zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajský úřad provádí v Krupce měření znečištění ovzduší

09.11.2008
Ovzduší
Krajský úřad provádí v Krupce měření znečištění ovzduší

Měření kvality ovzduší a rozbory nečistot, probíhající v letošním roce v Krupce na Teplicku, mají prokázat, zda provoz závodu Knauf Insulations s.r.o. (dále jen KI), který sídlí v krupské průmyslové zóně, zatěžuje životní prostředí v Krupce a okolí a může být zdrojem zdravotních potíží, jak uvádějí zástupci Občanského sdružení Zdraví pro Krupku.

Zástupci sdružení tvrdí, že KI vypouští do ovzduší nebezpečné škodliviny, například formaldehyd, v míře, která představuje riziko nejen pro rostliny a živočichy, ale i pro člověka. Kromě toho si stěžují na zápach, nedávno poukázali na výskyt neznámé látky, která se objevila v zahradním bazénu jedné z členek sdružení, nebo také na opad jehlic smrku pichlavého v lokalitě. Se svými výhradami vůči závodu se obracejí mimo jiné na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Krajský úřad v souvislosti se stížnostmi sdružení a ve snaze identifikovat souvislost s provozem závodu, objednal několik odborných měření, která mají objasnit zda a především v jaké míře KI znečišťuje životní prostředí v Krupce.

Od března letošního roku probíhá celoroční měření specifického znečištění ovzduší v okolí závodu KI, které zajišťuje akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Měření se provádí tak, aby bylo možné zjistit koncentrace formaldehydu a acetaldehydu a identifikovat  zdroje tohoto znečištění. Ze získaných dat pak bude možné určit, jak velké zdravotní riziko představuje KI pro lidi, kteří žijí v jeho blízkosti.  Výsledky měření by měly být známé do konce února 2009.

Dále odbor životního prostředí a zemědělství objednal u Zdravotního ústavu zjištění pachové zátěže obyvatel v okolí závodu Knauf. Pro tento účel je použita tzv. kanystrová metoda, která bude vyhodnocena po 30. listopadu. Metoda je založena na odběru vzorků přímo obyvateli Krupky, kteří  zápach zaznamenají.

V souvislosti s opadem jehlic smrku pichlavého v okolí Teplic a Krupky v jarních měsících  prováděl šetření Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., podle jehož závěrů zveřejněných v červenci letošního roku lze považovat za prvotní příčinu poškození vláhový stres v roce 2007 kombinovaný se sáním přemnožené mšice smrkové na jaře letošního roku. Zdravotní stav stromů ve vybraných lokalitách je však zároveň nepříznivě ovlivňován zvýšeným obsahem fluoru v pletivech jehlic; k posouzení jeho zvýšeného výskytu a  významu zadal krajský úřad u Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti analýzu obsahu fluoru a dalších prvků v asimilačních orgánech uvedeného jehličnanu.  Výsledky budou k dispozici v prosinci 2008.

Kromě toho si úřad u Zdravotního ústavu objednává rozbor stěrů z oken a parapetů domů v Krupce.  Rozborem se má zjistit, zda se v odebraných vzorcích vyskytuje  fenol-formaldehydová pryskyřice a skelná vlákna ze závodu KI.

Všechna tato měření nechal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracovat z vlastní vůle, žádný zákon mu podobné monitorování ovzduší neukládá. Náklady na uvedená šetření úřad plně hradí. Za letošní rok už se částka vynaložená na měření blíží jednomu milionu korun a významně tak zatěžuje rozpočet úřadu. Pracovníci odboru životního prostředí ale v současné době nenacházejí jiný způsob jak ověřit, zda se zástupci  občanského sdružení cítí ohroženi na svém zdraví oprávněně či nikoli. Knauf Insulations  provádí vlastní monitoring  emisí v souladu se zákonem a vydaným integrovaným povolením, a přestože zjištěné výsledky nepřekračují stanovené limity, nevypovídá tento monitoring  nic o imisní situaci v okolí Krupky. Proto jsou pro úřad jeho vlastním měření a hlavně jejich výsledky tak důležité. Všechna měření budou ukončena v únoru 2009 a zjištěné výsledky budou závazné při dalším rozhodování. V dalším období pracovníci odboru životního prostředí předpokládají jen krátkodobý kontrolní monitoring prováděný k ověření situace. S  průběžnými výsledky měření seznamují pracovníci odboru občanské sdružení „Zdraví pro Krupku“ na pravidelných informativních schůzkách, výsledky monitoringu budou zveřejněny na webových stránkách kraje.

V případě, že výsledky studií dokáží, že v ovzduší Krupky a okolí se vyskytují látky, které znamenají riziko  pro lidský organismus, krajský úřad jako orgán státní správy zasáhne v rámci platných předpisů do provozu identifikovaného zdroje emisí a bude vyžadovat v co nejkratší době od odpovědné osoby nápravu a zlepšení stavu životního prostředí, popřípadě zastavení škodlivé činnosti. Z průběžných výsledků zatím vyplývá, že se koncentrace formaldehydu v okolí závodu KI nijak výrazně neliší od koncentrací těchto sloučenin v běžném městském ovzduší pohybující se řádově v jednotkách mikrogramů na metr krychlový.

http://ustecko.region24.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí