zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na rekvalifikační kurz Podnikový ekolog

20.11.2008
Obecné
Pozvánka na rekvalifikační kurz Podnikový  ekolog
Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT a MV, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

pořádá ve spolupráci s

Ústavem ochrany životního prostředí Univerzity Pardubice

 

10. REKvalifikační kurz

 

podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 524/2004 Sb.

 

Podnikový  ekolog

 

Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT a MV, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly,  chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci každého oboru bude proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Součástí studia jsou i odborné exkurze (např. na spalovnu odpadu, čistírnu odpadních vod, úpravnu pitných vod, do analytických a ekotoxikologických laboratoří a další).

 

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 14 dnů až 3 týdnů, s možností zajištění ubytování. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková vyučovací doba včetně vypracování práce je cca 120 - 125 hodin. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů ŽP a specialisté z odborných firem. Každý absolvent obdrží osvědčení
o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost PODNIKOVÝ EKOLOG
(dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 524/2004 Sb.

 

 

Organizační pokyny:

 

1.   Místo konání:  Hradec Králové

2.   Termín konání:  leden 2009 – červen 2009, první soustředění proběhne ve dnech 20. – 22. 1. 2009

3.   Úhrada semináře: Účastnický poplatek činí 23 000,- Kč + 19 % DPH a obsahuje vložné včetně studijních materiálů.  Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování! (Ubytování je možno zajistit.)

 

         

Podrobnější informace, přihlášky: 

Ing. Zuzana Černíková

 

tel./fax : 495 218 875, 495 217 499

e-mail: marketing@empla.cz

www.empla.cz

 

Adresa:       EMPLA spol. s r. o., ul. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí