zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České předsednictví EU může přispět k větší ochraně lidí před chemickými látkami

09.12.2008
Chemické látky
České předsednictví EU může přispět k větší ochraně lidí před chemickými látkami

Praha – Jsou občané Evropské unie dostatečně chráněni před negativními dopady chemických látek? Jak Unie přispěla a přispívá ke zlepšení této ochrany? To jsou některé z otázek, které chce pomoci zodpovědět projekt „Chemická bezpečnost občanů Evropy“, jenž dnes představilo sdružení Arnika. Důležitou úlohu v této oblasti sehraje i Česká republika během   nadcházejícího předsednictví v Radě EU. „V prvním pololetí roku 2009 se bude mimo jiné rozhodovat o existenci či neexistenci mezinárodní úmluvy omezující rtuť (1) nebo o rozšiřování seznamu nebezpečných perzistentních organických látek podléhajících zákazu či omezení podle mezinárodní Stockholmské úmluvy (2). Na schůzce ke Stockholmské úmluvě v květnu příštího roku se bude také jednat o limitech pro dioxiny a další látky v odpadech. Pozice EU v čele s Českou republikou bude pro budoucnost těchto dokumentů zásadní,“ říká RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady ze sdružení Arnika.

Těmto stejně jako jiným dohodám předchází široká diskuse, do které by se měly zapojit různé složky společnosti – včetně politiků, odborníků i občanů. „Prostřednictvím našeho projektu chceme více otevřít dialog mezi občany a zodpovědnými orgány právě na témata politiky ochrany zdraví občanů
a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Vstup do Evropské unie sice znamenal pro Českou republiku nepochybně pokrok v této oblasti, ale často se i zde setkáváme se zbytečnými ústupky tlaku průmyslu namísto ochrany zdraví a životního prostředí,” říká koordinátorka projektu
Ing. Miroslava Jopková.

Jedním z témat projektu Arniky je i bezpečnost hraček a výrobků pro děti, kterému se v Evropském parlamentu věnuje česká europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová. Podle jejího názoru by problém mohla pomoci vyřešit směrnice  EU, jejíž znění se nyní v Evropském parlamentu dokončuje. „Měla by zvýšit účinnost bezpečnostních předpisů pro hračky i z hlediska obsahu chemických látek,“ říká
MUDr. Zuzana Roithová. „Pokud dnes Rada přijme text přijatý právě před měsícem jednomyslně naším výborem, dojde k rozšíření seznamu zakázaných látek a zpřísnění limitů pro použití rizikových látek v hračkách. Jde o karcinogenní, mutagenní a reprodukci poškozující látky, dále o zásadní omezení alergenů, vonných látek a kovů, a to i nad rámec nové chemické legislativy REACH (3).
Pro hračky určené pro vkládání do úst budou platit stejná pravidla jako pro potraviny. Směrnice se bude vztahovat na všechny hračky, nejen pro ty nejmenší. Věřím, že hračky na našem trhu budou zase bezpečné, protože také kontrolním orgánům dáváme do ruky větší bič a rozšiřujeme právní odpovědnost za bezpečnost hraček nově i na dovozce. Vysoké riziko sankcí je přinutí prověřovat si kvalitu zboží již u dodavatelů a výrobců - tedy dříve, než zboží do EU dovezou - především z Číny, " dodala.

Součástí projektových aktivit jsou i jednání s Ministerstvem životního prostředí o pozicích
k jednotlivým úmluvám. K prvnímu dojde za týden. „Sice to není ani zdaleka v konkrétním plánu pro české předsednictví, ale určitě bude důležité, jak se budou naši zástupci vyjadřovat například
k návrhům nových látek, které by mohly být podle nařízení REACH staženy z trhu, anebo jaké je stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k limitům pro perzistentní organické látky v odpadech,“  řekl Petrlík.

V rámci projektu bude dále připraveno několik infolistů (dostupných v tištěné i elektronické podobě), seznamujících veřejnost s problematikou a možnostmi, jak se do dění zapojit. „Vedle toho proběhnou diskuze na vybraných středních či vysokých školách, fotografické či výtvarné soutěže a testování problematických skupin výrobků, kterému se Arnika věnuje dlouhodobě,“ doplnila tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková. „Tento pátek, 12.prosince, bude například předáno ocenění několika studentům, kteří se v rámci soutěže Naše škola bez jedů (4) věnovali vytipování nebezpečných látek ve školním prostředí a možnosti jejich nahrazení neškodnými alternativami, “ dodala.

Na projekt „Chemická bezpečnost občanů Evropy“ získala Arnika finanční podporu od Evropské komise  prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR ve výši 23 700 EUR. Projekt bude trvat
do listopadu příštího roku.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí