zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strážníci zmapovali nepovolené skládky v Praze

19.11.2008
Odpady
Strážníci zmapovali nepovolené skládky v Praze
Celkem 1270 nepovolených skládek objevili strážníci v jednotlivých městských částech při jejich mapování, které prováděli během září a října. Největší množství jich našli v Praze 5, kde jich bylo 972, v Praze 14, tam se jednalo o 105 případů, a v Praze 12, kde nalezli 74 černých skládek.

"Městská policie mapuje situaci pravidelně každý podzim v září a říjnu tak, aby se zjištěné černé skládky daly případně odstranit ještě před napadnutím prvního sněhu," informoval náměstek primátora Rudolf Blažek. Počty zjištěných černých skládek jsou do jisté míry informativního charakteru, protože zahrnují i místa s drobným počínajícím znečištěním, kde hrozí nebezpečí vzniku větší nepovolené skládky. Může jít například o věci odložené mimo odpadní nádoby, vyřazený starý nábytek nebo třeba nepotřebný starý koberec, ponechaný na chodníku. !Díky kontrolní činnosti městské policie bývají zpravidla tato znečištění rychle odstraněna, a tím se ve většině případů podchytí vznik černé skládky hned v prvopočátku," podotkl Rudolf Blažek.

Problémem zůstává zjišťování původců znečištění, protože každý se pochopitelně snaží zbavit odpadu beze svědků. V tomto případě si samozřejmě před uniformovaným strážníkem dá pozor. Zde by velmi pomohla spolupráce veřejnosti s městskou policií, protože lze předpokládat, že i obyvatelé dané lokality budou mít zájem na tom, aby okolí jejich bydliště bylo čisté a upravené. Se svými postřehy stran původců nepovolených skládek a smetišť se mohou obracet například na strážníky okrskáře.

Seznam míst je odrazem aktuálního stavu a strážníci zjištěné přestupky zdokumentovali a předali příslušným správním orgánům (odborům životního prostředí) jednotlivých městských částí. Spolupráce s nimi je na velmi dobré úrovni, vznikající skládky bývají často na upozornění městské policie hned v zárodku odstraněny, a tím se zpravidla zabrání tomu, aby se v daném místě odpadky objevily znovu. Soupis míst bude sloužit také ke stanovení rizikových lokalit a k posouzení efektivnosti činnosti městské policie v souvislosti s touto problematikou.
Velký vliv na vznik černých skládek má i umístění dané městské části na mapě Prahy. Obecně platí, že čím blíže k centru, tím méně odloženého odpadu.

Všichni, kdo odkládají svůj odpad jinam, než na místa k tomu určená, by si měli uvědomit, že porušují zákon o odpadech i obecně platnou vyhlášku hlavního města Prahy.
"Jestliže strážníci vyhodnotí takové jednání jako přestupek, mohou jej řešit na místě uložením blokové pokuty až do výše tisíc korun. U nezjištěných pachatelů, kde se může jednat i o správní delikt, oznamují věc příslušnému správnímu orgánu. Ovšem v případě, že půjde například o nebezpečný odpad, může být tato činnost kvalifikována jako podezření z trestného činu a strážníci věc předají k řešení Policii ČR," uzavřel náměstek Blažek.

V příloze je seznam lokalit, kde se nejčastěji vyskytuje znečištění černými skládkami.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: +420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí