zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VÝROBCI TOPNÝCH A CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ PROPAGUJÍ VÝHODY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V DEBATĚ O TECHNOLOGIÍCH A KLIMATU

24.11.2008
Obecné
Ovzduší
Energie
Chemické látky
VÝROBCI TOPNÝCH A CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ PROPAGUJÍ VÝHODY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V DEBATĚ O TECHNOLOGIÍCH A KLIMATU
Praha, 20. listopadu 2008:  Evropští výrobci topných, chladicích a mrazicích zařízení obracejí pozornost na kombinaci nových technologií a ekologických zásad za účelem dosažení vyšší energetické účinnosti, využívání obnovitelných energetických zdrojů a větší účinnosti budov, která bude ku prospěchu všech.

Dnešní seminář zorganizovaly společně Evropské společenství pro energetiku a životní prostředí (EPEE), český Svaz chladicí a klimatizační techniky a Společnost pro techniku prostředí.

Byl zaměřen na seznámení českých investorů s novými a nadcházejícími zákony EU, které budou mít významný dopad na průmyslové odvětví, odborníky i spotřebitele – od cílů energetické účinnosti přes přísná pravidla pro provozování klimatizačních a mrazicích zařízení až po cíle využití obnovitelných energií, které prosadí technologie jako tepelná čerpadla.

Diskuse byly zaměřeny zejména na skutečnost, že lepší energetická efektivnost je výhodná pro všechny – omezuje ekologický dopad využívání energií a přináší úsporu peněz pro spotřebitele, průmysl i vládu.

Friedrich P. Busch, Generální ředitel EPEE: „Zejména nás potěšila skutečnost, že jsme mohli naši akci uspořádat v Praze ve světle nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. Naše diskuse zdůraznila enormní potenciál nových topných a chladicích technologií, lepších pracovních postupů v kombinaci s dobrou spoluprací s veřejnými orgány za účelem opravdového zvýšení energetické efektivnosti a snížení spotřeby uhlí”.

Seminář EPEE získal podporu českého Ministerstva životního prostředí, které má mimořádný zájem na projednání role technologií výroby obnovitelných energií v boji proti klimatickým změnám. Vysoký představitel Ministerstva průmyslu účastníkům vysvětlil potenciální dopad ekologického balíčku EU na český průmysl.

EPEE doufá, že podobné akce uspořádá i v jiných nových členských státech a že podpoří povědomí o nových nařízeních EU, která mají dopad na průmysl, odborníky i spotřebitele.
 


V případě dotazů kontaktujte:
EPEE: Darcy Nicolle (+32) 2 478 539 855 or Friedrich Busch (+49) 51 42 17 42
E-mail:  secretariat@epeeglobal.org / Website: www.epeeglobal.org
PROveletrhy s.r.o.: Nada Lichte, tel: 220 511 974, E-mail: info@proveletrhy.cz / www.proveletrhy.cz

 

O EPEE

Evropské společenství pro energetiku a životní prostředí (EPEE) je tvořeno členy, kteří vyrábějí, navrhují a instalují topné, chladicí a mrazicí technologie. Posláním EPEE je propagovat lepší pochopení našeho odvětví v EU a přispívat k rozvoji účinných evropských politik za účelem snížení negativního dopadu našich produktů na životní prostředí.
1. Podpora energetické účinnosti
Členové EPEE jsou odhodláni zvyšovat energetickou účinnost svých produktů. EPEE podporuje politiku EU, jejímž cílem je propagovat využívání účinnějších produktů (energetická výkonnost budov, ekodesign, energetické a ekologické etikety a obnovitelné energetické zdroje).

2. Odpovědnost za zpracování chladicích zařízení.
Chladicí plyny používané v chladicích a mrazicích zařízeních mají různé vlastnosti a jsou vybírány pro svou optimální energetickou výkonnost. Uložení a manipulace chladicími médii musí být odpovědné. EPEE podporuje legislativu, která zaručuje odpovědné užívání a výběr chladicích médií, např. nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech.

Kontakt:
EPEE Secretariat, Grayling, 14A Rue du Luxembourg, B-1000 Brussels
Tel. : +32 2 732 7040, E-Mail: secretariat@epeeglobal.orgwww.epeeglobal.org


O Svazu chladicí a klimatizační techniky (Svaz CHKT)

Svaz byl založen v roce 1990 původními 42 společnostmi, v gzáří 2007 tvořilo členskou základnu 872 firem. Členskou základnu tvoří jednak individuální členové veškerých profesí v oboru chlazení (např. projektanti, konstruktéři, montážní a servisní pracovníci, technici apod.), a jednak firemní členové (projekční a montážní organizace, servisní podniky, výrobci, provozovatelé, státní zkušebny, vysoké školy, učiliště, výzkumné ústavy apod.).

Základní okruhy činnosti
- zajišťování a poskytování technické i hospodářské pomoci,
- organizace výměny zkušeností,
- zvyšování odbornosti a kvalifikace členů,
- zpracování pravidelných informací v oboru formou periodik, publikační činnost,
- účast při tvorbě legislativy týkající se zájmů členů,
- vydávání adresáře podnikatelů a organizací působících v oboru,
- ovlivňování standardizace v oboru v Technické normalizační komisi,
- poskytování odborných konzultací, stanovisek a porad,
- účast ve všech oblastech recyklace, regenerace a náhrad chladiv,
- zabezpečování informací o zahraničních výrobcích a technologiích

Kontakt:
Svaz CHKT: +420 283 870 807, E-Mail: svazchkt@netforce.czwww.chlazeni.cz
 

O Společnosti pro techniku prostředí (STP)

Společnost pro techniku prostředí (STP) je dobrovolná nezávislá odborná organizace s působností na území České republiky i v zahraničí. Je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Sídlo Společnosti je v Praze.

STP vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Dnes soustřeďuje STP více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, sušení, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší a provozování technických zařízení budov.

Kontakt:
Společnost pro techniku prostředí: +420 221 082 201,  E-Mail: stp@stpcr.czwww.stpcr.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí