zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

24.11.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 24. listopadu 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

8.  
Změna usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 687, o schválení koncesního projektu veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"   č.j. 1756/08  
Předkládá: ministr financí 

9.  
Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a k možnostem dostupnosti finančních prostředků pro tyto problematické aglomerace  
č.j. 1639/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

16.  
Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 14) a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, která se budou konat ve dnech 1. - 12. prosince 2008 v Poznani  
č.j. 1752/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

23.  
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro firmu Karel Jindra, Strážné 57, 543 52 Strážné, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1757/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34, odst. 1), písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, a to za účelem rekonstrukce mostu přes říčku Chvojnici v rámci stavebního záměru "I/23 Kralice, most ev.č. 23-051"  
č.j. 1758/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 

 25.  
Žádost pana Jaroslava Mihulky o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1759/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 

 26.  
Přírodní rezervace (PR) Červená Louka - stavba "Silnice II/229 Rakovník - I/6 , připojení na R 6", žadatel HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno  
č.j. 1760/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 

 27.  
CHKO Poodří a NPR Polanská niva - vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem údržby ochranného pásma VVN č. 615/616 v k.ú. Polanka nad Odrou, Svinov, Proskovice a Stará Bělá, žadatel Dragon, Ing. Martin Slezák, Kozinova 5241/23, 722 00 Ostrava - Třebovice  
č.j. 1761/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

2.  
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje České republiky  
č.j. 1755/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí