zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZCHFP SR nesúhlasí s pripravovaným klimatickým balíčkom EU

04.12.2008
Ovzduší
Chemické látky
ZCHFP SR nesúhlasí s pripravovaným klimatickým balíčkom EU
Chemici varujú pred dôsledkami spoplatnenia limitov CO2

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasí s pripravovanými legislatívnymi návrhmi Európskej komisie o energetike a ochrane klímy, takzvaným klimatickým balíčkom EU. Chemici sú predovšetkým proti tomu, aby si priemyselné podniky museli kupovať limity na CO2, ktoré doteraz dostávajú pridelené. Návrh na spoplatnenie  limitov, ktorý plánuje onedlho prijať Európsky parlament, s platnosťou od roku 2013, by ohrozil slovenský chemický priemysel a ďalšie odvetvia.  V praxi by priniesol presuny výrob do rozvojových krajín a zvýšenie nezamestnanosti. Vyhlásil to prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Vyzývame slovenských europoslancov, ale aj zástupcov iných krajín v europarlamente, aby hlasovali proti klimatickému balíčku v jeho terajšej podobe. Proti spoplatneniu limitov na CO2 je aj celoeurópska chemická organizácia CEFIC a podporu slovenskému chemickému priemyslu vyjadril aj predseda vlády SR na nedávnom stretnutí so zástupcami ZCHFP SR. Českým chemikom rovnakú podporu vyjadril prezident Václav Klaus“, konštatoval R.Karlubík.

Poukázal na to, že návrh Európskej komisie s platnosťou od roku 2013 uzákoniť aukcie ako základný povinný nástroj alokácie „povoleniek“ na emisie skleníkových plynov znamená popri ekologickom prínose významný dodatočný a tentoraz obrovský  náklad pre chemický a farmaceutický  priemysel, ktorý bude odčerpávať z odvetvia  finančné prostriedky 
nevyhnutné na investície do úspor energií a znižovania emisií. A to v  situácii, kedy podniky čelia obrovským nákladov súvisiacim so  zavádzaním európskej chemickej legislatívy REACH a dôsledkom  celosvetovej finančnej krízy.

,,Podľa nedávno dokončenej dopadovej štúdie slovenskí chemickí a farmaceutickí výrobcovia by pri prijatí   tejto legislatívy prišli o takmer 80 %  v súčasnosti tvorených ziskov, čo by znamenalo akútny nedostatok prostriedkov na nutné reinvestície.  Keď k tomu pripočítame dopady legislatívy REACH a ďalších už  schválených legislatívnych iniciatív v oblasti environmentálnej  politiky, ako napríklad takzvaný vodný zákon, zákon o odpadoch, resp. starých  environmentálnych záťažiach, znamenalo by to v podstate likvidáciu tohto priemyslu  ktorý stále predstavuje cca 15% celkového exportu SR“, varoval R.Karlubík

Ďalej podotkol, že chemický a farmaceutický priemysel tieto dodatočné výdaje vo forme priamych nákladov na nákup povoleniek v aukciách nie je schopný premietnuť do cien svojej produkcie bez toho, aby tým neohrozil svoju konkurencieschopnosť a podiel na trhu. ,,Preto navrhujeme aby sa pre veľké zdroje emisií v odvetví chemického priemyslu povolenky na emisie skleníkových plynov prideľovali v období 2013 – 2020 zdarma na základe tzv. benchmarkingu podľa najlepších dostupných techník obsiahnutých v referenčných dokumentoch Európskej komisie (BREF´s). Povolenky by sa mali týkať aj  podnikových energetík, najmä kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie, ktorá je s vlastnými výrobnými procesmi úzko previazaná. Rozhodnutie o opatreniach voči energeticky náročným a zároveň trhovo zraniteľným odvetviam je potrebné prijať bezodkladne na dlhodobom základe a dať tak stabilný ekonomický signál pre plánovanie, prípravu a realizáciu dlhodobých investícií vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti priemyslu a redukciu emisií“, navrhol R.Karlubík.

ZCHFP eviduje 52 riadnych členov. V celom chemickom a farmaceutickom priemysle SR v súčasnosti podniká viac ako 170 podnikateľských subjektov (s viac ako 20 ľuďmi). Odvetvie zamestnáva na Slovensku viac ako 30-tisíc pracovníkov. Slovenský chemický priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva SR, na celkovej priemyselnej produkcii Slovenska sa podieľa približne 15 percentami. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

TLAČOVÁ INFORMÁCIA ZCHFP SR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí