zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekuperace optimalizuje vnitřní prostředí

11.12.2008
Energie
Rekuperace optimalizuje vnitřní prostředí
Od ledna roku 2009 bude v České republice zavedena povinnost uvádět energetické štítky na nově postavených nebo rekonstruovaných budovách.
Rekuperační jednotky patří k zařízením, které využíváme k dosažení tepelné pohody, zajištění trvalého přísunu čerstvého vzduchu a zbavení nežádoucí vlhkosti. Náklady jsou asi o 10 až 20 procent vyšší, než kolik stojí vybavení domácnosti ústředním topením, avšak dobu návratnosti pořizovacích nákladů výrobci uvádějí dva až čtyři roky.

Od ledna roku 2009 bude v České republice zavedena povinnost uvádět energetické štítky na nově postavených nebo rekonstruovaných budovách. Každý si pak může zjistit, na kolik přijde jejich energetický provoz. Finanční a energetická náročnost budov hraje jistě velmi důležitou roli, významný je ovšem také komfort bydlení a prostředí, v němž se pohybujeme a dále také šetrnost k životnímu prostředí. Stále častěji jsou domy projektovány tak, aby obstály i při hodnocení v delším časovém horizontu.

PRINCIP ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

K vyhřátí budov a v létě k jejich ochlazení můžeme využít to, co nabízí země, která je největším akumulátorem tepla. Lze očekávat, že si tuto vlastnost zachová ještě po velmi dlouhou dobu. Rekuperace je postup, který uloženou energii plně využívá na poměrně jednoduchém principu - u stavby se do země v nezámrzné hloubce položí potrubí o určitém průměru a délce. Jeho vyústění je opatřeno zařízením pro nasávání a čištění vzduchu, na druhém konci se potrubí připojí k rekuperační jednotce. Ve vnitřních prostorech objektu se zvolna odsává vydýchaný vzduch, který se potrubím přivede do rekuperační jednotky. Bez možnosti promísit se zde setká teplý vzduch se studeným - v moderních rekuperačních jednotkách předá teplý vzduch až 98 % své energie studenému. Procentuální podíl předaného tepla určuje účinnost rekuperační jednotky a je i srovnávacím ukazatelem mezi jednotkami různých výrobců.

Jestliže se jedná o pasivní nebo nízkoenergetický dům, odpadá nutnost ohřát velké množství čerstvého mrazivého vzduchu, který bychom získali větráním otevřenými okny. Díky tomu klesne spotřeba energie na ohřev chladného vzduchu o 50 - 70 %. Při realizaci těchto domů je ale třeba kvalitně řešit detaily a neprůvzdušnost stavby, dbát na akumulační schopnosti konstrukcí, zajistit kvalitní okna a jejich stínění, dále se zde uplatňují decentralizované systémy větrání s rekuperací a také systém solárního ohřevu teplé vody. To všechno tak, aby ovládání těchto systémů nebylo pro uživatele příliš složité.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ

Jestliže má rekuperace spolehlivě pracovat, je nutné ji samostatně projektovat pro každý dům podobně jako například ústřední vytápění. Tam, kde je využita, není zpravidla třeba instalovat podokenní radiátory, rozvody a podobně. Pro nahrazení tepelných ztrát často stačí skutečně malý zdroj tepla, jehož typ doporučí v několika variantách projektant.

SOUČASNÉ TRENDY U TEPELNÝCH ČERPADEL

Novodobé komponenty umožňují použít čerpadlo i tam, kde to dříve nebylo bez dalších úprav reálné. To často dovolí použít stávající instalace v místnostech bez nutnosti další rekonstrukce. Bylo vyvinuto "tepelné čerpadlo" pro malometrážní byty, které se stalo velmi oblíbeným systémem vytápění i v chatách nebo jiných celoročně neobývaných domech. Jedná se o čerpadlo systému vzduch/ vzduch s jednoduchou instalací a bez stavebních úprav. Jedinou podmínkou je vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou, která by neměla přesáhnout 17 metrů. Použití v chatách má sloužit k zimnímu temperování objektů, tedy k tomu, aby teplota byla udržována např. na 10 °C.

Na trhu již je tepelné čerpadlo, které má také vestavěnou rekuperační jednotku. Hodí se pro domy s tepelnou ztrátou 4,5 - 6 kW. Rekuperace vzduchu zde funguje tak, že z chodby, koupelny a kuchyně je vzduch odsáván do výměníku v tepelném čerpadle. Tam je teplo předáváno do primárního okruhu. Primární okruh teplo rovnou využívá (v zimních měsících) nebo ho ukládá do země.

APLIKACE V KANCELÁŘSKÉ BUDOVĚ

Nordica Ostrava má kompaktní tvar, vyvážený poměr prosklených a pevných částí fasády a oproti normám je zde použita nadstandardní tloušťka izolace. Speciální povrch fasády spolu se stínicí technikou omezuje tepelné zisky, důraz byl kladen na vzduchovou těsnost pláště budovy včetně oken. Objekt využívá dálkový zdroj tepla pro vytápění, dalších energetických úspor bylo dosaženo díky centrálnímu ventilačnímu systému, který je navržen pro nízké rychlosti proudění. Řízení technologií budovy je zajištěno speciálně vyvinutým software. Ventilátory s frekvenčními měniči a tepelné výměníky zajišťují rekuperaci odváděného tepla. Další úspory přináší možnost dochlazování venkovním vzduchem. Podzemní parkoviště jsou provětrávána a temperována pomocí odpadního vzduchu z kancelářských prostor.

Budova získala od Evropské komise certifikaci za úsporu energie - na základě výpočtu má dům o 30 % nižší spotřebu energie než stanovují české normy. Dodavatelem stavby byla Skanska CZ.

NÍZKOENERGETICKÉ BYTOVÉ DOMY

JRD jako jediný developer nízkoenergetických bytových domů navrhuje a realizuje všechny své projekty v energetické třídě A, tedy mimořádně úsporné. Jejich měrná spotřeba energie je vždy nižší než 43 kWh/m2/rok, spotřeba připravovaných projektů se pohybuje kolem 20 kWh/m2/rok. Společnost úzce spolupracuje s firmou Atrea, která je dodavatelem rekuperačních a větracích jednotek a teplovzdušného vytápění bytů.

Primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla, v letním období zajišťuje přívod předchlazeného vzduchu ze zemního výměníku. Sekundární okruh odděleně odvětrává sociální zařízení a kuchyni, také s rekuperací tepla. Zemní výměník tepla slouží pro předehřev větracího vzduchu v topném období a předchlazení větracího vzduchu v létě. Zároveň chrání rekuperační výměník před zamrzáním. Skládá se z potrubí vedeného v zemi v délce 20 až 25 m, vstupní šachty a nadzemního krytu šachty s filtrem. Při venkovní teplotě -15 °C se vzduch ohřívá průchodem potrubím zemního výměníku tepla na +2 až +5 °C, v létě se přiváděný vzduch ochlazuje z 31 °C až na 18 °C. V přechodném období je vzduch přiváděn k jednotce z venkovní žaluzie na fasádě přes tvarovku T s klapkami a servopohonem. Přepínání mezi sáním z fasády a ze zemního výměníku tepla je řízeno automaticky.

Rozvody vzduchu jsou instalovány podle druhu stavby - v novostavbách mohou být kanálové, uložené v tepelně izolační vrstvě podlahy a s vyústěním přes podlahové výústky. Pro novostavby s podhledy jsou určeny rozvody pod stropním podhledem s talířovými vyústky. Pro dodatečné instalace a pro revitalizaci bytů (například v panelových domech) se používají rozvody pod-stropní rohové z kruhového potrubí. Zakryty jsou sádrokartonem, výústky mají tryskové.

V Dolních Měcholupech stojí tři nízkoenergetické bytové domy, které společnost postavila, výstavba dalšího nízkoenergetického domu se sedmi byty byla dokončena letos v únoru. Jeho obvodové stěny jsou zateplené polystyrenem o tloušťce 160 a 140 mm, jednotlivé byty oddělují cihlové, zvukově izolační zdi o tloušťce 250 mm. Ve všech bytech je aplikováno teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla s 90% účinností.

Výhodou je absence radiátorů a jiných topných těles - ohřátý vzduch do místností proudí průduchy o velikosti 25 x 12 cm v podlaze. Vzduch cirkuluje a tím je dosaženo konstantní teploty v celém bytě. Pro ohřev teplé užitkové vody slouží jednotlivým bytům solární kolektory, s jejichž pomocí bude uspořeno přibližně 60 % roční energie na ohřev vody.

Ve Štěrboholech společnost realizovala dům, který byl letos v červnu 2008 vybaven fotovoltaickou elektrárnou. V tomto projektu byl byt opatřen také teplovzdušným vytápěním, rekuperací tepla a solárně termickými kolektory. Byt je nyní nově zásobován energií z dvaceti šesti fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 4,55 kWp. Jedná se o první byt v České republice, který je v roční bilanci CO2 nulový. Všechny spotřebované energie jsou zde získané z obnovitelných zdrojů v místě spotřeby. Teplá voda je předehřívána solárními kolektory, vzduch odváděný nuceným větráním předává v rekuperačním výměníku až 90 % svého tepla, dotápí se v krbových kamnech a roční výroba elektřiny z fotovoltaických panelů převyšuje celkovou spotřebu elektrické energie. "Fotovoltaické panely nainstalované na střeše domu zajistí větší množství energie, než byt spotřebuje, proto budeme její přebytek dodávat do běžné sítě," říká Ing. Jan Řežáb, jednatel společnosti.

Letos společnost buduje největší nízkoenergetický bytový areál u nás - Dolní Měcholupy IV, kde bude aplikováno teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, což spolu s automatickým větráním zajistí výraznou úsporu nákladů. Spotřeba energie zde dosáhne asi 40 kWh/m2/rok. Splní tak rozpětí dané pro nízkoenergetické domy do 50 kWh/m2/rok. (Spotřeba v běžném domě se obvykle pohybuje v rozpětí 100 až 250 kWh/m2/rok.) V areálu bude k dispozici i tzv. nulový byt, který využívá pouze vlastní zdroje energie (jeho bilance z hlediska spotřeby energie je minimálně nulová).

Splnění nízkoenergetických limitů je dosaženo orientací domu, kvalitní dispozicí bytů a řešením tepelných mostů konstrukcí. Kromě toho je zde uplatněna třikrát silnější vrstva tepelné izolace obvodových konstrukcí domu než předepisuje norma (tepelný izolant o tloušťce 180 mm). Dále jsou zde použita kvalitní dřevěná okna s trojskly a již výše zmíněné úsporné větrání a vytápění teplovzdušnými rekuperačními jednotkami. Pro jednotlivé byty bude též připravena instalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody. Uživatelé mají možnost investovat do šesti fotovoltaických systémů o výkonech od 2 do 8 kWp, umístěných na střeše.

"Od této realizace si slibujeme ověření investičně maximalistických řešení s ohledem na efektivnost investice, zvýšení uživatelského komfortu, energeticskou návratnost jednotlivých prvků a jejich reálné využití při provozu," říká Ing. Jan Řežáb. "K tomu nám pomůže instalace poměrně náročného systému měření energetických toků prováděného společně s ČVUT Praha ve více než čtyřiceti měřených místech."
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí