zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezapomínejte na energetické audity

19.01.2009
Obecné
Energie
Legislativa
Nezapomínejte na energetické audity
Energetický audit je vhodné použít i pro energetické systémy a budovy, které nepodléhají povinnosti dle zákona 406/2000 Sb.

Povinnost zpracování energetického auditu dle zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií vzniká pro každý subjekt, pokud celková roční spotřeby energie přesahuje tyto limity:

  • Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace - 1 500 GJ;
  • Fyzické a právnické osoby - 35 000 GJ;
  • Budovy a areály samostatně zásobované - 700 GJ.

Výstupy energetického auditu poskytují objednateli tyto informace:

  • hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov,
  • celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor,
  • návrh vybrané varianty projektu energetických úspor doporučené k realizaci,
  • závěrečný posudek energetického auditora,
  • posouzení ekonomické výhodnosti využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetické audity jsou oprávněny provádět pouze osoby zapsané do Seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Energetický audit je vhodné použít i pro energetické systémy a budovy, které nepodléhají povinnosti dle zákona 406/2000 Sb., neboť energetický audit reprezentuje účinný nástroj pro snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a provozu budov.

Energetický audit je rovněž důležitou složkou dokumentace Žádostí o integrované povolení (IPPC) a žádostí o dotace z Operačních programů EU.

Energetický audit jako účinný nástroj odhalování úspor energie je vhodné využívat opakovaně minimálně po 5 letech nebo při relevantních změnách konstrukčního řešení budov či energetického hospodářství. Aktualizace energetického auditu zvyšuje pravděpodobnost identifikace dalších úsporných opatření.

Průkazy energetické náročnosti budov

V souladu se směrnicí EU byl v ČR zahájen proces hodnocení energetické náročnosti budov. Tento proces se řídí zákonem č.406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Základním hodnotícím ukazatelem energetické náročnosti budovy ( ENB) je celková roční dodaná energie, která je chápána jako množství energie dodané do budovy, vč. energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji energie a spotřebované v budově. Pro vzájemné porovnání energetické náročnosti budov stejného typu se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy stanovená jako poměr mezi celkovou roční spotřebou energie a celkovou podlahovou plochou budovy.

Vlastní hodnocení ENB provádíme v těchto postupových krocích:

1.krok - Stanovení potřeby energie
2.krok - Stanovení spotřeby energie a celkové dodané energie do budovy na bázi vypočtené potřeby energie budovy
3.krok - Stanovení energetické třídy budovy – stávající stav
4.krok - Doporučení technicky a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti
5.krok - Vyhodnocení budovy po provedení doporučených opatření
6.krok - Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy

Vypracování průkazů může provádět pouze energetický auditor resp. autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě přezkoušený MPO ČR.

ZDROJ:wwww.tebodin.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí