zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řídící výbor doporučil ke schválení vodohospodářské projekty

25.11.2008
Voda
Řídící výbor doporučil ke schválení vodohospodářské projekty
Řídící výbor Operačního programu  Životní prostředí  (OPŽP) doporučil ke schválení 175  vodohospodářských projektů, které se ucházely o podporu z prioritní osy 1 programu.
Projekty reprezentují celkovou dotaci z Fondu soudržnosti  ve výši 13,413 miliard Kč, což je vůbec největší objem podpory v historii Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) navržený ke schválení v rámci jedné výzvy.

Hlavním bodem programu letošního druhého zasedání Řídícího výboru (ŘV) OPŽP, které proběhlo 13. listopadu, bylo projednání žádostí o podporu vodohospodářských projektů  podaných ve třetí výzvě v rámci PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, konkrétně v rámci oblastí podpory 1.1 Snížení znečištění vod a 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody.

Zájem žadatelů o výzvu byl obrovský, a to zejména v podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů, protože municipality tlačí blížící se konec roku 2010, do kdy musí všechny aglomerace s počtem obyvatel, resp. EO nad 2000, splnit povinnost národní legislativy, vyplývající z přístupové dohody ČR k EU. Jinak jim hrozí sankce.

„Celkem se v rámci třetí výzvy o podporu z Operačního programu Životní prostředí ucházelo 301 projektů s celkovými náklady 33,98 miliard Kč. Procesem hodnocení na Státním fondu životního prostředí ČR prošlo 208 žádostí, které byly předloženy Řídícímu výboru k projednání," uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Všechny akceptované žádosti ŘV jednomyslně doporučil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) jako řídícímu orgánu ke schválení; podpis ministra Martina Bursíka, který završuje schvalovací proces, lze očekávat v nejbližších dnech.

Všichni žadatelé doporučených projektů rovněž vyjádřili souhlas s nutnými podmínkami pro provozování vodohospodářské infrastruktury, včetně úprav stávajících provozních smluv, tak jak je uvedeno v Příloze č.7 Programového dokumentu OPŽP. 

ŘV ocenil mimořádný objem práce SFŽP jako implementačního orgánu při administraci žádostí. Fond se musel vypořádat nejen s nebývale vysokým počtem žádostí, ale také s tím, že bylo jejich hodnocení zkomplikováno změnou metodiky pro výpočet finanční analýzy projektů ucházejících se o dotace EU. Tu Evropská komise zveřejnila v červnu tr., tedy až po uzavření výzvy. V některých případech znamenala změna snížení možného objemu dotace, a tedy i zvýšení míry spolufinancování ze strany žadatele. Někteří z nich na nové podmínky nebyli schopni přistoupit nebo nestačili včas zareagovat. Řídící orgán proto rozhodl o vyhlášení tzv. záchranné výzvy, kam budou žadatelé moci optimalizované projekty podat znovu. Do této mimořádné výzvy budou zároveň své projekty moci podat i ti žadatelé, jejichž žádosti nebyly akceptovány kvůli formálním nedostatkům či dalším problémům, například nedostatečnému vyjádření ekologických přínosů akce či nízkému potenciálu pro ekonomickou udržitelnost projektu.

ŘV se zabýval i 80  žádostmi, které nebyly SFŽP ČR akceptovány, a vyžádal si detailní informace o důvodech, které u jednotlivých projektů vedly k nepřijetí žádosti. I zde se přitom ŘV jednomyslně ztotožnil se stanoviskem SFŽP ČR. Vyzdvihl však pomoc, kterou  fond poskytuje žadatelům při dopracování jejich žádostí tak, aby mohly být podány v následujících výzvách.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí