zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na ekologické večery

25.11.2008
Obecné
Pozvánka na ekologické večery

Srdečně zveme na dva poslední Ekologické večery v cyklu přednášek v roce 2008, které pořádá Sluňákov- centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Listopadový ekologický večer bude věnován Jacobovi Von Uexküll, (1864 - 1944), který měl specifický, značně originální, pohled na život. Zavedl pojem umwelt, žitý svět jakéhokoliv organismu. Jeho teorie měla být alternativou k darwinismu. Ne, aby s ním soupeřila, protože ten již byl podle něj mrtev. Proto mezi těmito dvěma pohledy na přírodu neexistuje mnoho společného. 

St 26. listopad
18:00  Divadlo hudby Olomouc

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.,
Co je mouše do gravitace
aneb o umweltech zvířat:žitých světech, které neprožíváme

Slovo „Umwelt“ v současné němčině znamená prostě prostředí, proto slýcháváme výrazy jako „Umweltschutz“, tedy ochrana prostředí, a nejeden se k němu snaží být i přátelský (Umweltfreundlich). Jenže tak tomu nebývalo vždy. Baron Jakob von Uexküll se na počátku minulého století pomocí koncepce umweltu pokoušel do biologického myšlení zavést chápání všech živých bytostí jakožto svébytných subjektů, čímž vykročil za hranice objektivistické vědy, která mimo-lidskému živému světu upírá jakoukoli možnost vnitřního prožívání a vlastního vztahu k okolí.  Nejde zde však ani o slovíčkaření ani o historii vědy, nýbrž o téměř zapomenutou výzvu! Uexküll a jiní nás ponoukají, abychom zapomněli na komplex z exaktních věd a vydali se novou cestou. Cestou k biologickému pojetí reality.

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. vystudoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě UK a v současnosti se na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK zabývá teorií v biologických vědách. Podílel se editorsky i autorsky na knihách „Biologie ve službách zjevu - K teoreticko-biologickým myšlenkám Adolfa Portmanna“ a „Umwelt - koncepce živého světa Jakoba von Uexkülla“.

Út  9. prosinec
17:00 Aula Caritas – Vyšší odborná škola sociální, Křížkovského 6

Petr Pokorný
Apoštol Pavel o přírodě a poslání lidstva

Ekologický večer předvánoční: Přednáška s besedou, která znovu vnímá činnost a cesty apoštola Pavla v době křesťanských oslav „Roku svatého Pavla“.

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c. (*1933 Brno) je ředitelem Centra biblických studií Akademie věd ČR a UK v Praze. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu v Praze a řečtinu na Filosofické fakultě UK v Praze. V roce 1964 obdržel stipendium Haardtovy nadace pro antiku ve Vandoeuvres u Ženevy. Trimestr postgraduálního studia v Oxfordu. V roce 1966 byl povolán na místo docenta v Sprachenkonviktu v Berlíně, což mu úřady nepovolily. V roce 1967 pověřený docent Nového zákona na univerzitě v Greiswaldu. Pracovně pobýval v Princetonu (Center of Theological Inquiry), Tubingenu (univerzita), Pittsburghu Theological Seminary) a přednášel na řadě dalších univerzit. Byl účastníkem archeologické praxe Německého evangelického archeologického ústavu v Jordánsku a v Izraeli a expedic Nag Hammádí III v Egyptě s Claermont Graduate Schoul. Podílel se na českém ekumenickém překladu Bible. Prof. Pokorný se badatelsky věnuje interpretaci Nového zákona v jejích širokých souvislostech. Ze zájmu o myšlenkové prostředí raného křesťanství vzešly jeho studie o gnosticismu (Počátky gnose, 1969; Píseň o perle, 1986), v nichž se dlouhodobě se věnoval především Tomášovu evangeliu (komentovaný překlad z koptštiny 1981, přepracovaný v rámci edice Novozákonních apokryfů 2001, v rozšířené podobě připraven pro anglické vydání 2008). V centru Pokorného zájmu však trvale stojí samy novozákonní texty a myšlení (teologie) raného křesťanství, kterou reprezentují. Počátkům a jádru raně křesťanské teologie věnoval průkopnickou studii Vznik christologie (německy 1985, anglicky 1987, česky 1988), soustavný výklad některých novozákonních knih předložil v komentářích k Evangeliu podle Marka (česky 1974, 1981) a epištolám Koloským (německy 1987, anglicky 1991) a Efezským (německy 1992, česky ve stručné verzi 2005). Obecnějším pojednáním o jednom myšlenkovém okruhu Nového zákona je jeho Teologie lukášovských spisů (německy 1998), vztah mezi obsahem a jeho literárním zpracováním zkoumá v Literárním a teologickém úvodu do Nového zákona (česky 1993, německy nově zpracováno a rozšířeno 2007). Zásadními filosofickými a filologickými problémy výkladu se zabývá v Hermeneutice jako teorii porozumění (česky 2005), speciální otázce na pomezí biblistiky a historiografie, pokusům o vytvoření historického obrazu Ježíše se věnoval v mnoha dílčích studiích (český sborník 2005) a iniciativě, z níž vzešla sympozia v Praze a Princetonu. Prof. Pokorný je autorem a spoluautorem mnoha dalších publikací, například Úvod do exegeze, Theologie apoštola Pavla (J. B. Souček), Cvičebnice novozákonní řečtiny (M. Klapuš), Kristus a dějiny, Co nevíš o Bibli? (M. Bič), A poslední budou první (paměti a krátké novely). Vedle své badatelské a učitelské činnosti se prof. Pokorný věnuje také prostředkování myšlenkového světa křesťanství širší veřejnosti jako kazatel evangelické církve i v mnoha popularizačních přednáškách a rozhlasových pořadech.


Michal Bartoš
Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 70, 78335 Horka nad Moravou
tel: 585152005
gsm: 602708181
email: michal.bartos@slunakov.cz
skype: michal.slunakov
www.slunakov.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí