zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Černé skládky na území CHKO Kokořínsko v roce 2008

27.11.2008
Odpady
Černé skládky na území CHKO Kokořínsko v roce 2008

Správa CHKO Kokořínsko v letošním roce přispěla na likvidaci nebo nechala zlikvidovat celkem čtyři nepovolené skládky. Na všech skládkách se nacházel převážně směsný komunální odpad.

  1. Správa zajistila odstranění nepovolené skládky u osady Bylochov na pozemku č. KN 64 v k. ú. Bylochov. Skládka se nacházela u cesty mezi osadami Bukovec a Bylochov. Za pomoci mechanizace bylo odvezeno větší množství směsného odpadu. Rozptýlený odpad v rokli byl ručně sesbírán a také odvezen k likvidaci. Odvezeno bylo 6 plně naložených nákladních automobilů. Celkové množství odpadu na skládce bylo cca 70 m3 a hmotnost odvezeného odpadu přesáhla 40 tun.

  2. Správa přispěla obci Blatce na likvidaci skládky ve skalních bytech na pozemcích č. KN st. p. 53 a 54 v k. ú. Houska v osadě Tubož. Ve dvojici skalních bytů na okraji osady Tubož u silnice se nacházelo větší množství odpadu. Odpad byl tvořen převážně plasty, sklem a sutí. Ze všech částí obou skalních bytů byl odpad vynesen a odvezen k likvidaci na skládku.

  3. Správa přispěla na likvidaci nepovolené skládky na pozemcích č. KN 504/5 a 505 v k. ú. Libovice. Skládka odpadu se nacházela na okraji osady Libovice na rozhraní předmětných pozemků. Skládka je tvořena především velkým množstvím plastových odpadů a stavební sutí. Částečně zde byly uloženy i nebezpečné odpady (autobaterie, obaly od laků a barev). Celkové množství odpadu, který byl na tomto místě uložen bylo odhadnuto na cca 50 m3. Nebezpečný odpad spolu s plasty byl odvezen na skládku. Stavební suť a biologicky rozložitelný odpad byly použity pro terénní úpravy pozemků.

  4. Správa zajistila likvidaci skládky pneumatik na pozemku č. KN 444/1 v k.ú. Kanina v přírodní rezervaci Kokořínský důl. Ve svahu zde bylo rozptýleno cca 120 pneumatik a většina se jich nacházela poblíž pěší stezky mezi Kaninou a údolím Kočičina. Pneumatiky byla naloženy na nákladní automobil a odvezeny k likvidaci.

Celkově vyplaceno na likvidaci skládek 167.196,92 Kč.

Jan Soukup, Hana Vogelová – Správa CHKO Kokořínsko

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí