zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Infotherma 2009: Jaké novinky můžeme očekávat?

13.11.2008
Energie
Infotherma 2009: Jaké novinky můžeme očekávat?
Především technické novinky nejrůznějších topidel, která mají vyšší výkon a menší spotřebu, a to nejen u ušlechtilých paliv.
"Bohužel cíl, aby ekologické vytápění bylo zároveň ekonomické, se stále více vzdaluje. Proto se snažíme na výstavách Infotherma představit všechny možnosti, technické novinky, služby, dotační tituly a další opatření, která mohou zvýšit úspory energie a zachovat alespoň to, co se podařilo v minulých letech dosáhnout," říká Ing. Libor Kostelný, ředitel XVI. ročníku Infothermy 2009, která se uskuteční 19. -22. ledna 2009 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Co konkrétně přinese Infotherma 2009?

Především technické novinky nejrůznějších topidel, která mají vyšší výkon a menší spotřebu, a to nejen u ušlechtilých paliv. Na výstavě se představí 24 vystavovatelů, kteří pružně zareagovali na skutečnost, že vzniká stále početnější skupina uživatelů, jež si vytápění ušlechtilými palivy nemůže dovolit a hledá alternativní řešení. Předvedou celou řadu typů kotlů na tuhá paliva se zdokonaleným spalováním, které odpovídá stávajícím hygienickým normám a alespoň zčásti zachovává komfort obsluhy.

Samostatná skupina vystavovatelů bude prezentovat novinky v zateplování objektů, moderní okna a stavební prvky a systémy především pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Infotherma je již tradičně přehlídkou krbů, kachlíků a jejich modifikací. Tento sortiment domácí i zahraniční výroby, o který mají návštěvníci každoročně mimořádný zájem, představí 33 vystavovatelů. Lidé zjistili, že topení v krbech a kachlících v kombinaci s plynovým vytápěním je jednou z nejefektivnějších forem úspor ušlechtilých paliv. Nové konstrukce krbů a kachlíků s využitím odpadního tepla na vodní nebo vzduchové vytápění stačí na podzim nebo na jaře dostatečně temperovat celý objekt a šetřit ušlechtilá paliva. Měření účinnosti takto konstruovaných krbů a kachlíků na Technické univerzitě Vysoké školy báňské v Ostravě dokazují, že mohou v některých případech i předčit účinnost klasického ústředního vytápění.

V podtextu výstavy je využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). K této oblasti jste byl v minulosti dosti kritický. Změnil se váš postoj?

Kritičtí jsme stále, ale to neznamená, že nemáme zájem tomuto odvětví pomoci. Naopak. Firmy a organizace s obnovitelnými zdroji představují více než čtvrtinu vystavovatelů. Asi 31 firem představí takřka celý sortiment u nás vyráběných a dovážených tepelných čerpadel včetně nabídky projekce, jejich montáží, vrtů až po některé možnosti financování. Podobně můžeme hovořit o slunečních kolektorech, fotovoltaických článcích, využití rekuperátorů, bioplynu, spalování biomasy apod.

Nelíbí se nám však, že využívání obnovitelných zdrojů je často zpolitizováno a stává se kampaní. Současný přístup k OZE podporovaný dotacemi se může v následujících letech obrátit ve škody, jak tomu bylo při dotování paliv a tepla a následné výstavbě nedostatečně izolovaných objektů. Obnovitelné zdroje by měly být skutečně obnovitelné, na jejich výrobu, získávání, zpracování, přesun, přepravu a případné skladování by nemělo být vynakládáno více čisté energie, než pak následně vydají. Zanedbatelná není ani konečná cena této energie, kterou v současné době často zkreslují dotace a subvence.

Stále zastáváme názor, že finance na podporu využívání OZE by měly jít především na vědu, vývoj a jejich aplikaci a měly by o nich rozhodovat kraje. Ty nejlépe vědí, jak a kde je uplatnit. V každém kraji je ještě řada nevyužitých možností v podobě důlních plynů, geotermálních vod, odpadů a vedlejších produktů ze zemědělství i průmyslové výroby.

Vytápění ušlechtilými palivy je pro domácnosti především na vesnicích ekonomicky neúnosné. Vracejí se proto k pevným palivům a všemu, co hoří. Lokální topeniště se tak opět výrazně podílejí na celkovém znečišťování ovzduší, v některých případech dokonce více než průmyslové podniky. Přijde Infotherma s nějakým receptem na zlepšení tohoto stavu?

Odpověď je jednoduchá - je nutno zabezpečit takové ceny ušlechtilých paliv, aby byly pro uživatele přijatelné. Spalování méně hodnotných paliv a často i odpadů dostává vedení obcí do nezáviděníhodné situace. Stávající zákonná úprava jim neumožňuje kontrolovat, čím se v domácnostech topí. Možnost kontroly by měla být dána novelou zákona a zpřísněním požadavků na kvalitu paliv. Pomoci by mohla i nulová spotřební daň u bioplynu a biomasy, která by měla začít platit od 1. ledna 2009. O tomto problému a dalších otázkách se bude na výstavě jistě diskutovat.

Již tradičně na výstavu zveme všechny starosty obcí a měst. Na 22. ledna pro ně chystáme odborný doprovodný program včetně individuálních konzultací s předními odborníky z oboru. Budeme se snažit zajistit specialisty, se kterými by se chtěli zástupci samospráv setkat a diskutovat. Již nyní mohou zájemci napsat své požadavky pořadateli výstavy na e-mail: bujakova@inforpres.cz, www.infotherma.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí