zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tisková zpráva městské části Praha-Suchdol k rozsudku NSS ve věci změny Z1000/00 ÚP hl. m. Prahy

03.11.2008
EIA
Tisková zpráva městské části Praha-Suchdol k rozsudku NSS ve věci změny Z1000/00 ÚP hl. m. Prahy

Na návrh městské části Praha-Suchdol a tří vlastníků pozemků dotčených stavbou silničního okruhu ve čtvrtek 30. října 2008 zrušil Nejvyšší správní soud (NSS) v celém rozsahu opatření obecné povahy č.1/2008, jímž byla vyhlášena změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Zrušená změna územního plánu (ÚP) se týká mj. vymezení staveb, které jsou součástí Pražského (silničního) okruhu Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy, včetně přivaděče Rybářka a dále rozšíření letiště Ruzyně o paralelní vzletovou a přistávací dráhu.

NSS v odůvodnění uvedl mimo jiné následující nedostatky, kvůli nimž uvedené opatření obecné povahy v jeho celém rozsahu zrušil:

    * V návrhu byla změna Z1000/00 označena jako revize ÚP s cílem formálních změn a zpřehlednění územního plánu. Vyhlášené opatření ale obsahovalo změny funkčního využití ploch, které nebyly řádně projednány.

    * Ze znění opatření nebylo možno zjistit, jak byl stávající územní plán změněn, jakých konkrétních staveb se změna týkala apod.

    * Opatření obecné povahy bylo připravováno neprůhledně a zmatečně.

    * Zastupitelstvo HMP se neřádně vypořádalo se všemi podanými připomínkami a námitkami a nerozhodlo o všech.

    * Zastupitelé hl. m. Prahy při schvalování neměli k dispozici dostatečné podklady, např. jim chyběly grafické přílohy a seznamy změn funkčních využití ploch, a tak nemohli přesně vědět, o čem hlasují. Rozhodovací proces tedy nebyl nezaměnitelně věcně podložen.

    * Nebyly respektovány připomínky a stanoviska dotčených orgánů a nadřízeného orgánu územního plánování. Např. součástí změny Z1000/00 je i změna Z939/05, u níž nebyly odstraněny nedostatky, které NSS již v roce 2006 vytkl a změnu územního plánu na výstavbu paralelní dráhy zrušil.

    * Nebylo provedeno posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

    * Nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy na životní prostředí obou dopravních záměrů – zejména na území Suchdola.

    * Záměry rozšíření letiště a umístění silničního okruhu do zastavěného území by způsobily nadlimitní hlukovou zátěž ve stávající zástavbě.

NSS zrušil změnu územního plánu Z1000/00 v jejím celém rozsahu, neboť vzhledem k nepřehlednosti vyhlášeného opatření nebylo možno zrušit pouze jeho část.

Podle vyjádření předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Mgr. Daniely Zemanové nelze až do schválení nové změny územního plánu vydat územní rozhodnutí o paralelní vzletové a přistávací dráze. Tato skutečnost se musí dále promítnout do řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému ke stavbám SOKP 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves.

Jak vyplývá z výše uvedeného, neřádná příprava a způsob projednání orgány hl.m. Prahy zapříčinily zrušení změny Z1000/00 na celém území hlavního města. Jedná se o další příklad neprůhledného, řádně nepřipraveného jednání úřadu a orgánů, do jejichž jednání zřejmě zasahují nejrůznější zájmy.

V Praze-Suchdole dne 30. října 2008

Kontakt: Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol

E-mail: p.hejlatpraha-suchdol.cz; Mobil: 603 279 678

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí