zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejmenší společný jmenovatel české energetiky

25.11.2008
Energie
Nejmenší společný jmenovatel české energetiky
V lednu 2007 vláda zřídila Nezávislou energetickou komisi (NEK), která splnila svůj základní úkol: připravit podklady pro naši dlouhodobou energetickou strategii.
Závěrečná zpráva je pozitivně přijímána, kritiky se ale dočkal modelový scénář, naznačující, jak by asi naše energetika mohla po roce 2030 vypadat (a to je nakonec to, co asi v povědomí širší veřejnosti o práci komise zůstane).

Scénář a jeho předpoklady

Každá předpověď je postavena na výchozích předpokladech. A ty byly v případě této komise výsledkem obtížného kompromisu. Mezi členy existovaly názorové rozdíly, neboť byli jmenováni politickými stranami, které mají v oblasti energetiky odlišné programy. Navíc, hlavní opoziční strana své zástupce nenominovala, jako kdyby čekala, že se nedohodneme.

Pokud měla Závěrečná zpráva vzniknout, pak ochota k názorovému kompromisu mezi byla zásadní podmínkou. Nevím, zda jsme ČSSD překvapili, ale pocit, že musíme najít kompromis, byl jedním z našich hlavních hnacích motivů.

Dosažený kompromis lze zjednodušeně shrnout do následujících bodů:

Jaderná energie je jedním z možných budoucích zdrojů.

Respektují se stávající těžební a ekologické uhelné limity.

Česká energetika (a ekonomika) je schopna unést značné přitvrzení ekologických parametrů.

Potenciál obnovitelných zdrojů energie je v Česku vysoký.

Podobně vysoký potenciál mají i úspory energie.

V bezpečnostně nejistém světě se tedy vzdáváme domácího strategického energetického zdroje (uhlí) a budeme spoléhat na budoucí potenciál úspor a obnovitelných zdrojů.

Tento zde v bodech popsaný scénář nazývám základním, ale ve skutečnosti je ekologicky optimistický.

Rizika

Podle výsledné prognózy, postavené na těchto bodech, bude role uhlí v české energetice rychle klesat. Energii budeme po roce 2030 pořizovat převážně buď z obnovitelných, nebo dovážených zdrojů (dovozní závislost převáží 70 %). To povede ke snížení strategické bezpečnosti.

Rozhodující podíl na obnovitelných zdrojích má mít do budoucnosti biomasa, avšak celá řada studií upozorňuje, že její potenciál je v tomoto ohledu na našem území nahlížen velmi optimisticky.

Další riziko představují mimořádné nároky, které na výrobce elektřiny a tepla klade cíl dosáhnout změn v palivové základně. Není totiž jisté, zda investoři projeví v této oblasti dostatečný zájem. Vyšší podíl dražších paliv povede k nárůstům ceny energie s dopady na konkurenceschopnost a životní úroveň. A promítnou se sem nepochybně i vyšší nároky, které bude třeba klást na spolehlivost přenosové soustavy.

Osobní názor

Bude skvělé, podaří-li se optimistický scénář naplnit. Budeme snižovat energetickou náročnost, plnit emisní limity, ekologické závazky a budeme ekonomikou s nemalým podílem čisté jaderné energie.

Lze ale spočítat i jiný scénář. Pokud bychom uvažovali o prolomení těžebních limitů, pak by přinesl méně rizikovou energetickou predikci. Na tom se však komise neuměla shodnout.

Lze samozřejmě spočítat i mnoho dalších scénářů, jejich věrohodnost je však vždy kriticky závislá na předpokladech.

Za rozhodující pro formulaci dlouhodobé energetické strategie proto spíše považuji nalezení základních zásad. Následující přehled je mým osobním názorem, Závěrečná zpráva Nezávislé energetické komise se však k řadě bodů vyjadřuje.

Energie je zboží jako každé jiné. Vykazuje sice jisté odlišnosti (neskladovatelnost, specifický přenos, nutnost dlouhodobých investic do zdrojů atd.), ale poměry na trhu a cena jsou dány nabídkou a poptávkou.

Základní úlohou státu v energetice je efektivní regulace trhu s energií a podpora konkurence; součástí regulace je i respektování ekologických závazků, které země přijala buď interně, nebo v rámci mezinárodních dohod.

Neomezujme apriorně podnikatelům v energetice využití žádného zdroje.

V této souvislosti zahajme diskusi o těžebních a ekologických limitech pro těžbu hnědého uhlí - možná skončíme u jejich potvrzení, jde však o příliš významný domácí strategický zdroj, než abychom slepě trvali na minulých rozhodnutích.

Podpora obnovitelných zdrojů působí distorzi trhů, což krátkodobě vede k tolerovatelným neefektivnostem, ale dlouhodobě může mít až katastrofické důsledky. Poskytujme podporu pouze tam, kde ekonomické i ekologické přínosy jsou zjevné.

Všechny země dnes hledají křehkou rovnováhu mezi strategickými, ekonomickými a ekologickými parametry energetické strategie; v případě ČR jsou tyto parametry do značné míry nastaveny takzvanými Energetickými a ekologickými balíčky EU, které krátkodobě tuto rovnováhu vychylují v neprospěch českého průmyslu.

Spolupracujme s partnery na evropské energetické bezpečnosti, řešení hledejme v budování alternativních přepravních tras.

Věnujme větší pozornost přenosové soustavě a krizovým stavům.

Minimální shoda

Uvedený přehled jistě není kompletní. Po téměř dvouleté práci Nezávislé energetické komise jej však považuji za nejmenšího společného jmenovatele pro další úvahy o naší energetické strategii.

Shoda na podobných zásadách je důležitější než všechny možné scénáře.

AUTOR: Vladimír Dlouhý
Autor, člen Nezávislé energetické komise, je poradcem investiční banky Goldman Sachs
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí