zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspešný projekt spoločnosti Slovenský hodváb, a.s. na recykláciu PET fliaš

15.12.2008
Odpady
Úspešný projekt spoločnosti Slovenský hodváb, a.s. na recykláciu PET fliaš
S pomocou dotácií z Recyklačného fondu sa podarilo firme Slovenský hodváb, a. s. Senica vybudovať v Senici jedno z dvoch najvýznamnejších stredísk na recykláciu PET fliaš na Slovensku.

Vlani tu spracovali 5 200 ton, za prvé tri štvrťroky tohto roka 4 400 ton a do konca tohto roku by to malo byť až 5 800 ton odpadov. Informoval o tom Ing. Bernard Vaca, vedúci výroby PET predliskov a recyklácie spoločnosti Slovenský hodváb, a. s. Senica.

,,Recyklačný fond schválil koncom roka 2003 dotáciu na vybudovanie prevádzky na recykláciu použitých nápojových PET obalov v rámci projektu s názvom “Recyklácia PET fliaš procesom z fľaše na fľašu – I. etapa“.  Skutočne poskytnuté prostriedky z fondu na uvedený projekt boli vo výške 49,688 mil. Sk a boli použité na pokrytie časti nákladov na nákup recyklačného technologického zariadenia. Tým je drviaco – pracia linka od nemeckej firmy STF, s projektovanou spracovateľskou kapacitou 7 200 ton PET fliaš ročne, ktorá bola uvedená do prevádzky na prelome rokov 2005/2006“, konštatoval B. Vaca.

Ďalej poukázal na to, že odpadové PET fľaše, roztriedené podľa farieb, sa na tomto zariadení rozomelú, dokonale vyčistia od etikiet, lepidla, zvyšku pôvodného obsahu a prípadných ďalších nečistôt a kovov. Na základe rozličnej hustoty sa oddelí základný PET materiál od hmoty vrchnáčikov, ktoré sú vyrobené z iných plastov a po vysušení sa získa čistý PET materiál vo forme tzv. vločiek. Takto vyprané PET vločky sa už môžu priamo alebo po ich pretavení a regranulácii použiť na výrobu nových výrobkov.

Ing. Daniela Špániková, CSc., vedúca sektora plastov Recyklačného fondu k tomu dodala: ,,Ide zatiaľ o finančne najväčší zrealizovaný projekt podporený zo sektora plastov Recyklačného fondu.   V čase, keď sa vo fonde schvaľoval projekt zavedenia recyklácie PET odpadov v spoločnosti Slovenský hodváb, za silnú stránku sme považovali skutočnosť, že  Slovenský hodváb mal v tom období ako jediný subjekt v SR reálne skúsenosti s výrobou a spracovávaním PET polyméru na vlákna, predlisky a fľaše, kvalifikované ľudské zdroje, patričnú technickú infraštruktúru a dostatočnú ekonomickú silu na zvládnutie a prekonanie prípadných problémov najmä v počiatočných fázach nábehu prevádzky“.

Ďalej poukázala na to, že za riziká sa považovalo to, či na Slovensku bude dostatok PET fliaš pre zabezpečenie chodu tohto zariadenia, pretože išlo v poradí o vybudovanie už druhého veľkého závodu na recykláciu PET odpadov. Prvý s projektovanou kapacitou 7 000 ton ročne bol vybudovaný s podporou fondu spoločnosťou SLEDGE SLOVAKIA, s. r. o., v Kolárove.

,,Obavy sa nenaplnili, pretože spotreba PET fliaš, aj ich separovaný zber na Slovensku veľmi dynamicky narastá, čo umožnilo, že už v prvom roku chodu recyklačného zariadenia v roku 2006, Slovenský hodváb spracoval viac ako 4 000 ton PET fliaš a vyrobil z nich viac ako 3 000 ton vysokočistých PET vločiek. V roku 2007 zrecykloval už 5 200 ton PET fliaš a za prvé tri štvrťroky 2008 zrecyklovali v Slovenskom hodvábe 4 400 ton PET fliaš“, konštatovala D. Špániková.

Zdôraznila, že technológia inštalovaná v Slovenskom hodvábe predstavuje súčasnú špičku technického riešenia v oblasti mechanickej recyklácie PET odpadov. Produkuje materiál – vysokočisté vločky, s vlastnosťami pôvodného polyméru, s možnosťou aplikácie do odvetví, na ktoré sú kladené najvyššie nároky na funkčné a hygienické vlastnosti, napr. pre potravinárske aplikácie na opätovnú výrobu PET fliaš.

,,Spracovanie polotovaru – PET vločiek až na finálne výrobky, či už to budú predlisky (predformy) na vyfukovanie nových fliaš pre potravinárske alebo nepotravinárske účely, alebo vlákna na textilné, či priemyselné využitie, sa zatiaľ v Slovenskom hodvábe nerealizovalo. Prakticky celá produkcia vločiek v súčasnosti smeruje na export. Finalizáciu PET vločiek mal Slovenský hodváb v zámere realizovať v ďalšej etape projektu, či však k tomu dôjde, ukáže až čas. Od doby kedy Slovenský hodváb predkladal svoj projekt na Recyklačný fond totiž došlo v samotnej organizácii k výrazným štrukturálnym a vlastníckym zmenám a značne sa zmenili aj pomery v oblasti výroby a spracovania PET polymérov a recyklátov na Slovensku aj vo svete, ktoré na takéto rozhodovanie určite budú mať zásadný vplyv“, uzavrela D. Špániková.
zdroj: Recyklačný ford SR   
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí