zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Semináře pomáhají městům se získáváním financí na jejich aktivity

27.10.2008
Obecné
Semináře pomáhají městům se získáváním financí na jejich aktivity

OSTRAVA, 24. 10. 2008 – V souvislosti s druhou výzvou pro předkládání projektů v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí připravila Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí tři konzultační setkání k přípravě projektů pro financování aktivit místní Agendy 21. Účastníci setkání získali cenné informace o zkušenostech z první výzvy pro předkládání projektů.

Dne 15. října vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) druhou výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu MŽP. Z tohoto zdroje lze financovat aktivity ve městech, obcích a regionech jako jsou například místní akce a kampaně pro veřejnost, kulaté stoly k řešení konkrétních palčivých problémů daného území, sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni a další aktivity a projekty, které přímo souvisí s naplňováním mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21)*, dle sady oficiálních Kritérií MA21.

Při této příležitosti uspořádala Národní síť Zdravých měst** (NSZM) ve spolupráci a za aktivní podpory MŽP tři konzultační setkání pro zájemce o čerpání financí z Revolvingového fondu MŽP. Ta se uskutečnila ve dnech 15. 10. v Praze, 16. 10. v Brně a 24. 10. v Ostravě. Účastnili se zejména zástupci měst a obcí, které MA21 již realizují a chtějí dále rozvíjet, ale i zástupci neziskových organizací, kteří se na MA21 aktivně podílejí. Na všech akcích byl přítomen zástupce MŽP, který podrobně představil aktuality k  Revolvingovému fondu MŽP, změny oproti první výzvě, silné a slabé stránky již hodnocených projektů a zejména konkrétní doporučení pro to, aby byl daný projekt úspěšný. Mgr. Michal Petrus, který se všech tří seminářů účastnil se svou prezentací a který má v rámci MŽP mj. zdroj Phare Revolving na starosti, nabídl všem zájemcům pomoc a osobní konzultace nad jejich projekty. Důležitým doplněním informací MŽP pak bylo představení tří projektů, které uspěly v první výzvě a mohou tak být příkladem hodným následování a jistou pomocí pro překladatele nových záměrů. Účastníci konzultačních setkání projevili o zkušenosti úspěšných projektů z první výzvy veliký zájem, na MŽP se obraceli s dotazy zejména v oblasti uznatelných a neuznatelných nákladů, vhodnosti aktivit, které je možno podpořit či kritérií úspěšnosti projektů.

Druhá výzva Phare Revolving je otevřena do 15. ledna 2008, více informací je k nalezení na odkazu www.mzp.cz. V první výzvě, která byla ukončena v dubnu 2008, byl z celkového počtu 41 podaných žádostí udělen grant 16 žadatelům, a to v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč. Druhá výzva předpokládá stejný finanční objem.

Konzultační setkání u příležitosti druhé výzvy k předkládání projektů do Revolvingového fondu MŽP proběhla v rámci projektu NSZM s názvem „MAgNET“ zaměřeného na předávání zkušeností mezi městy, obcemi a regiony, které místní Agendu 21 již realizují nebo s ní teprve začínají.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí