zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRO FORMOVÁNÍ DLOUHODOBÉ ENERGETICKÉ STRATEGIE ČR

12.11.2008
Energie
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRO FORMOVÁNÍ DLOUHODOBÉ ENERGETICKÉ STRATEGIE ČR
Hlavní východiska pro dlouhodobou energetickou strategii lze shrnout: takto:

* Očekávaný vývoj poptávky po elektřině a teple, na základě předpokladů o demografickém a makroekonomickém vývoji a po započítání dopadů z očekávaných úspor;

* Vývoj cen PEZ (ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí) a jaderného paliva na světových, případně domácích trzích;

* Očekávaný vývoj trhu s emisními povolenkami, odhad budoucího vývoje jejich cen, předpoklady o emisních limitech;

* Nebudou rušeny stávající limity těžby hnědého uhlí (s výjimkou místních narovnání);

* Předpoklady o ekologické dani;

* Kvantifikace nákladů na výrobu elektřiny či tepla z různých zdrojů (uhelných, CCGT, jaderných, OZE);

* Předpoklady o potenciálu OZE;

* V základním scénáři se předpokládá bezproblémové pokrytí domácí poptávky po ropě, zemním plynu a jaderném palivu.

Hlavní doporučení:

* Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu.

* Životnost českých jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech by se měla prodloužit minimálně na 60 let.

* Zahájit proces výstavby jaderných elektráren v co nejkratší době, než nastane nedostatek dodavatelských kapacit a lidských zdrojů, což by mohlo zpozdit výstavbu.

* Náhradu postupně odstavovaných uhelných elektráren v základním zatížení lze pokrýt výstavbou nových jaderných elektráren.

* Vládě se doporučuje umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie.

* Vláda by měla přistoupit k radikální změně legislativy v oblasti energetiky, například sloučit proces EIA, autorizace a územního řízení do jednoho správního řízení.

* Vláda by měla aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích.

* Vláda by měla využívat tranzitní elektrickou přenosovou síť k posílení pozic ČR na energetickém trhu, například otevřít otázku vybudování energetické sítě sever-jih.

* Vláda by měla věnovat zvýšenou pozornost a vyšší prostředky úsporám energií.

* Vláda by se měla zasadit o postupné snižování energetické náročnosti dopravy.

* Vláda by se měla zabývat případným nedostatkem primárních energetických zdrojů v ČR.

* Vláda by měla dbát na posilování energetické bezpečnosti, zajištění základních potřeb včetně energie je základní úlohou státu. Musí si proto pod kontrolou udržet kritickou infrastrukturu a klíčové zdroje energie.

* V případě krizových stavů jsou nesmírně důležité domácí zdroje energie, v podmínkách ČR především uhlí, a zatím v menší míře obnovitelné.

* Vláda by měla připravit legislativu, která podpůrným systémem bez požadavků na státní rozpočet pomůže výrobě tepla z obnovitelných zdrojů.

Pramen: Zpráva nezávislé energetické komise
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí