zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za pokácení stromů dostala společnost JOEL,s.r.o. pokutu v celkové výši 409 000 Kč

08.12.2008
Příroda
Za pokácení stromů dostala společnost JOEL,s.r.o. pokutu v celkové výši 409 000 Kč

Společnost  Joel porušila zákon tím, že v mezidobí měsíců březen až květen 2008 při realizaci akce „Úprava silniční doprovodné zeleně bránící bezpečnému užívání silnice v úseku Česká Kamenice – Děčín ve smyslu silničního zákona, pokácela bez povolení na území spadající pod správu obce Markvartice a Huntířov celkem 258 exemplářů stromů rostoucích mimo les. Za poškození a zničení dřevin dostala pokutu ve výši 284 000 Kč.

Dále Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti pokutu ve výši 125 000 Kč za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Na  lokalitě místního názvu „Markvartický mokřad pod závorama“, který se nachází na území CHKO Labské pískovce a je biotopem pro řadu zvláště chráněných živočichů došlo výše uvedeným  kácením k narušení přirozeného vývoje zde žijících obojživelníků (skokan hnědý - Rana temporaria), včetně druhů zařazených podle ustanovení § 48 zákona č. 114/1992 Sb. mezi zvláště chráněné živočichy (ropucha obecná - Bufo bufo, čolek obecný - Lissotriton vulgaris /synonymum Triturus vulgaris/). Odkácením stromů v tomto mokřadu, došlo k destabilizaci jeho původního vodního režimu, na který má největší negativní vliv zvýšení přímého oslunění, které zapříčiňuje zvýšený odpar a celkovou změnu původního mikroklimatu a vede tak k degradaci předmětného biotopu.

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí