude pro všechny sedimenty, nebo jen pro část sedimentů? Na to by měla konference odpovědět.

ODBORNÝ GARANT
Dr. Ing. Pavel Čermák  - ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
- Sekce úřední kontroly

Ing. Vladimír Bláha  - EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
   
ODBORNÝ PROGRAM

SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ
- seznámení posluchačů s důvody konání dalšího ročníku konference
Ing. Pavla Finfrlová - náměstkyně primátora Magistrátu města Hradec Králové
Dr. Ing. Pavel Čermák – ÚKZÚZ
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA spol. s r. o.

I. BLOK – Legislativa, obecná problematika nakládání se sedimenty

· Zkušenosti města Hradce Králové s odbahňováním rybníků
Ing. Pavla Finfrlová - náměstkyně primátora Magistrátu města Hradec Králové


· Krajský úřad a rozhodování dle § 78, odst. 2, písm. h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Ing. Petr Uhlíř - Krajský úřad Královéhradeckého kraje

· Hygienická problematika nakládání se sedimenty (s ohledem na jejich původ a složení)
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Ladislava Matějů – SZÚ Praha


II. BLOK -  Návrh vyhlášky a související problematika

· Novela zákona o hnojivech (také ve vztahu k sedimentům) a důvody přípravy nového prováděcího předpisu (tj. vyhlášky o používání sedimentů na zemědělské půdě) k zákonu o hnojivech otázka využití sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Michaela Budňáková - MZe

· Návrh znění nového prováděcího předpisu (tj. vyhlášky o používání sedimentů
na zemědělské půdě) k novele zákona o hnojivech; odůvodnění jednotlivých ustanovení návrhu vyhlášky a jejich cíle (ve vztahu k ochraně ZPF)
Dr. Ing. Pavel Čermák – ÚKZÚZ

· Původ vzniku a odůvodnění návrhů jednotlivých limitních hodnot nového prováděcího předpisu (tj. vyhlášky o používání sedimentů na zemědělské půdě) z hlediska ochrany ZPF
Dr. Ing. Milan Sáňka – Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii),
Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

· Dosavadní průběh projednávání návrhu novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve vztahu k sedimentům
Ing. Václav Marek, Ing. Ivo Hauptman - MŽP, oddělení ochrany půdy

· Vydání nového prováděcího předpisu k zákonu o hnojivech a jeho dopady a vztah
k  zákonu o odpadech a vyhlášce č. 294/2005 Sb., v platném znění
zástupci MŽP, odbor odpadů

· Nová právní úprava nakládání se sedimenty vyplývající z novely zákona o hnojivech a jeho prováděcího předpisu a její očekávaný dopad
JUDr. Ing. Emil Rudolf – OVSS Hradec Králové, MŽP

· Nový prováděcí předpis a jeho návaznost na analytické testování (testy v sušině,  problematika representativnosti, atd.)
zástupce ekologických (ekotoxikologických) laboratoří společnosti EMPLA spol. s r. o.,
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA spol. s r. o.      

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1) MÍSTO KONÁNÍ
Úřad práce v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, velký sál – B204


2) DATUM KONÁNÍ
Datum konání:  5. listopadu 2008

3) ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek činí .…….....  1 800,- Kč včetně DPH  
- obsahuje vložné včetně pracovních materiálů a drobné občerstvení


4) ORGANIZAČNÍ GARANT AKCE, INFORMACE:
Ing. Zuzana Černíková 
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax.: 495 217 499, tel.:  495 218 875, e-mail: marketing@empla.cz  
Podrobné informace včetně přihlášky nalezete na www.empla.cz (na Úvodní straně v Novinkách)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí