zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třetí sběrný dvůr odpadů za podpory Evropské unie je dokončen!

02.12.2008
Odpady
Třetí sběrný dvůr odpadů za podpory Evropské unie je dokončen!

Tento týden byl slavnostně ukončen projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů ve městě Nepomuk. Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná se po sběrném dvoře města Stříbro a města Plasy o třetí dokončený sběrný dvůr odpadů za pomoci finančních prostředků OPŽP v Plzeňském kraji. Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce v místní části města Nepomuk Dvorec, v lokalitě určené pro lokalizaci služeb či průmyslové výroby.   Sběrný dvůr odpadů o velikosti necelých 1 900 m2 je vybaven nezbytnými a potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ze svých domácností včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé města budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své  domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností jakou jsou lednice, televize, mikrovlnky apod. Ve sběrném dvoře je vybudováno speciální místo pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu – především ze zahrad (tráva, listí či větve). Toto místo je vybaveno štěpkovačem, obsluha sběrného dvora tak bude moci staré větve přímo naštěpkovat a následně budou spolu s ostatními odpady rostlinného původu odvezeny do kompostárny. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např.autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.). Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu sběrného dvora- buňkou s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen a osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím a střežícím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr je tak dostatečně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob. Celkové uznatelné náklady projektu vlastní výstavby nového sběrného dvora pro město Nepomuk jsou 5,533 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěje téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 4,98 miliónu Kč. Zbylých 550 tisíc Kč nákladů výstavby sběrného dvora uhradí město Nepomuk ze svého rozpočtu. Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku roku 2007, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října roku 2007 a finanční podpora na projekt z prostředků Evropské unie byla přislíbena v dubnu letošního roku. Samotná realizace stavby byla zahájena v červenci letošního roku. Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění provozu sběrného dvora odpadů se předpokládá zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost ještě od prosince letošního roku. Město Nepomuk předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří uhradili příslušný poplatek za odpady v daném kalendářním roce. Město tak nabídne svým občanům nově velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí. Město Nepomuk chce rovněž oslovit okolní menší spádové obce a nabídnout jim možnost využití sběrného dvora odpadů i pro obyvatele těchto obcí za stejných podmínek, jako pro obyvatele Nepomuku. Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. V současné době je kromě sběrného dvora v Nepomuku a otevřeného sběrného dvora ve Stříbře a Plasích realizována výstavba dalších pěti sběrných dvorů odpadů v Plzeňském kraji za podpory Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj: http://www.cestyplzenskehokraje.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí