zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Investice do globální bezpečnosti

22.10.2008
Ovzduší
Investice do globální bezpečnosti
Víme, že klimatické extrémy mohou zničit prosperující podnikatelské prostředí i společnost.

Klimatické změny mohou nastat najednou a jejich dopad může být ničivý. To, jak se globální společnosti již dnes budou chovat v oblastech, které mohou být nejhůře postiženy, ovlivní životaschopnost tamních trhů.

Nejde o to se stáhnout, spíše by firmy měly zlepšovat budoucí pružnost. To je stejně tak otázkou strategie jako korporátní sociální zodpovědnosti (CSR).

V nadcházejících desetiletích můžeme očekávat stoupání hladin oceánů a až extrémní sucha, bouře a záplavy. Tyto události se stávají pro firmy důvodem k obavám o bezpečnost. Lidé budou nuceni prchat, infrastruktura bude zničena, ekosystémy začnou selhávat, dojde k rozvratu zemědělství, ekonomika bude nejistá a některé oblasti přestanou být obyvatelné.

Víme, že klimatické extrémy mohou zničit prosperující podnikatelské prostředí i společnost. Dlouhá válka v Dárfúru je správně chápána jako genocida vyvolaná bojem o zdroje, který vyplynul z podobných druhů událostí, jaké budou doprovázet klimatické změny. Hurikán Katrina natolik poškodil infrastrukturu v oblasti, že řada firem se dosud nevzpamatovala. Můžeme si představit, co se stane, když v Bangladéši, která je i tak vystavena častým povodním, po třeba jen mírném vzestupu hladin moří nastanou déletrvající monzunové deště a země se z velké části ocitne pod vodou. Přes sto milionů lidí by mohlo být nuceno hledat útočiště v sousední Indii nebo Číně, což by vytvářelo nebezpečné sociální a ekonomické tlaky. Pokud by sucho v jižní Číně radikálně snížilo průtok vody v Mekongu, který protéká šesti asijskými zeměmi, konflikty kvůli přístupu k vodě - pro zavlažovací systémy, domácnosti, průmysl - by mohly rozvrátit rychle rostoucí ekonomiku tohoto regionu.

Firmy musí předjímat, jak by klimatické změny mohly ovlivnit jejich fungování, včetně zhroucení dodavatelsko-odběratelských řetězců, migrace zaměstnanců, zvýšení nemocnosti nebo dokonce dopadu na jejich pověst (nadnárodní firmy by mohly být obviňovány z ekologických problémů v důsledku klimatických změn). Musí však také vyhodnotit širší rizika a zjistit, zda prostředí, ve kterém působí, je potenciálně ohroženo katastrofickými kaskádovitými změnami souvisejícími s klimatem. Měly by proto systematicky vyhodnocovat svou zranitelnost vůči povodním, suchu a bouřím, se zvláštním přihlédnutím k tomu, že některé oblasti mají omezenou schopnost klimatické změny předvídat a přizpůsobit se jim.

Nejzranitelnější budou ta místa, kde stát má omezené možnosti reagovat, místní ekosystém je křehký, postupující urbanizace není provázena zajištěním přiměřených sociálních služeb a dodávky vody jsou už nyní na hranici možností. Snad nejextrémnějším příkladem je Haiti, ale za rizikové lze považovat také Indii, Filipíny a některé části Střední Ameriky. V takovémto napjatém systému by klimatická událost většího rozsahu mohla rozpoutat krizi s nenapravitelnými následky.

Firmy mohou v takto zranitelných oblastech pomoci při vytváření plánů pro případ klimatických změn a mohou snižovat i svá vlastní rizika tím, že budou aktivně investovat a podporovat politické iniciativy, kterým se třeba v minulosti snažily vyhnout, jako například přísnější místní normy pro kvalitu vzduchu a vody. A samozřejmě mohou být samy připraveny poskytnout okamžitou humanitární pomoc v případě, že by se skutečně přihodilo to nejhorší.

Zranitelná místa systému vyvolaná klimatickými změnami se mohou dokonce změnit v "systémové příležitosti" pro firmy: může dojít k vytváření nových partnerství s vládami a dalšími hráči v dodavatelsko-odběratelském řetězci a dokonce i s tradičními konkurenty, například při přípravě infrastruktury nutné pro obnovu po katastrofě.

Tím, že firmy se ujmou vedoucí role při přípravách na příchod klimatických změn, zmírňování rizik a pomoci danému regionu, mohou podporovat své zájmy, neboť si získají sympatie místních.

Nadnárodní firmy, které budou ochotné se na problém podívat z dlouhodobé perspektivy, se mohou vyhnout nejhorším následkům klimatických změn a možná i zlepšit pověst byznysu jakožto účinného faktoru působícího ve prospěch celé společnosti.


Peter Schwartz, HBR -kráceno


Z PRAXE

Dobrým příkladem toho, jak se firma může snažit o řešení dopadů klimatických změn nejen ve svých vlastních provozech, ale i v širší společnosti, v níž působí, je to, jak Coca-Cola nedávno oznámila své partnerství s World Wildlife Fund při ochraně globálních vodních zdrojů a zlepšování vlastního vodního hospodářství. Tyto aktivity mohou prospět nejen firmě, ale i místním obyvatelům, a navíc zlepší image společnosti Coca-Cola na celém světě.


Jak bude vypadat svět po oteplení

Klimatické změny, k nimž dojde v tomto století, vyvolají extrémní jevy, které budou mít výrazný dopad na lidstvo, průmysl i prostředí. Načasování a přesná povaha těchto následků je nejistá, ale vědecké odhady shrnuté v následující tabulce mohou pomoci firmám při strategických úvahách o tom, jak se zachovat.

Změny v tomto století Očekávaný dopad

Na průmysl, lidská sídla Na zemědělství, lesnictví, Na lidské zdraví

a společnost ekosystémy a vodu

Vyšší nároky na spotřebu Vyšší výnosy Nárůst počtu úmrtí

energie pro chlazení v chladnějších oblastech v důsledku horka

Nižší poptávka Nižší výnosy v teplejších Pokles počtu úmrtí

po energii na vytápění oblastech v důsledku chladu

Zhoršující se kvalita Zvýšená poptávka

vzduchu ve městech po vodě

Méně výpadků v dopravě Zvýšený výskyt hmyzu

kvůli sněhu a ledu

Menší zimní turistický ruch

Záplavy ničící lidská sídla, Škody na plodinách, Nárůst počtu

obchod, dopravu a společnosti stromech, korálových zranění a úmrtí

Ztráty na majetku útesech souvisejících Eroze půdy Půda prosáklá vodou s povodněmi

Odmítnutí krytí rizik znemožňující obdělávání Větší výskyt infekcí, ze strany pojišťovatelů respiračních

Více výpadků energie s násled- a kožních onemocnění

ným dopadem na dodávky vody

Nedostatek vody pro Zhoršení kvality půdy Častější nedostatek

průmysl a sídla Úhyn dobytka vody a potravin

Méně energie z vodních Nízké výnosy Vyšší výskyt nemocí

elektráren Lesní požáry souvisejících s vodou

Migrace obyvatelstva a potravinami

Přesuny obyvatelstva Pronikání slané vody do Nárůst počtu zranění

a infrastruktury zavlažovacích systémů, a úmrtí souvisejících

Ztráty na majetku ústí řek a sladkovodních s povodněmi

Odmítnutí krytí rizik systémů Více zdravotních pro-

ze strany pojišťovatelů Nedostatek pitné vody blémů souvisejících

s migrací

(1) téměř jisté, (2) velmi pravděpodobné, (3) pravděpodobné

Zdroj: http://modernirizeni.ihned.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí