zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trh tepelné energie

14.11.2008
Energie
Trh tepelné energie
SOUČASNÉ A OČEKÁVANÉ FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ

Na trhu s tepelnou energií působí v České republice velmi rozmanité spektrum podnikatelských subjektů, kteří se liší nejen velikostí a právní formou, ale také způsobem výroby tepelné energie a rozsahem tepelných zařízení. Působí zde mnoho subjektů spíše malého až středního rozsahu, stěžejní množství dodávek tepla je však zajišťováno několika největšími dodavateli (Pražská teplárenská, a. s., Elektrárny Opatovice, a. s., Dalkia, a. s., Teplárny Brno, a. s. apod.).

Pro Českou republiku je typický vysoký podíl systémů centralizovaného zásobování teplem (CZT), které kromě dodávek ostatním odběratelům zajišťují dodávku tepelné energie přibližně pro 35 % domácností. V oblastech, kde je tepelná energie dodávána převážně ze soustav CZT či místních kotelen a výtopen, představují podnikatelské subjekty přirozené lokální monopoly.

Cena tepelné energie je regulována podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, formou věcného usměrňování cen, které spočívá ve stanovení podmínek pro tvorbu cen. Tyto podmínky jsou obsaženy v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního fondu a určují závazný postup při kalkulaci a sjednání cen tepelné energie mezi dodavatelem a odběratelem. Zároveň představují oporu při řešení sporů a provádění kontrol uplatňovaných cen tepelné energie. V dlouhodobém horizontu také přispívají ke stabilitě prostředí a zajištění spolehlivé, bezpečné a cenově přijatelné dodávky tepelné energie pro konečné spotřebitele.

Kromě usměrňování podmínek pro tvorbu cen je ERÚ kompetentní k řešení sporů mezi výrobci, distributory a odběrateli tepelné energie. Další povinností úřadu je zajištění veřejného zájmu při dodávkách tepelné energie, kdy v případě selhání stávajícího dodavatele tepla v průběhu topné sezony je ERÚ oprávněn a povinen zajistit dodávky tepla náhradním způsobem prostřednictvím tzv. dodávek nad rámec licence jiným subjektem.

S ohledem na tendence směřující ke zrušení regulace cen tepelné energie při projednávání novely energetického zákona je potřeba zdůraznit, že odbourání současných kompetencí regulátora v odvětví teplárenství by výrazně poškodilo konečné odběratele, především domácnosti. Tito koneční odběratelé by museli případné spory řešit u soudu.

Výroba i rozvod tepelné energie se podle dikce energetického zákona uskutečňuje ve veřejném zájmu, a proto je vhodné nadále zachovat usměrňování cen tepelné energie a další kompetence ERÚ a SEI s tím související. Zrušení pravidel pro kalkulaci ceny tepelné energie a její uplatňování by ve svém důsledku mohlo odvětví teplárenství spíše poškodit. V ostatních státech Evropy, ve kterých jsou SCZT podobně rozvinuté jako v ČR, je v případě cen tepelné energie vždy uplatňována určitá forma státní regulace. Současný způsob uplatňování ekologických daní zhoršuje konkurenční postavení SCZT oproti decentralizovaným zdrojům tepla (; důsledkem toho bude nárůst lokálních zdrojů znečištění a pravděpodobně i zvýšení ceny za dodávku tepelné energie.

Ze zprávy nezávislé energetické komise
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí