zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP zahájilo přípravu vyhlášení nové CHKO na dolním toku Moravy a Dyje

31.10.2008
Příroda
MŽP zahájilo přípravu vyhlášení nové CHKO na dolním toku Moravy a Dyje

Ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) přípravou návrhu na vyhlášení CHKO Dolní Morava a návrhu plánu péče o toto území. Oba dokumenty by měly být hotové na jaře příštího roku a poté předloženy k diskusi všem dotčeným orgánům samosprávy i vlastníkům půdy.

K vyhlášení lokality na soutoku řek Dyje a Moravy chráněnou krajinnou oblastí se MŽP  rozhodlo proto, že tato oblast představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě. Žije zde řada mimořádně vzácných druhů živočichů (především ptáků a bezobratlých) a unikátních rostlinných společenstev. Jedná se o lokalitu mezinárodního významu zakotvenou rovněž v mezistátních úmluvách a dokumentech. Je to evropsky významná lokalita (EVL) i ptačí oblast soustavy NATURA 2000, biosférická rezervace UNESCO i mokřad mezinárodního významu, zapsaný ve světovém seznamu Ramsarské úmluvy.

Nový návrh zahrnuje oblast vymezenou EVL Soutok-Podluží a EVL Niva Dyje, převážně mimo  Lednicko-Valtický areál. U těchto EVL je nařízením vlády uloženo zajistit ochranu těchto EVL prostřednictvím vyhlášení CHKO. Případné spojení s již existující CHKO Pálava nepředpokládáme, protože se významně liší hlavní předměty ochrany obou území. Zatímco na Pálavě jde především o ochranu vápencových bradel, v budoucí CHKO Dolní Morava půjde o ochranu společenstev luhů v nivě velkých řek.

Na jaře tedy bude moci začít proces projednání obou dokumentů postupem, který požaduje zákon o ochraně přírody a krajiny. Návrhy budou nejdříve oznámeny všem známým vlastníkům pozemků, Jihomoravskému kraji i dotčeným obcím. Následovat bude vypořádání případných připomínek a námitek a jejich zohlednění v návrzích. Dalším krokem je příprava a projednání návrhu nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Dolní Morava a jeho schválení vládou a současné schválení plánu péče o novou CHKO Ministerstvem životního prostředí.

V případě, že proces bude probíhat v zákonem daných lhůtách bez komplikací a navržený způsob péče o novou CHKO bude všemi zúčastněnými přijat, můžeme očekávat vyhlášení CHKO v jarních měsících roku 2010.

Poznámky:

[1] Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí