zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Petice "Ne 10 miliard!" v Poslanecké sněmovně

22.10.2008
EIA
Petice  Ne 10 miliard!  v Poslanecké sněmovně

Již zhruba 10 let je veden ostrý spor o trasování severozápadního segmentu silničního okruhu okolo Prahy, v němž se angažují kromě oficiálních státních a samosprávných institucí, obcí a městských částí i občanská sdružení a tisíce jednotlivých občanů. Konkrétně se jedná o technicky velmi komplikovanou tzv. jižní variantu J vedenou středem MČ Praha Suchdol , napříč několika chráněnými územími a v bezprostřední blízkosti Bohnic, Čimic a MČ Praha -- Dolní Chabry a Ďáblice a tzv. variantu severní Ss umístěnou o zhruba 3 km severněji, převážně v polích a v dostatečné vzdálenosti od obcí. Střet o to, která varianta okruhu jakožto součásti transevropské dálniční sítě bude definitivně prosazena, se v posledních měsících a týdnech výrazně přitvrzuje.

Po bouřlivých veřejných ústních jednáních v březnu t.r. v rámci územního řízení a stovkách následných nesouhlasných připomínek a námitek vydal Stavební odb. pražského Magistrátu pod zjevným tlakem politického vedení HMP na přelomu srpna a září t.r. územní rozhodnutí pro jižní trasu J, aniž by se s podanými námitkami a připomínkami řádně vypořádal. Proti tomuto územnímu rozhodnutí se občané a dotčené městské části Suchdol a Dolní Chabry v zákonném termínu odvolali. Ministerstvu pro místní rozvoj jako nadřízenému orgánu bylo adresováno cca 350 takovýchto odvolání. Ministerstvo na žádost podepsanou 650 občany písemně přislíbilo věcné a nestranné posouzení všech podání přísně podle zákona. Rozhodnutí má být učiněno během několika málo měsíců. V případě, že oproti očekávání MMR potvrdí výrok Magistrátu, jsou občané potenciálně postižení jižní trasou J odhodláni bránit svá práva soudní cestou.

Na podporu svých požadavků dnes zástupci několika občanských sdružení předal! i v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předsedkyni petičního výboru poslankyni Z. Rujbrové petici "Ne 10 miliard!" podepsanou cca 3.800 občany. Petice poslance vyzývá, aby se zabývali problematikou severozápadního segmentu SOKP a věnovali pozornost ekologickým, dopravně bezpečnostním, právním, zejména však finančním aspektům uvažovaného projektu. Jde totiž o investici z veřejných prostředků v řádu desítek miliard Kč. Tzv. severní varianta Ss je v důsledku své nižší stavebně technické náročnosti o minimálně 10 miliard Kč levnější, navíc byla jednoznačně doporučena v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí, je též výrazně vhodnější z hlediska bezpečnosti a odpovídá plně evropským předpisům. Jižní varianta J vykazuje prakticky ve všech relevantních aspektech závažná negativa. Přesto je již dlouhá léta "politicky" houževnatě prosazována MD, ŘSD a Magistrátem HMP.

Otázka účelnosti a hospodárnosti vydávaných prostředků státu, příp. Evropské unie nab! ývá v období celosvětové finanční krize a hrozících vážných e! konomick ých potíží, jimž se podle všeho nevyhne ani naše republika, mimořádného významu. Velmi reálně hrozící rozpočtové škrty a nutnost leckdy i velmi bolestivých úspor by měly nasměrovat pozornost poslanců i senátorů na přísné posuzování potřebnosti a efektivity té které výdajové položky. Právě v oblasti dopravních staveb, do nichž stát každoročně investuje desítky a desítky miliard Kč, konstatuje opakovaně např. i NKÚ ve svých zprávách nedostatečnou přípravu projektů, nekoncepčnost, předražování staveb a plýtvání v řádu miliard! Sdělení, že máme nejdražší dálnice v Evropě, zaznělo již mnohokrát ve veřejných mediích. Zatím fakticky bez jakéhokoliv vážnějšího ohlasu. Chceme věřit, že současná situace přispěje ke změně postojů zákonodárců a zodpovědných státních orgánů a institucí. Určitým dílčím podnětem k takové změně se může stát podle našeho přesvědčení právě také petice "Ne 10 miliard!"

Další informace: www.drahan.chabry.cz ! Praha, 21.říjen 2008

Kontakty:
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.; tel. 220 921 265; benes.doc@tiscali.cz; www.volny.cz/szokruh
Hana Francová; tel: 604 260 089; hana.francova@volny.cz; www.drahan.chabry.cz

 
Kontaktní osoba: Hana Francová
Telefon: 604260089
E-mail: hana.francova@volny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí