zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha je úspěšná v získávání dotací z operačního programu Životní prostředí

05.12.2008
Obecné
Praha je úspěšná v získávání dotací z operačního programu Životní prostředí
Petr Štěpánek, člen Rady hl. města Prahy, dnes své kolegy informoval o podpořených projektech v Operačním programu Životní prostředí, který byl schválen Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Operační program Životní prostředí je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudržnosti. Celkové náklady na tyto projekty tvoří  téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř 622 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 36 mil. Kč a vlastní zdroje žadatele 335 mil. Kč. V rámci tohoto operačního programu může hl. m. Praha čerpat prostředky pouze z prioritních os, které jsou financovány z Fondu soudržnosti.


Na Státní fond životního prostředí bylo celkem předloženo 87 projektových žádostí v rámci 1. a 3. výzvy. Z těchto předložených žádostí jich bylo 48 doporučeno k financování, přičemž 8 projektů je z první výzvy a 40 ze třetí. Celkové náklady na tyto projekty tvoří  téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř    622 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 36 mil. Kč a vlastní zdroje žadatele 335 mil. Kč.

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. „Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak celkovou konkurenceschopnost,“ řekl radní Štěpánek.

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet.

Hlavní město Praha může předkládat projekty v rámci těchto prioritních os:


  • Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika    povodní   
  • Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  • Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
  • Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

    Do současnosti bylo vyhlášeno 5 výzev relevantních pro hl. m. Prahu, její městské části a příspěvkové organizace.

Zdroj: Hl. m. Praha

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí