zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém sběrných dvorů roste

24.11.2008
Odpady
Systém sběrných dvorů roste

Městská část Praha – Uhříněves a společnost Pražské služby, a.s. podnikli další krok pro ještě čistější hlavní město. Dne 19.11.2008 byl v odpoledních hodinách za účast radního hlavního města Prahy Petra Štěpánka a obchodního ředitele Pražských služeb Tomáše Kolingera slavnostně otevřen nový sběrný dvůr, který podporuje snahy Pražanů udržet svoje město čisté. 

Vytvářením systému sběrných dvorů se město snaží řešit problém mnoha Pražanů, kteří se chtějí chovat šetrně k životnímu prostředí, mnohdy ale nevědí, kam s věcmi, které dosloužily, nebo kam odvést odpad, který nepatří do směsného či tříděného odpadu. Současně se snaží občany ekologicky vychovávat, předcházet vzniku z minulosti poměrně rozšířeného problému tzv. černých skládek a tím chránit naše životní prostředí. Provoz sběrných dvorů je zajišťován na základě smlouvy s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci. Nový sběrný dvůr v Praze – Uhříněvsi se tak stane dalším článkem recyklačního mechanismu, který slouží již úspěšně občanům v jiných městských částech.

„Pražské služby provozují 7 sběrných dvorů na území hl. města Prahy, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha a 2 sběrné dvory, jejichž zřizovatelem jsou Městské části Praha 4 a Praha 6. Nový sběrný dvůr v Uhříněvsi bude tedy již osmým sběrným dvorem hl. m. Prahy, který provozuje naše společnost. Obyvatelé Uhříněvsi a nejen oni, mají tak další možnost, jak zdarma a ekologicky likvidovat odpad, který rozhodně nepatří vedle kontejnerů či do kontejnerů, ale právě do Sběrných dvorů. Naše společnost se také snaží vyjít vstříc všem lidem, kteří nemají možnost sami si objemnější odpad odvést. Za poplatek si  u nás odvoz odpadu na nejbližší sběrný dvůr  v okolí jejich bydliště mohou objednat,“ říká obchodní ředitel Pražských služeb Tomáš Kolinger a dodává: Služeb sběrných dvorů Pražané využívají čím dál tím více, což ostatně dokazují statistiky. Nárůst odebraných tun odpadu za deset měsíců roku 2008 oproti roku 2006 je cca 67 %.

 „Projekt budování nových sběrných dvorů pro občany hlavního města Prahy přispěje k tomu, že občané mohou dále pokračovat v dosud velice úspěšném třídění odpadu a to platí jak pro fyzické osoby, tak pro živnostenský sektor,“ potvrzuje radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí a odpadového hospodářství Petr Štěpánek a dodává: „Možnosti rozšiřování sítě sběrných dvorů dle Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy ještě nejsou zcela vyčerpány, stejně jako samotná síť, která má pojmout nejméně 20 sběrných dvorů na území hl. m. Prahy.“

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa..), kovový odpad, dřevěný odpad,

odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav v množství do 1 metru krychlového zdarma, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky

komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení. Zpoplatněno je pouze odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus) a suti, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový. Osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu. Zachována bude standardní otevírací doba, ve všední dny od 8.30 do 18.00 (v zimním čase do 17.00) a v sobotu od 8.30 do 15.00. Pražané mají také možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na příslušném sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu.

Více informací o sběrných dvorech naleznete na www.psas.cz nebo na www.praha-mesto.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí