zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci

21.11.2008
Ovzduší
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci

Závěry nechť si každý udělá sám..

 

 
Citace: 406/2008 Sb. Částka: 131/2008 Sb.
Na straně (od-do): 6493 Rozeslána dne: 18. listopadu 2008
Druh předpisu: Nález Autoři předpisu: Ústavní soud
Datum přijetí: 5. srpna 2008 Datum účinnosti od: 18. listopadu 2008
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
  Text předpisu:

406
NÁLEZ

Ústavního soudu
Jménem republiky


Ústavní soud rozhodl dne 5. srpna 2008 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holl"ndera, Ivany Janů, Dagmar Lastovecké, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci za účasti města Budyně nad Ohří jako účastníka řízení a veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení

takto:
I. Článek 1 odst. 1 a článek 1 odst. 5 obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.Odlišné stanovisko podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaujala k odůvodnění nálezu soudkyně Ivana Janů.

 

Město Budyně nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 

o stanovení podmínek spalování tuhých paliv v obci.

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří se rozhodlo na svém zasedání dne 28. 12. 2005 vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a  o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Podmínky spalování tuhých paliv v obci 

  1. Na území města se zakazuje pořizovat kotle na spalování tuhých paliv bez atestu o ekologickém spalování zdroje tepla.
  2. Dále se na území města zakazuje  spalovat tuhé kapalné a plynné materiály, které nejsou určeny jako topné médium pro výrobu tepla, (je zakázáno spalovat plasty všeho druhu, polystyrény, směsné odpady atd.).
  3. Na území města je zakázáno spalovat topná média na výrobu tepla v kotlích, která nemají atest o ekologickém spalování používaného média – viz Článek 3.
  4. Na území města Budyně nad Ohří se zakazuje spalovat  v kotlích média, pro které nebyly tyto kotle konstruovány. (Topné médium musí být uvedeno v manuálu pro užívání kotle.)
  5. Na území města Budyně nad Ohří se zakazuje spalovat odpady a tuhé materiály v otevřených nádobách a na otevřeném ohni. Tento zákaz se nevztahuje na větve a dřevo, které je páleno za příhodných povětrnostních podmínek tak, aby kouř neobtěžoval zastavěné území.
  6. Územím města Budyně nad Ohří pro potřeby této obecně závazné vyhlášky se rozumí jeho celé katastrální území Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, k.ú. Písty, k.ú. Roudnícek, k.ú. Kostelec nad Ohří, k.ú. Břežany nad Ohří a k.ú. Vrbka.

 

Článek 2 

Sankční opatření

Porušení zákazu stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštních předpisů.1)

 

Článek 3 

Přechodné ustanovení

Ustanovení v Článku 1 odstavce 3. platí od 1. 1. 2011.

 

Článek 4 

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

1) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

  

Starosta                                                                                            Místostarosta


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí