zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO V PRAZE

01.12.2008
Obecné
KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO V PRAZE

Hlavní město Praha pořádalo ve spolupráci s asociací ekologických organizací Zelený kruh dne 25. 11. 2008 Krajskou konferenci k environmentální výchově, osvětě a vzdělávání. Konference se konala v prostorách hlavního sálu Nové radnice na Mariánském náměstí, Praha 1, od 9 do 17 hodin. V přilehlých salónkách probíhaly prezentace různých organizací, škol, MHMP a jediné městské části, MČ Praha-Libuš. Městská část Praha-Libuš byla pozvána uvedenou asociací k představení způsobu realizace místní Agendy 21.

            Po úvodních slovech pražského radního pro životní prostředí, pana Mgr. Petra Štěpánka, CSc., vedoucího odboru env. vzdělávání MŽP pana Ing. Tomáše Kažmierskeho a zastupitelky HMP paní Ing. Zuzany Drhové, Ph.D, si mohli návštěvníci vybrat ve čtyřech sálech mezi prezentacemi dvaceti různých organizací. Městská část Praha-Libuš svoji prezentaci zaměřila na představení Projektu Zdravé město, kampaně (Den Země, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Den udržitelné energetiky), způsob zapojování veřejnosti (žákovské zastupitelstvo, projednávání studií investičních záměrů MČ, veřejné fórum, kulaté stoly, komise Zdravého města), představení realizace podpořeného projektu z Revolvingového fondu MŽP.

            Městská část Praha-Libuš využila jako jediná pražská městská část i možnost prezentovat své aktivity v rámci MA 21 mezi čtyřiceti organizacemi převážně neziskového charakteru. Na vyhrazeném prostoru pro MČ Praha-Libuš si tak mohli návštěvníci během celého dne prohlédnout a odebrat různé publikace k MA 21, udržitelné energetice, projektu MODEL (MČ Praha-Libuš zapojena do září 2008). MČ prezentovala na výstavním panelu fotografie z různých akcí uskutečněných se školami, neziskovým a soukromým sektorem. Přítomní si mohli prohlédnout i některé výtvarné práce žáků základních škol MČ na téma Ekologie a energetické úspory.

            Na konferenci se prezentovala i ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Praze-Písnici se svým projektem EKOškola. Návštěvníci se tak mohli seznámit s realizací projektu, dosavadními výsledky a úspěchy, a to na základě kvalitní prezentace a propagačních materiálů.

            Za MČ Praha-Libuš se konference zúčastnil tajemník ÚMČ Praha-Libuš, pan Tomáš Hejzlar, koordinátorka projektu Zdravé město a  MA 21 MČ Praha-Libuš, paní Iva Hájková, pracovnice odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, paní Ing. Zuzana Kuryviálová a učitelka ZŠ s RVJ Písnice, paní Mgr. Gabriela Kadidlová.

Zapsala:

Iva Hájková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí