zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

24.10.2008
Obecné
Krátce - různé

Státní rozpočet, který se včera ve sněmovně o jediný hlas povedlo vládě protlačit do dalšího projednávání, určitě potěší výzkumníky, dobře vydělávající ženy na mateřské, důchodce nebo ekology. Naopak státní zaměstnanci (kromě učitelů) pocítí, že vláda musí šetřit.

Nová směrnice o odpadech, která předpokládá jejich větší využití jako energetické suroviny, byla v pondělí odhlasována ministry životního prostředí EU27. Odpad zrecyklovaný na energetický zdroj by mohl přispět ke snížení jeho množství a omezit rizika úniku skleníkových plynů do ovzduší. Poprvé tak směrnice zohledňuje závazné cíle týkající se podílu odpadů, jež musí být recyklovány. Jedná se tak 50% odpadů z domácností a 70% ze stavebních či demoličních činností do roku 2020.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) hodnotí celkem 203 projektů podaných ve 3. výzvě Operačního programu životní prostředí (OPŽP) o celkovém objemu 20 miliard korun. Projekty přispějí ke splnění závazků ČR vyplývajících z evropské legislativy v oblasti čištění městských odpadních vod. Vyhlášená výzva nebyla nijak finančně omezena, a to z důvodu blížícího se termínu pro splnění daných závazků, kterým je konec roku 2010. Evropská komise v červnu po finanční a ekonomické analýze projektů rozhodla o změně metodiky při jejich předkládání. SFŽP proto vypíše ještě do konce listopadu tzv. „záchrannou výzvu“, pro žadatele u nichž změna metodiky FEA znamená nutné změny v předkládaném projektu. Konečná rozhodnutí o finančních podporách jsou předpokládána na listopad 2008.

Ministerstvo zemědělství otevřelo dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 4 Leader Programu rozvoje venkova (PRV). V rámci páté výzvy jsou v Prioritní ose 4 Leader PRV podporovány opatření: místní akční skupina a realizace projektů spolupráce. První opatření podporuje činnost místních akčních skupin za účelem realizace svého Strategického plánu Leaderu (SPL). Cílem druhého opatření je zlepšit spolupráci mezi místními akčními skupinami (MAS) v ČR a také mezi MAS a dalšími skupinami založených na principech Leader, v dalších členských státech EU a ve třetích zemích. V případě prvního opatření se projektové žádosti předkládají do 27. října 2008 do 13:00 hodin, u druhého opatření je konečný termín stanoven na 10. listopad 2008, 13:00 hodin.

Podle výroční zprávy Evropské komise je EU na cestě ke splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu v oblasti snižování emisí nebo omezování emisí skleníkových plynů. Nejnovější prognózy ukazují, že EU-15 dosáhne snížení o 8 %. Doplňující opatření by mohla přinést snížení o dalších 3,3 %. Společný cíl pro emise v EU-27 neexistuje. Deset členských států kromě Kypru a Malty, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, má v rámci Kjótského protokolu individuální závazky na snížení emisí do období 2008–2012 o 6 % nebo o 8 % úrovně výchozího roku.

Zlodějům barevných kovů se od ledna ztíží způsob, jak kradený materiál zpeněžit. Prezident podepsal zákon, podle něhož musejí provozovatelé výkupen sběrných surovin evidovat toho, kdo prodává. Podnikatelé budou muset nově vést evidenci, od koho předměty vykoupili, datum i čas odebrání. Zaznamenat je třeba jméno, ale i datum narození a trvalý pobyt prodejce. U firem název, sídlo a IČO. Údaje musejí uchovávat pět let.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí