zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha se má stát největším staveništěm Evropy.

21.11.2008
Obecné
EIA
Praha se má stát největším staveništěm Evropy.

PRAHA – Kolaps automobilové dopravy, mizení zelených ploch, předimenzovaná výstavba. To podle sdružení Arnika hrozí, pokud zastupitelstvo hlavního města schválí takzvané „změny územního plánu celoměstského významu“. Včera vypršel termín, do kdy mohli k navrhovaným změnám podávat připomínky občané. Magistrát plánuje přeměnu tří pražských nádraží v nové čtvrti města a výstavbu třinácti dalších místních center a rezidenčních oblastí. „Město vychází vstříc investorům a nehledí na potřeby města a jeho obyvatel,“ kritizuje návrh změn Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Není jasné, proč právě teď město projednává celoměstsky významné změny. V současné době se připravuje nový územní plán, který by zohlednit zásadní stavební a rozvojové projekty,“ říká Skalský. „Celý proces působí dojmem, že cílem změn je vytvořit v Praze ještě v tomto volebním období co nejvíce zastavitelných ploch bez ohledu na to, jak kvalitně se podaří regulovat výstavbu, “ dodává.

Arnika podala k návrhu změn připomínky (1) a požaduje, aby magistrát stanovil pro rozvoj Prahy jasná pravidla. „Investoři by například měli být povinni podporovat veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Při výstavbě nových čtvrtí je nezbytné vytvářet také potřebnou infrastrukturu – školy, školky, parky, veřejná prostranství, zařízení pro sport, kulturu, zdravotnictví a sociální služby,“ vypočítává nedostatky návrhů změn územního plánu mluvčí Arniky Zora Kasiková. „V opačném případě hrozí, že investoři vydělají na prodeji bytů a kanceláří, ale náklady na infrastrukturu padnou na město,“ doplňuje mluvčí.

Čtyři desítky takzvaných celoměstsky významných změn se týkají téměř dvanácti hektarů pozemků, což je plocha je velká jako 186 Strahovských stadionů, tedy 2,35´% rozlohy celé Prahy. Dvacet z navržených změn by představovalo zastavění zeleně, dalších třináct změn předpokládá zábor polí. Změny by vedly k zastavění celkem osmi set hektarů zelených ploch a zemědělské půdy (2).

Podle Arniky se máme čeho obávat. „Zatím největší nová čtvrť vyrostla v Praze mezi Budějovickou a Pankrácem a nese všechny negativní rysy, které hrozí i dalším projektům,“ vysvětluje Martin Skalský. „Město dalo investorům volnou ruku. Ti pak zastavěli Budějovickou kancelářskými budovami, z nichž se po pracovní době stává město duchů. Na Pankráci hrozí stavba mrakodrapů, kvůli nimž může být Praha vyškrtnuta ze seznamu památek UNESCO. Celá oblast je postižena hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, nejsou zde žádná kulturní zařízení a chybí i další občanská vybavenost,“ říká Skalský.

Co se tedy v Praze chystá? Magistrát plánuje zrušení Masarykova a Smíchovského nádraží a nádraží Bubny. Na jejich místě mají vyrůst nové městské čtvrti. Na Žižkově se plánuje výstavba mrakodrapů, území v Bubnech má být zas napojeno na severojižní magistrálu a způsobilo by dopravní kolaps v centru Prahy. V Modřanech má vyrůst nová čtvrť Neo Riviera – také s mrakodrapy. Plánuje se přemístění pankrácké věznice a nová výstavba na jejím místě. Největší rozvojová lokalita o výměře pěti hektarů má vzniknout ve Štěrboholích (3). Další zástavba se plánuje ve Vokovicích, Strašnicích, Sedlci, Sobíně či Kbelích. (4)

Magistrát nyní posoudí došlé připomínky a rozhodne o dalším postupu. Arnika požaduje, aby se navržené změny zpracovaly ve větší podrobnosti. „Prosazujeme také, aby magistrát otevřel širokou veřejnou diskusi o připravované proměně Prahy. Nejsme spokojeni s tím, že dosud probíhá vše spíš pod pokličkou. Většina Pražanů nemá potuchy o tom, že se má jejich město proměnit v jedno z největších stavenišť Evropy,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Magistrát by měl zveřejnit všechny podklady a uspořádat veřejné projednání návrhů. Tak zásadní rozhodnutí by neměla vznikat bez účasti občanů, dodala mluvčí.

Tisková zpráva sdružení Arnika


Přílohy:
(1) Kompletní připomínky Arniky k celoměstsky významným změnám územního plánu: http://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/CEPO_08_11_19_rozvojov__z_m_ry_FIN.pdf

(2) Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:
Vznik nových částí Prahy:
3 městské čtvrti místo nádraží (Žižkov, Smíchov, Bubny)
4 čtvrti na okraji (Dubeč-Měcholupy-Štěrboholy, Štěrboholy, Záběhlice)
4 centra městských částí (Modřany, Hagibor, Strašnice, Kbely, Roztyly, Pankrác)
6 obytná zástavba (Sedlec, Sobín, Kolovraty-Uhříněves, Vokovice)

Stavební projekty:
2 stanoviště hasičů
1 rozšíření radnice ve Vršovicích
1  výstavba nové budovy Muzea hl. m. Prahy

Infrastruktura:
4 silnice
2 železniční tratě
2 mimoúrovňové dálniční křižovatky Pražského okruhu
2 přestupní uzly veřejné dopravy
2 prodloužení kanalizace
1 změna trasy metra D
1 páteřní cyklotrasa Náměstí Míru – Botič

Rekreační plochy:
1 park ve Strašnicích
1  rekreační zóna Radotínská jezera

Koncepce:
1 metodika výškové regulace zástavby v Praze

(3) Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech
Praha 10  11
Praha 11  11
Praha 6   5
Praha 8   3
Dubeč   3
Praha 5   2
Praha 7   2
Praha 12  2
Praha 14  2
Praha 15  2
Praha 19  2
Dolní Měcholupy 2
Praha 22  2
Praha 1   1
Praha 3   1
Praha 4   1
Praha 9   1
Praha 16  1
Dolní Chabry   1
Běchovice  1
Dolní Počernice  1
Kolovraty  1
Křeslice   1
Satalice  1
Štěrboholy  1
Suchdol  1
Zličín   1
(4) Přehled jednotlivých změn územního plánu v řazení podle seznamu magistrátu

Z 1438/00
Nová čtvrt Neo Riviera Modřany
Praha 12 / rozsah 526.307 m2

Změna č. Z 1774/00
Obytná zástavba v areálu mrazíren v Sedlci
Praha 6 – Sedlec / rozsah 119.458 m2

Změna č. Z 2001/00
Nová čtvrť – Masarykovo nádraží – Florenc
Praha 8, Praha 1 / rozsah 189.383 m2

Změna č. Z2048/00
Modernizace železnice – napojení nádraží Libeň na Nové spojení
Praha 9, Praha 10, Praha 15 / rozsah 42.558 m2

Změna č. Z 2096/00
Velké rozvojové území Dubeč – Měcholupy – Štěrboholy
Praha – Dubeč, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Stěrboholy / rozsah 5.075.353 m2

Změna č. Z 2116/00
Obytná výstavba v Sobíně
Praha – Zličín (Sobín) / rozsah 200.135 m2

Změna č. Z 2137/00
Obytná výstavba v Uhříněvsi – Kolovratech
Praha 22 (Uhříněves, Kolovraty) / rozsah 346.945 m2

Změna č. Z 2142/00
Rozvojové území Štěrboholy
Praha – Stěrboholy, Praha 10, Praha 14 / rozsah 621.088 m2

Změna č. Z 2168/00
Prodloužení kanalizačního sběrače
Praha – Běchovice, Praha – Dolní Počernice / rozsah 5.355 m2

Změna č. Z 2176/00
Silnice z Kbel k Vysočanské radiále
Praha 14, Praha 19, Praha – Satalice / rozsah 19.533 m2

Změna č. Z 2178/00
Mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu
Praha – Dolní Chabry / rozsah 32.862 m2

Změna č. Z 2179/00
Propojení Pražského okruhu s Říčany
Praha – Kolovraty / rozsah 3.597 m2

Změna č. Z 2222/00
Rekonstrukce ulice v Dubči
Praha – Dubeč, Praha 22 / rozsah 15.877 m2

Změna č. Z 2247 / 00
Nový železniční koridor III. Praha – Beroun
Praha 5, Praha – Velká Chuchle, Praha 4 / rozsah 147.252 m2

Změna č. Z 2266/00
Rekonstrukce a rozšíření ulice v Křeslicích
Praha 22, Praha – Křeslice / rozsah 20.860 m2

Změna č. Z 2273/00
Mimoúrovňová křižovatka Rybářka Pražského okruhu
Praha – Suchdol / rozsah 26.114 m2

Změna č. Z 2274/00
Přestupní uzel veřejné dopravy Zahradní Město
Praha 10 / rozsah 217.687 m2

Změna č. Z 2357/00
Bytová výstavba – Dolní Měcholupy
Praha – Dolní Měcholupy, Praha 15 / rozsah 98.048 m2

Změna č. Z 2420/00
Dostavba Hagiboru – zachování sportu a vznik náměstí
Praha 10 / rozsah 42.770 m2

Změna č. Z 2433/00
Zástavba prostoru kolem stanice metra Strašnická
Praha 10 / rozsah 14.059 m2

Změna č. Z 2440/00
Změna trasy metra D – stanice Thomayerova nemocnice
Praha 12 / rozsah 2.113 m2

Změna č. Z 2445/00
Obytná zástavba v Bohdalci
Praha 10 / rozsah 6.061 m2

Změna č. Z 2454/00
Park „Bečvářova vila“ ve Strašnicích
Praha 10 / rozsah 3.533 m2

Změna č. Z 2458/00
Páteřní cyklotrasa Slezská – Botič
Praha 10 / rozsah 5.966 m

Změna č. Z 2459/00
Obytná čtvrť Záběhlice s parkem
Praha 10 / rozsah 171.487 m2

Změna č. Z 2462
Přemístění tramvajové smyčky u Depa Hostivař
Praha 10 / rozsah 5.936 m2

Změna č. Z 2500/00
Dopravní dispečink a stanoviště hasičů
Praha 6 / rozsah 4.288 m2

Změna č. Z 2531/00
Nová čtvrť Bubny – Zátory
Praha 7 / rozsah 913.668 m2

Změna č. Z 2573/00
Prodloužení kanalizačního sběrače – Uhříněves
Praha – Dubeč / rozsah 3.770 m

Změna č. Z 2590/00
Obytný soubor Veleslavín – Vokovice
MČ Praha 6 / rozsah 57.429 m2

 

Změna č. Z 2600/00
Nová čtvrť Žižkov – Vackov
Praha 3 / rozsah 424.883 m2

Změna č. Z 2642/00
Moderní centrum obce Kbely
Praha 19 / rozsah 161.575 m2

Změna č. 2646/00
Rozšíření Vršovické radnice
Praha 10 / rozsah: 4.853 m2

Změna č. 2670/00
Nová budova Muzea hl. m. Prahy a park
Praha 8 / rozsah 3.735 m2

Změna č. 27100/00
Nová čtvrť – Nejnovější Smíchov
Praha 5 / 965.303 m2

Změna č. 2722/00
Administrativní a bytové domy, hotel – Michelský les
Praha 11 / rozsah 364.865 m2

Změna č. 2724/00
Rekreační zóna Radotínská jezera
Praha 16 / rozsah 790.870 m2

Změna č. 2733/00
Metodika výškové regulace zástavby
Území hlavního města Prahy

Změna č. 2739/00
Hasičská stanice Čimice
Praha 8 / rozsah: 9.184 m2

Změna č. 2740/00
Zrušení věznice Praha-Pankrác a nový výstavba
Praha 4 / rozsah 100.111 m2

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí