zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak můžete ovlivnit návrh právní normy

18.12.2008
Obecné
Legislativa
Jak můžete ovlivnit návrh právní normy
V mnoha státech běžně při přípravě zákonů fungují konzultace s odborníky i se širokou veřejností..
Ze včerejšího článku vyplývá, že ministerstvo životního prostředí chystá návrh paragrafového znění zákona o ochraně ovzduší a hodnocení dopadů regulace. Znamená to, že se v brzké době objeví v elektronické knihovně a bude možné jej připomínkovat. Protože se nová právní úprava úzce dotkne postavení obcí na poli ochrany životního prostředí, mohou starostové v diskusi s ministerstvem uplatnit řadu podnětů, které by mohly podobu navrhované právní normy ovlivnit. Jak na to?

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

V mnoha státech běžně při přípravě zákonů fungují konzultace s odborníky i se širokou veřejností (například ve Velké Británii viz www.betterregulation.cz). V ČR sice podobná praxe doposud není obvyklá, zákony se připravují mnohokrát takřka "od čistého stolu"1). Přesto by však už od podzimu 2007 všechna ministerstva měla zveřejňovat věcné záměry i návrhy zákonů a umožnit, aby se k nim všichni vyjádřili. Navíc by měla návrhy diskutovat s těmi, kteří se setkávají s aplikací zákonů v praxi a nejlépe vědí, kde vznikají problémy - to mohou být starostové, pracovníci nevládních organizací nebo podnikatelé. Na jejich práci také mnohdy mají přijaté právní předpisy největší dopad.

Už v listopadu 2007 totiž přijala vláda svým usnesením tzv. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA - z anglického Regulatory Impact Assessment) a současně začalo ministerstvo vnitra ověřovat metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (podrobnosti jsou na www.mvcr.cz). Podstatné je, že se také změnila legislativní pravidla vlády, podle kterých se řídí přijímání zákonů ve vládě. Cílem Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (dále jen obecné zásady) je zlepšit tvorbu regulace. Je zejména nutné zvažovat, zda by nebylo vhodnější využít jiných prostředků, než je regulace právní. Jednoduše - nemá docházet k legislativním smrštím jako doposud. Výsledkem má být kvalitní zákon, nikoli neustále měněné nestabilní předpisy.

POVINNOSTI MINISTERSTVA

Ministerstvo, které připravuje návrh nového zákona nebo jeho významnou novelu, od začátku musí postupovat v souladu s obecnými zásadami. Tak by mělo být zajištěno, že budou vznikat jen potřebné předpisy.

Součástí hodnocení dopadů zákonů jsou konzultace s odbornou i laickou veřejností. Není možné, aby ministerští úředníci, kteří mnohdy nepřijdou s praxí do styku, byli schopni reagovat na všechny požadavky.

Cílem konzultací je lépe seznámit veřejnost s připravovanou právní úpravou a její aplikací. Konzultace mohou mít nejrůznější formy - zveřejnění dokumentů na webových stránkách, kulaté stoly s odborníky nebo vzdělávací semináře. V každém případě by měl být současně s návrhem zákona k dispozici obecný vysvětlující text, který by umožnil každému sdělit jeho podněty. Základní formou jsou písemné připomínky, které se posílají příslušnému ministerstvu. Upozorňuji však, že hodnocení dopadů (RIA) se týká až těch materiálů, jejichž příprava začala po listopadu 2007 (funguje přechodné období).

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

Celý proces tvorby návrhů nových zákonů, jejich novel a také přípravu vyhlášek a nařízení ministerstev je upravován Legislativními pravidly vlády (viz www.vlada.cz). Tato pravidla řeší i zapojování veřejnosti do přípravy zákonů - především říkají, jak mají být návrhy zveřejňovány a jak má být naloženo s připomínkami občanů nebo obcí.

KDE NAJDETE PŘIPRAVOVANÉ PŘEDPISY

Všechny připravované dokumenty jsou k dispozici na Portálu veřejné správy2) - v tzv. elektronické knihovně vlády (eklep). Na tomto místě se zveřejňují jak tzv. věcné záměry, tak propracovanější návrhy zákonů. K těmto dokumentům může každý v určité lhůtě (15 dní pro věcný záměr nebo návrh zákona) sdělit svoje písemné připomínky (můžete je poslat elektronicky nebo poštou). Avšak pozor - na připomínky jsou poměrně přísné nároky. Musejí být formulovány jednoznačně a konkrétně, je nutno je řádně odůvodnit. Je-li požadováno nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová formulace. Navíc by se měly připomínky rozdělit na obecné a konkrétní (k jednotlivým bodům zákona).

Tento požadavek chápu jako příliš restriktivní a pokud by ministerstva trvala na jeho plném dodržování, může to způsobit, že veřejnost se o konzultace přestane zajímat. Formulovat návrh textu zákona je totiž nadmíru obtížné a mnohdy se to nedaří ani zákonodárcům či legislativcům. Veřejnost by měla úřadům spíše předkládat návrhy na řešení, která by tvůrci zákonů měli dopracovat do konkrétních paragrafů.

Připomínky veřejnosti by měly být ve finále vypořádány, a když je to vhodné, měl by v souladu s nimi být návrh nebo věcný záměr upraven.3)


Poznámky

1) K tomu například JUDr. Tomáš Richter. LL.M. Ph.D., Právní rozhledy 3/2007.

2) www.portal.gov.cz nebo eklep.vlada.cz, kde je Knihovna připravované legislativy.

3) Podrobnosti lze najít v publikaci Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů, www.eps.cz.

AUTOR: VENDULA ZAHUMENSKÁ
doktorandka na katedře práva životního prostředí
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí