zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na poli obnovitelných zdrojů

16.10.2008
Energie
Na poli obnovitelných zdrojů
Akciová společnost KOMTERM zahájila v říjnu zkušební provoz ve svém novém závodě na výrobu dřevních peletek v Březnici na Příbramsku.

Technické a ekonomické parametry

Délka pelet 30 mm, průměr 6 mm, obsah vody 8-12 %, výhřevnost 17-18 MJ/kg, sypná hmotnost asi 600 kg/m3 Roční spotřeba rodinného domu o příkonu 15 kW je 6 t Objem potřebného skladovacího prostoru asi 12 m3 Průměrné náklady na vytápění 21 900 Kč/rok

Tímto strohým sdělením se naplnilo více jak tříleté období, ve kterém KOMTERM analyzoval technické a obchodní možnosti vstupu na rozvíjející se trh obnovitelných zdrojů. Ze zvažovaných variant nakonec bylo rozhodnuto, že podmínkou realizace pilotního projektu musí být nalezení takového projektu, který zapadne do mozaiky firemních aktivit s možností využít veškerých synergických efektů. Právě takový projekt byl realizován ve spolupráci se Sublimou Březnice s.r.o., která má dlouholetou tradici v dřevařské výrobě.

Společnost Sublima byla založena již roku 1932 s cílem využít unikátního vynálezu architekta Karla Bubly, spočívajícího v impregnaci dřeva sublimátem. Dnes je již v Březnici nová impregnační linka, která používá pro ochranu dřeva moderní impregnační látky. Kromě ochrany dřeva firma nabízí výrobu sloupového a tyčového sortimentu, pilařskou a truhlářskou výrobu.

Proces impregnace je poměrně energeticky náročný. V impregnačním procesu se využívá pára, která je vyráběna v kotelně na hnědé uhlí. V nedávné době se realizovaly úpravy na kotlích tak, aby bylo možno spalovat dřevní odpad z pilařské a truhlářské výroby. To sice umožnilo snížit spotřebu nakupovaného uhlí, ale na druhou stranu se ne příliš efektivně spalovala vysoce kvalitní surovina.

Proto 1. 7. 2007 společnost KOMTERM uzavřela se Sublimou nájemní smlouvu na energetické hospodářství, smlouvu na dodávku tepla a smlouvu na nákup dřevní hmoty. Tím byl zahájen projekt, který obsahuje několik cílů. Prvním cílem bylo výrazně zvýšit účinnost spalování kotlů zejména využitím spalování biomasy větších frakcí. Projekt dále zahrnuje modernizaci vodního hospodářství, snížení tepelných ztrát v rozvodech a celkové zvýšení úrovně řízení jednotlivých částí energetického hospodářství. Druhým cílem bylo využití kvalitní a čisté dřevní hmoty pro výrobu dřevních pelet. Technologie výroby pelet využívá parní sušení suroviny, což se příznivě promítá nejen do ekonomie výroby tepla, ale i do výroby pelet. Sušení parou, oproti běžně používanému vysokoteplotnímu sušení spalinami, má navíc pozitivní vliv i na kvalitu konečného výrobku, protože se při zpracování z dřevní hmoty neuvolňují těkavé látky. Naplněním těchto cílů došlo ke snížení nákladů na výrobu tepla a k ekonomickému profitu z prodeje dřevní hmoty ve společnosti Sublima.

V původních plánech uvažoval KOMTERM s uplatněním produkce pouze v zahraničí. Současný vývoj na energetickém trhu, zejména vývoj ceny zemního plynu a zavedení ekologických daní dává prostor pro použití tohoto paliva i na domácím trhu. KOMTERM plánuje realizovat i vlastní kotelny na spalování dřevních pelet, prioritně v oblastech, kde není dostupný zemní plyn. V určitých výkonových pásmech lze s kotelnami na spalování pelet počítat i jako s přímým substitutem nejen uhlí ale i zemního plynu či vytápění el. energií. Rozvoj užití tohoto ekologického způsobu vytápění v domácnostech bude závislé především na vybudování distribuční sítě, která je v současné době naprosto nevyhovující. I v tomto směru jedná KOMTERM s partnery, kteří jsou připraveni do tohoto jistě perspektivního trhu investovat. Projevený zájem oslovených distributorů uhlí je toho důkazem.

Z energetického hlediska se pelety svou výhřevností řadí mezi hnědé a černé uhlí, ovšem s nesrovnatelně menším obsahem popela, který činí 0,5-1 %.

A. s. KOMTERM je silnou a stabilní firmou, která nabízí zákazníkům širokou škálu produktů a služeb z oblasti energetiky na českém a slovenském trhu. Nyní zaměstnává přes 350 zaměstnanců. KOMTERM, a.s. vychází z osmnáctileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky. Zaměřuje se na oblast nákupu, výroby, distribuce a prodeje tepla a elektrické energie.

A. s. KOMTERM navazuje na činnost firmy Milan Jelínek - KOMTERM, jež byla konstituována v roce 1990. Od té doby realizovala přes 3000 projektů. Výsledkem jsou stovky spokojených zákazníků na celém území ČR a SR. V roce 2000, deset let od založení firmy, vznikla na území Slovenské republiky dceřiná společnost, jejíž prostřednictvím jsou realizovány zakázky na slovenském energetickém trhu. K transformaci a změně právní formy právě na akciovou společnost došlo v březnu 2003.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí